Skip to main content

Om OPS-Indsigt

OPS-Indsigt har til formål at formidle substantiel information om OPS i forhold til politik, jura, velfærd, teknologi, infrastruktur, og forskning.

Vi arbejder ad to spor. Det ene hvor vi formidler OPS-aktørers holdninger og viden set ud fra deres platform og det andet hvor vi fagjournalistisk går i dybden med trends og temaer inden for OPS.

Forståelsen af OPS har mange ansigter, hvad enten det er på borgen eller ude i kommunerne, regionerne, virksomhederne, brancheorganisationerne og civilsamfundet. Vi stiller skarpt på substansen, samarbejdet og synergien mellem de forskellige forståelser mhp at flytte noget ude i virkeligheden.

Vi ser OPS i et bredt perspektiv. Det er det nødvendige samarbejdsfelt for det offentlige, private og civilsamfundet, og det er her vi kan løse nogle af samfundets mange udfordringer. Ingen sektor kan nemlig klare opgaverne alene med deres model.

Vi udsender ugentligt et nyhedsbrev og afholder løbende arrangementer om centrale OPS-temaer

Mission

At give aktørerne i den offentlige forvaltning og i den politiske debat faktuel og substantiel information, som kan kvalificere den enkeltes stillingtagen til politisk-økonomiske emner og dermed bidrage til at sikre kvalificerede politiske beslutninger til gavn for vækst og velstand i Danmark.

OPS-Indsigt er uafhængig af politiske og økonomiske interesser og en del af mediehuset De Fire Vinde ApS.

Vi udsender ugentligt et nyhedsbrev og afholder løbende arrangementer om centrale OPS-Temaer

Steen Houmark
Ansvarshavende redaktør
tlf.: 41 82 82 00

steen@ops-indsigt.dk

Om Steen Houmark

Har i mere end 30 år har beskæftiget sig indgående med Danmarks tre sektorer, hvad enten han har været kommunal forvaltningschef, rådgiver i det private eller bestyrelsesformand i nogle af civilsamfundets non-for-profit organisationer.

Steen Houmark er ofte brugt som foredragsholder med udgangspunkt i bl.a. “Den kommunale bermudatrekant”, som han er forfatter til. Steen Houmark var i 1990-erne en af de mest skrivende sygeplejersker i den offentlige debat om hjernedød, handicap og børn og ældres vilkår. I den periode udgav han bl.a. bogen “Overlev som patient”

Steen Houmark har som kommunal forvaltningschef stået bag nogle af de tidlige udbud på velfærdsområdet (Greve, og Græsted-Gilleleje ). Steen Houmark har via sin lange cheferfaring en fået en stærk indsigt i så vel det ledelsesmæssige- som det operationelle maskinrum i offentlige organisationer.