I en ny vejledning udgivet af KL, kan man se hvordan kommunerne skal beregne et forslag til en takst på et friplejehjem.

KL`s Vejledning til beregning af friplejeboligtakster løser ikke alt

En ny vejledning på 43 sider til beregning af friplejeboligtakster fremstår let og overskuelig, og du møder flere interessante elementer, som sjældent er fremme i debatten. Hertil kommer en mindre overraskelse, skriver redaktør Steen Houmark i en analyse.
”En leverandør kan snildt have et menneske med et handicap ansat, som ikke bruger de ordninger, København lister op," lyder det fra direktør i LOS Mads Rooke Clausen i en kommentar til, at Københavns Kommune stiller nye krav om sociale klausuler. (Arkivfoto)

LOS: Hensynet til serviceloven står altid først ved valg af leverandør

”Jeg har kæmpe sympati for intentionen bag forslaget, men det rejser flere problemstillinger,” lyder det fra direktøren i Landsorganisationen for Sociale tilbud efter, at Københavns Kommune vil indføre sociale klausuler ift. ansættelse af personer med handicap.
Socialborgmester i Københavns Kommune, Karina Vestergård Madsen (th) har taget initiativ til, at få gennemført en beslutning med nye krav til kommunens leverandører. (Arkivfoto)

Københavns Kommune sætter nye krav om sociale klausuler til deres leverandører

Om fire måneder skal alle leverandører til landets største kommune leve op til et krav om at have personer med handicap ansat. Det har politikerne netop vedtaget, men hvad siger erhvervslivets høringssvar og er kravene ens på alle forvaltningsområder?
Friplejeoperatørerne kan ikke sende regningen for et merforbrug til skatteborgerne, og man er derfor nødsaget til at sikre, at taksten er korrekt fra starten, skriver Søren Andersen.

Debat: Bland ikke 58 hjemmeplejekonkurser sammen med konkurs af to friplejehjem

Man skal undlade at blande historiske data om hjemmeplejekonkurser sammen i debatten om de få konkurser af friplejehjem, skriver en friplejeleverandør, der samtidig peger på flere opmærksomhedspunkter og risici, som lurer ude i fremtiden.
Socialdirektøren i Randers er galt afmarcheret, hvis man kaster et blik på lovgivningen, er det ikke de private leverandører der har fat i den lange ende, skriver tidligere velfærdsdirektør og nu rådgiver Flemming Trap i et debatindlæg.

Kommentar: De offentlige tilbud underbyder ofte markedet

Ja, der er som socialdirektøren i Randers Kommune udtaler i en artikel unfair konkurrence på socialområdet, men man sammenligner æbler og pærer, hvis man tror de private tilbud har fat i den lange ende, lyder det fra en ekspert på området i dette indlæg.
Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, skriver i debatindlæg, at kommunerne skal huske at genberegne takster, så private leverandører ikke snydes på prisen.

Dansk Erhverv til kommuner: Husk at genberegne takster

Priserne er steget i 2022, og det er kommunerne blevet kompenseret delvist for. Men private eller selvejende aktører på service har ikke fået en tilsvarende kompensation. Derfor skal kommuner genberegne deres takster, mener Dansk Erhverv.
Medicinhåndtering er et af de kritikpunkter som Styrelsen for Patientsikkerhed har rejst.

Styrelse lukker midlertidigt for optag af borgere på friplejehjem

Et friplejehjem på Fyn har to uger til at rette op på krav fra Ældretilsynet under Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det igen skal have lov til at optage borgere. Læs også hvilken risikokategori styrelsen vurderer der er for patientsikkerheden.
Et mindre friplejehjem i Vejle - Meta Mariehjemmet er erklæret konkurs.

Kommunal takstberegning skubbede friplejehjem ud over kanten

En ressourcekrævende genopretningsproces efter et påbud er endt med, at borgerne på et lille friplejehjem nu får hjælp til at leve det liv de ønsker, men tomme pladser og en kommunal takstberegning er medvirkende til, at man nu erklærer sig konkurs.
"Kommunerne har mangel på kapacitet, og dermed er der jo i udgangspunktet et behov for at købe sig til kapacitet," siger Helene Bækmark, direktør for Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune.

Socialdirektør: Der er unfair konkurrence på socialområdet

Ifølge socialdirektør Helene Bækmark har de private udbydere fat i den lange ende, når det kommer til prissætning på socialområdet og konsekvensen er, at det er køberne og ikke sælgerne, der kommer i konkurrence med hinanden.
Mange kommuner betragter sig som specialister i alt muligt fra rengøring, vaske tøj til affaldsindsamlingen og slå græsset.

To håndgreb kan frigøre en milliard til borgernær velfærd

Med to simple håndgreb kommer Dansk Industri i en ny analyse frem til, hvordan kommuner og regioner kan frigøre mindst en milliard kroner til borgernær velfærd. 'Det her er en snak om, at vi skal bruge kompetencer og ressourcer rigtigt,' lyder det.
”At regionerne får mulighed for at oprette en regionsklinik uden foregående udbud, mener vi er en forkert vej at gå,” lyder det fra Dansk Erhverv.

Sophie Løhde: Regionerne vil fortsat kunne indgå aftaler med private

I et lovforslag fjerner regeringen en passus der i dag gør, at regionerne er underlagt et krav om udbud og det møder kritik fra branchen, men det forhindrer ikke regionerne i at lave aftaler med private, lyder det fra Sundhedsministeren.
Det som gør Anja Piening til en af eksperterne på OPS-Indsigt, er hendes indgående kendskab til det offentlige ”indkøbs-Danmark”.

Ekspert med en faglig og ligefrem kant

Hun har arbejdet med udbud i politisk styrede organisationer i ti år og været en del udbudslovsudvalget. De sidste otte år har hun stået i spidsen for NP advokater, hvor hun har undervist og rådgivet om udfordringerne på begge sider af indkøbs- og tilbudsbordet.