"Vi vil kunne eksportere know-how. Og hensigten er, at vi begynder at duplikere bosteder andre steder i Danmark,” siger Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme i en kommentar.

Investering og systemeksport af botilbud

Pensionskasserne er ikke alene om at investere i velfærd. I Lejre Kommune overvejer man at give Landsforeningen Autisme og investorer med international investeringsstrategi forkøbsret til en grund, hvor der skal bygges en showcase af et botilbud for voksne med autisme.
Enhedslistens børne- og undervisningsordfører Jakob Sølvhøj mener, at de 1,6 milliarder kroner afsat ved sidste års finanslovsaftale til bedre normeringer, skal komme alle børn til gode, men de skal de ikke havne i private institutionsejeres lommer.

Enhedslisten: Ikke omfattende at stoppe profithøst

Står det til Enhedslistens Jakob Sølvhøj, kan private dagtilbud få adgang puljepenge, men kun på en betingelse. Læs om den og hvor mange der trækker overskud ud af dagtilbud, samt få Enhedslistens svar på, hvordan man som privat kan blive på markedet efter et evt. forbud mod profit.
”De målgrupper vi beskæftiger os med, er dem de andre ikke vil lege med," siger Allan Laursen med en slet skjult henvisning til Kim Larsens sang. Han er stifter og ejer af den private tilbudsvirksomhed Sputnik, som står til lukning, hvis regeringens forslag om forbud mod overskud gennemføres i sin nuværende form.

Dem de andre ikke vil lege med

"Som forslaget ligger nu, kan vi ikke overgå til selveje," siger stifter af Sputnik, Allan Laursen til forslaget om forbud mod profit på socialområdet. Han er alligevel optimistisk. Læs hans overvejelser om selveje, hvorfor Sputnik ejer bygninger og de privates rolle som supplement til kommunerne.

Botilbud er ikke en forretning

Ankestyrelsen har vurderet, at budgetterne for Guldborgsund Handicap ikke er gennemskuelige. ”Vi har ikke noget at skjule, man kan selv regne efter og se, at det ikke er nogen overskudsforretning,” siger centerchef Bodil Pedersen i et interview. Læs hvad hun mener med det.
Statsminister Mette Frederiksen ved åbningstalen d. 6 oktober

Mere frihed og fleksibilitet, men mindre profit

Statsminister Mette Frederiksen lagde i sin åbningstale tirsdag op til mere frihed for syv udvalgte kommuner. Af det skrevne lovprogram kan man så læse, hvor meget eller hvor lidt offentlig-privat samarbejde fylder.
Den 7 oktober 2020 takkede Statsministeren alle sektorer for indsatsen under corona - Foto Åbningstalen 2019

Statsministerens åbningstale: Ikke et ord om profit på velfærd

Alle sektorer blev takket for indsatsen under corona og Statsministeren konstaterede, at flere penge ikke altid løser bagsiden af velfærdens udfordringer. Til gengæld vil regeringen via investering gøre Danmark til et udstillingsvindue for grøn omstilling og sætte syv kommuner fri af alle regler.
Socialborgmester Mia Nyegaard (R) i København bevæger sig i en anden retning end regeringen i forhold til forbud mod profit på socialområdet.

Socialborgmester: Uigennemtænkt quick fix at lukke for privates overskud

”Vi vil miste de private og de nye indsatser, de kan udvikle,” skriver Socialborgmester i København, Mia Nygaard (R) i Altinget som reaktion på regeringens udspil om forbud mod private botilbuds overskudsudtræk til ejerne.
"Katten er ude af sækken, hvor man bringer borgere og virksomheder ud i en situation, der ikke skaber retning og afklaring, men giver frustration og usikkerhed hos tusindvis af mennesker," siger branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff.

DI: Kommunerne får et kæmpe prioriteringsdilemma

Hverken Social- og Indenrigsminister Astrid Krag eller hendes ministerium kan svare på, hvordan private skal omlægges til selveje, ligesom konsekvenser af et forbud mod privat afkast på socialområdet er uklare. Nu gør Dansk Industri ministeriets arbejde og kommer med nogle af svarene.
De sjællandske kommuner og regionen har lavet en aftale om, hvor meget de må trække ud botilbud til administration i form af overhead, men de har også en aftale om et loft for overskud.

Alle sjællandske kommuner kan trække overskud ud af botilbud

Offentlige botilbud har et fælles aftaleforum for priser og regler for udtræk af overskud og overhead til kommunerne. Havde private virksomheder gjort tilsvarende, var det blevet kaldt karteldannelse, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
"Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

Et samspil mellem kunstigt høje priser og planlagte underskud hos tre botilbud i en kommunal koncernstruktur kan have haft betydning for, hvor kommunen anbragte egne borgere, mener Dansk Erhverv. Ankestyrelsen kalder det uigennemskueligt. Læs hvad der er op og ned.

Kommunal topchef: Private tilbud udfylder en vigtig rolle

” Ingen direktør ved sine fulde fem går til byrådet og beder om 100 mio.kr. til etablering af et nyt specialtilbud,” skriver direktør i Høje Tåstrup Kommune Charlotte Markussen i et debatindlæg om forbud mod private botilbud.
"Det er legitimt nok, at et fagforbund går ud og råber vagt i gevær for at gøre offentligheden opmærksom på, at her er noget galt. Udfordringen er bare, at her anvender FOA i begge tilfælde gamle tal." Skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.

FOA twister gamle tal i debatten om profit på velfærd

Debatten om profit på velfærd og friplejehjem fylder og markørerne er trukket op, men ind i mellem twister aktørerne deres argumenter for det ene eller andet. OPS-Indsigt gennemgår i denne analyse to aktuelle eksempler, hvor FOA giver deres argumenter en twist.