Kommunerne kan have svært ved, at implementere nye welltec-løsninger, hvis de ikke inddrager leverandøren.

COPI: Offentlige indkøb af innovative løsninger skaber først værdi, når de er implementeret

"Vi har projekter, hvor der efter tre måneder ikke er en eneste medarbejder tilbage af dem, som vi oplærte i teknologien," lyder det fra en leverandør af velfærds teknologi til kommunerne. Det giver implementeringsudfordringer, men hvordan undgår vi, at dyre innovative løsninger sander til?
VIVE har i forbindelse med en evaluering af afregningssystemet konstateret, at der er stor spredning i taksterne for friplejehjem, men i undersøgelsen har man ikke foretaget en kontrolberegning af kommunernes beregninger og det møder kritik.

Kritik af VIVE-rapport om takstberegninger på friplejehjem

”Det svarer nærmest til at rette en matematikopgave, uden at forholde sig til matematikken,” lyder der fra branchedirektøren i Selveje Danmark og han er ikke den eneste, der retter kritik mod en ny rapport fra VIVE om afregningssystemet på friplejeområdet.
VIVE`s evaluering af afregningssystemet bygger bl.a. interviews med 6 kommuner og repræsentanter fra 9 friplejehjem.

VIVE-rapport udpeger opmærksomhedspunkter ved takstberegninger på friplejehjem

En ny VIVE-rapport rammer lige ned i en politisk varm urtehave med en interessant konklusion, hvor den bl.a. kortlægger markedet for friplejehjem og udpeger opmærksomhedspunkter omkring det eksisterende afregningssystem.
I 2020 vurderede Danmarks Statistik, at vi i 2030 ville have ca. 160.000 flere ældre over 80 år og det sætter potentielt pres på kommunernes interesse for friplejehjem.

Friplejehjem bliver skrevet ind i stadig flere kommuners budgetaftaler

Næsten en fjerdedel af kommunerne har i deres budgetaftaler for årene 2022 - 2023 udvist interesse for friplejehjem, men selvom antallet af interesserede kommuner stiger, så er der også nogen der falder fra. Find kommunerne her.
Hos den selvejende plejeorganisation Fonden Marie-hjemmene er direktør Malene Størup tilfreds med, at Københavns Kommune nu begynder at følge aftalen mellem KL og regeringen om kompensation.

I København udviser kommunen julesind overfor de ikke-kommunale plejehjem

Kun en uge efter at den nye regering var tiltrådt, fik friplejehjemmene en besked fra Københavns Kommune, der ligger helt i tråd med SVM-regerings intentioner om lighed mellem leverandører. ”Det er vi naturligvis glade for,” lyde det fra direktøren for Fonden Mariehjemmene.
Hvad er det, der får ledelsen i en plejevirksomhed til at stævne en stor kommune, der som kunde tilmed altid er betalingsdygtig?

Blækspruttens direktør: ”Inden du ser dig om, er der gået næsten fire år i retssystemet”

I november afsagde Højesteret dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med direktøren for Blæksprutten ApS, der trak Brønderslev Kommune i retten for underbetaling, men hvad gik forud, hvorfor ankede man efter medhold i Landsretten og har direktøren fortrudt?
Hvor mange af fremtidens ældre ville vælge en privat leverandør, hvis de skulle træffe det valg i dag?

SVM-regeringen er på linje med fremtidens ældre, når det gælder frit valg

En ny analyse indikerer, at der er harmoni mellem SVM-regeringens ønske om mere frit valg og de kommende ældres holdninger til frit valg. Analysen har bl.a. set på forskellene på tværs af uddannelsesniveau og indkomst, hvilket er interessant i et A- og B-holds-perspektiv.
I valgkampen besøgte Statsminister Mette Frederiksen det kommunale plejehjem Kirsebærhaven i Kolding Kommune. Nu står hun i spidsen for en regering, der vil undersøge om kommunale plejehjem skal have bestyrelser på samme vilkår som private.

Kommunale plejehjem med egen bestyrelse kan give en mere klar BUM-model

Ser vi på erfaringerne med bestyrelser ift. dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, så drukner vi ikke i succeshistorier. Regeringsgrundlaget kan fører til mere administration og dekobling af den kommunale ledelseskraft, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar.
Brønderslev Kommune bliver i 2019 stævnet af en frit-valgs-leverandør, men hvad er stridens kerne, når vi spørger kommunen og hvilken læring kan man drage af sagen? (Arkivfoto)

Brønderslevsagen – stridens kerne set i et kommunalt perspektiv

Konflikten med Blæksprutten ApS har ikke været uden omkostninger for Brønderslev Kommune, selvom man ikke blev dømt til erstatning. OPS-Indsigt har talt med velfærdsdirektør Henrik Aarup-Kristensen om hans perspektiv på centrale elementer før, under og efter sagen.

Ny vejledning til beregning af timepriser på frit-valgs-området

Efter måneders ventetid og en Højesteretsdom får vi nu en ny vejledning til timeprisberegning på hjemmeplejeområdet. Hos Dansk Industri bakker man op om vejledningen. ”Nu handler det om, at kommunerne tager vejledningen i brug,” lyder det. - Få adgang til vejledning via artiklen.
Friplejehjems ret til selv at anvise boligerne til de borgere, man mener passer bedst til den ledige plads har ofte givet anledning til debat om A- og B-hold. I Slagelse Kommune er der mulighed for en særlig twist i den debat.

Fortrinsret til friplejehjem puster liv i A- og B-holdsdebat i Slagelse

A- og B-holds debatten er på ingen måde ny, når man drøfter friplejehjem. Ofte handler det om plejeoperatørens ret til at vælge, hvem der skal have anvist en bolig, men i Slagelse Kommune har man måske en særlig variant af debatten.
I Vallensbæk Kommune har forvaltningen gjort et grundigt stykke arbejde med at beregne taksterne til en nyt friplejehjem, mener man i Dansk Erhverv.

Takstberegningen til nyt friplejehjem i Vallensbæk Kommune høster ros

Om to år skal Vallensbæk Kommune have et friplejehjem med Diakonissestiftelsen som plejeoperatør. Modellen høster store roser fra Dansk Erhverv i forbindelse med takstberegningerne, men aftalekomplekset indeholder også andre interessante elementer, som ikke ses så ofte.