Taxa- og busbranchen står på spring for at køre ældre og svage borgere til vaccination, men nu kan kommunerne søge Motorstyrelsen om at bruge deres egne busser

Kommunerne vil transportere borgere til vaccination i egne busser

Taxa- og busbranchen bløder under coronakrisen og det har under hele krisen været et mantra, at det offentlige skulle understøtte den private sektor. Alligevel ser det nu ud til, at kommunerne selv vil stå for transporten af borgere til vaccination. Det er man skeptisk overfor i branchen.
Ikke alle ældre vil kunne transportere sig selv til et vaccinationscenter, kommunerne skal derfor stille vederlagsfri transport til de svageste. Det kan give rigtig mange kørselsopgaver for transportsektoren.

Vaccination af ældre kan puste liv i transportbranchen

Tusindvis af hjemmehjælpsmodtagere, får i disse dage brev fra Sundhedsstyrelsen med tilbud om vaccination mod covid-19. Det fremgår af dokumenter, som OPS-Indsigt er i besiddelse af, at kommunerne skal yde gratis kørsel til de svagest. Opgaven kan give transportbranchen et tiltrængt løft.
Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har trukket en velfærdsaftale på ældreområdet hjem med resten af rød blok, hvor frit valg af hjemmehjælp kan blive fortid i tre kommuner.

Analyse: Frikommuneforsøg med begrænset frihed på ældreområdet

Partierne i rød blok er enige om at sætte tre kommuner fri på ældreområdet, men aftalen indeholder otte solide hegnspæle med bureaukratiske og tilsynsmæssige elementer. Samtidig er der risiko for, at Ankestyrelsens indflydelse og frit valg af leverandør kan helt forsvinde.
Hvad sker der egentlig med de ældres klagemuligheder og frihed til at vælge ved tre frikommuneforsøg?

Fakta: Her er de 8 hegnspæle, der er sat omkring frikommunerne

Regeringen har indgået en tredje aftale i rækken af de såkaldte velfærdsaftaler. Velfærdsaftalen skal skabe mere frihed på ældreområdet i tre kommuners ældrepleje, men den er hegnet ind, for der vil stadig være krav til borgere og kommuner.
For godt halvandet år siden åbnede friplejehjemmet Bavne Ager med 72 pladser i Gribskov Kommune. Aktuelt har kommunen solgt endnu en byggegrund til et nyt friplejehjem. Læs her hvem der skal stå for det.

Endnu et friplejehjem skal indtage Gribskov

I Gribskov Kommune ligger 35 procent af plejeboligerne på et friplejehjem, men den private driftsform er langt højere. Nu sælges en grund til endnu et friplejehjem. Læs om den diversificering kommunen har mellem privat og kommunal plejecenter drift.
Advokat, Bo Juul Jensen (tv), Partner Rikke Søgaard Berth, Juniorpartner Bo Christensen (th)

Friplejeboliger: Aktører og konkurs

Behovet for plejehjem og herunder friplejeboliger har været et stort tema i efterårets debat. I dette indlæg, giver tre advokater fra Horten Advokatpartnerselskab et overblik i forhold til borgerens adgang, kommunens rolle, certificering og konsekvenser ved en eventuel konkurs.
Finansminister Nicolai Wammen (S), da han sammen med repræsentanter for aftalepartierne holdt pressemøde om en delaftale af finansloven for 2021 på velfærdsområdet.

Regeringen glemmer ca. 100.000 borgere i finanslovsaftalen

Finansloven sender atter milliarder ud i kommunerne, hvor man blandt andet ønsker at styrke ældreplejen. Vel og mærke den kommunale ældrepleje. Ikke et ord om, hvordan private og selvejende får del i de mange midler. Det falder Brancheorganisationen Selveje Danmark for brystet.

Opgaveglidning fra regioner til kommuner driver nyt it-udbud uden om KOMBIT

” Vi drukner i papir,” siger digitaliseringschef i København Kommune i en kommentar til, hvorfor 29 hovedstadskommuner søger en fælles udbudsløsning inden for telemedicin uden om KOMBIT, der ikke er hurtige nok.
Gylva Vestengen er glad for, at hun fortsat kan få hjælp af Diakonissestiftelsens Hjemmepleje. Her sidder hun sammen med Jannik Bernsen.

Frederiksberg Kommune undgår udbud og forlænger kontrakter på hjemmepleje

Medarbejderne hos 40 % af de borgere der modtager hjemmehjælp på Frederiksberg kan ånde lettet op. Kommunen har valgt at forlænge kontrakterne med leverandørerne af frit-valg. ”Det betyder meget for mig,” siger 88-årige Gylva Vestengen.
Det 6.200 kvm store friplejehjemsprojekt på Frydenhøjs Allé i Greve Kommune.

I Region Sjælland forventes flere friplejehjem

De kommunale budgetaftaler kan bruges som pejlemærker for, hvor man potentielt kan se nye friplejehjem skyde op. Læs her, hvordan friplejeområdet udvikler sig i Region Sjælland.

Store fald i andel i plejeboliger siden 2010

Andelen af ældre, som bor i plejeboliger, er faldet markant siden 2010. Se tallene for alle kommuner her.

Forstå hvorfor kommunerne ikke per automatik kompenserer private

KL`s indstilling er, at private og kommunale velfærdstilbud skal behandles ens, når det kommer til kompensation for merudgifter til covid-19, men der findes ikke èn simpel løsning, skriver KL til OPS-Indsigt.