Vi står på en brændende platform, hvor 30 % af PLO-lægerne er over 60 år og et sted mellem 10 – 15 % er over 65 og mange er på vej ud af arbejdsmarkedet, lyder det fra PLO-Sjælland i en kommentar til Region Sjællands udfordringer med at tiltrække læger (Arkivfoto)

Millionudgifter til lægevikarer spærrer for succes med regionale nærklinikker

I Region Sjælland spærrer vikarudgifterne for succes med at skaffe faste læger, for hvis man kan tjene kassen som vikarlæge, hvorfor så blive fastansat? - Situationen bider sig selv i halen, mener PLO. Hos Dansk Erhverv taler tallene for sig selv: ”Regionen bør genoverveje sin strategi.”
For at skaffe læger til ydreområderne har Region Sjælland oprettet en række regionale nærklinikker, men de har stort set kun været bemandet med lægevikarer viser en aktindsigt.

Region Sjælland poster millioner efter lægevikarer i nærklinikker

I en tid med lægemangel og stigende timepriser på lægevikarer var der kun én vikarvirksomhed, der i 2021 havde succes med at levere læger til Regions Sjællands tre nærklinikker inden for rammeaftalen, svarende til en omsætning på plus seks millioner kroner. Vi har kontaktet både region og virksomhed.
Region Midtjylland købte 43 millioner testkit med navnet Hughes Healthcare mellem 29. november og 20. december 2021 hos Medical Supplies. (Arkivfoto).

Region købte millioner af test hos spøgelsesfirma

Region Midtjylland indkøbte testkits hos et firma, der ikke var registreret til at levere medicinsk udstyr. Ekspert peger på at alle regler er brudt og Enhedslisten vil have en forklaring fra både Justitsministeren og Sundhedsministeren.
Falck har drevet lyntestcentre i tre regioner i 2021, og det har trukket selskabets overskud i vejret.

Millioner af lyntest tredobler Falcks overskud

Falck har i 2021 næsten tredoblet overskuddet til 1,8 milliarder kroner. Det skyldes lyntest, viser regnskab.
Staten har via Region Midtjylland købt 65 millioner selvtest for 1,4 milliarder kroner uden at sende opgaven i udbud først. (Arkivfoto)

Region får kritik for milliardkøb af selvtest uden udbud

Lektor i udbudsret mener, at myndighedernes beslutning om køb af selvtest ser kritisabelt ud. Man går ganske enkelt for langt i brugen af undtagelsesbestemmelserne.
Der er ikke tale om merforbrug, når begrebet merforbrug anvendes i regionens økonomirapportering. Læs her hvad der er op og ned.

Replik: Budgettet holder i Region Midtjylland

To markedschefer fra Dansk Erhverv har desværre fået galt fat i, hvordan budgettet omkring hjemtagningen i Region Midtjylland hænger sammen. Der er ikke tale om budgetoverskridelser, men derimod planlagte etableringsomkostninger.

Region Hovedstaden ansætter ambulancechef med erfaring fra Falck

Region Hovedstaden hjemtog ved et udbud en ud af fire delaftaler for bl.a. at sikre øget konkurrence på ambulanceområdet. Nu ansætter man en tidligere chef med erfaring fra den private sektor, som skal opbygge en ny tjeneste og i samarbejde med Falck skabe fremtidens ambulancetjeneste.
I Region Midtjylland har man et planlagt merforbrug på 33,1 mio. kr. som følge af hjemtagningen af ambulancedriften.

Opråb: Borgerne risikerer at betale høj pris for regionale hjemtagninger

Det har stor betydning om regioner anvender kontrolbud eller kontrolberegninger ved et udbud. Resultaterne fra fire regioners udbud af ambulancer viser, at kontrolberegninger kan øge hjemtagelsen. I en enkelt region har det givet et merforbrug i millionklassen og det kalder på et øget politisk fokus.
I efteråret tabte de to regioner Midtjylland og Hovedstaden en millionsag i Klagenævnet for Udbud og nu er det så fire regioner i en anden sag.

Regioners indkøb af ambulancer var ulovlig

Regionerne har det sidste år været en hyppig gæst i Klagenævnet for Udbud og tabt flere klagesager. I efteråret 2021 afstedkom det en erstatning i millionklassen for to regioner og aktuelt har fire regioner tabt en sag til en udbudsværdi af en halv milliard. - Men begår regionerne for mange fejl?
Udbuddet omkring regionernes akutlægehelikoptere er ikke landet helt endnu. Den nuværende leverandør har nemlig klaget.

Regionalt udbud af akutlægehelikoptere havner igen i Klagenævnet for Udbud

Der er skrevet endnu et afsnit i det, som tegner til at blive den uendelige historie om regionernes udbud af akutlægehelikoptere. Endnu engang klages der fra en utilfreds aktør, men hos regionerne mener man ikke, at der er noget at komme efter.