Skip to main content

Efter nogen tumult og en del debat i medierne har regeringen og en bred vifte af Folketingets partier tirsdag præsenteret en aftale, der skal danne rammerne for en grøn affaldssektor.

Med aftalen får danske genanvendelsesvirksomheder bedre adgang til det affald, der kan genanvendes. Det skal understøtte, at virksomhederne kan investere i og udvikle fremtidens grønne teknologier til genanvendelse. Danmark skal så at sige gå fra at halte bagud til at være verdensførende, når det handler om at genanvende.

“Vi sætter nu gang i en meget tiltrængt grøn omstilling af affaldssektoren. I 15 år har man forsøgt at løse forbrændingsproblemet, men uden held. Nu skal det være slut med at importere plastikaffald fra udlandet for at fylde tomme ovne op og futte det af på klimaets bekostning.” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Hermed henviser han til, at man nu vil øge genanvendelsen og i den sammenhæng gøre større nytte af plastindustrien end tidligere. Ifølge Klima- og energimisteriet vil aftalen have en effekt svarende til, at fjernede 280.000 benzinbiler fra vejene.

Genanvendelsesaffald skal udbydes

Sigtet med aftalen er en stærk genanvendelsessektor, hvor afaldsstrømmene fra husholdninger og virksomheder skal samles og organiseres mere ensartet. 

Rammevilkårene for affaldssektoren skal indrettes, så der investeres i genanvendelsesanlæg frem for forbrænding. Det betyder at der stilles krav til kommunerne om, at behandlingen af alt det genanvendelige affald skal udbydes. 

Udbudspligten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor og hvordan borgernes affald bliver genanvendt. Eksisterende kommunale anlæg kan i en overgangsperiode på fem år fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres, fremgår det  af aftalen.

Besked til KL: Lav en plan der holder eller bliv udbudt

Aftalen er bærer præg af, at kommunerne, som fra starten har angrebet regeringens plan på det her punkt, har tabt.Parterne er nemlig enige om, at KL skal udarbejde en konkret plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten. I planen skal KL udarbejde en liste med anlæg, der skal lukke i henhold til kapacitetsloftet. 

Planen skal samtidig sikre, at det er de miljømæssigt dårligste anlæg, der lukker, og at der sker effektiviseringer til gavn for virksomheder og forbrugere. 

Som en lille finte til kommunerne skal KL skal levere planen inden udgangen af året og den skal godkendes af parterne.

Beskeden til kommunerne er klar. Lever planen ikke op til de fastsatte kriterier i aftalen, træder en udbudsbaseret model i kraft i stedet, hvor kapaciteten nedbringes gennem øget konkurrence.

KL har ikke armene over hovedet

“Det er helt håbløst. Det her er enormt komplekst og handler jo ikke kun om bortskaffelse af affald. Regeringen har taget det nemme og givet os det svære. Vi gambler med danskernes forsyningssikkerhed, hvis vi bliver pålagt at skøjte hen over det her. Det må vi overveje, om vi kan være med på,” siger KL`s næstformand Martin Damm i en kommentar.

Til trods for at privatiseringen af forbrændingssektoren i første omgang er taget af bordet, ser KL stadig risiko for, at regeringens klimaftale på affaldsområdet ender i en liberalisering ad bagvejen.

“Nu skal vi læse os grundigt ind i aftalen, men vi er alvorligt bange for, at vi ender samme sted, som regeringen startede – nemlig en liberalisering af vores kritiske infrastruktur på forsyningsområdet, som affaldsområdet også er en del af. Vi skal have undersøgt det her til bunds, før vi går ind i en aftale med regeringen,” siger Martin Damm.

Både rød og blå blok er tilfreds

Hos Mai Villadsen, der er klimaordfører for Enhedslisten, ser man anderledes optimistisk på aftalen:

“For os i Enhedslisten har det været helt afgørende, at kommunerne selv får en mulighed for at komme med en plan, der kan mindske forbrændingen af affald, i stedet for at det bare overlades til markedet. Det er en sejr, at det er lykkedes, ikke bare for Enhedslisten, men også for fællesskabet og for klimaet.” Siger 

Hun bakkes op af SF, som i forhandlingerne har lagt vægt på den politiske kontrol med processen, hvor klimaordfører Signe Munk har følgende kommentar i en pressemeddelelse:

” Vi sikrer nu en politisk kontrol med, at de gamle og mest forurenende affaldsanlæg lukkes ned, samtidig med håndteringen af affaldet bliver grønnere og mere klimavenlig.” Siger Signe Munk klimaordfører for SF.

På den borgerlige fløj er man også godt tilfreds:

“Med aftalen nedbringer vi CO2-udledningen og skaber et mere frit marked for affald. Nu kommer vi til at genanvende mere og afbrænde mindre, og samtidig bliver det muligt at opbygge et privat marked for genanvendelse.” Siger Tommy Ahlers, klimaordfører, Venstre i en pressekommentar

Plastindustrien glæder sig over at markedet åbner op

I brancheorganisationen Plastindustrien glæder man sig over, at aftalen er landet og ser frem til at man får strømlinet de kommunale affaldsindsamlinger. 

”I dag er Danmark fortrinsvis en forbrændingsnation. Derfor er der brug for markante investeringer i nye sorterings- og genanvendelsesteknologier for at rykke landet i en grønnere retning. Med aftalen bliver affaldsmarkedet nu lukket mere op, og det gør det væsentligt mere attraktivt for private aktører at foretage de nødvendige teknologiske investeringer,” siger miljøpolitisk chef Christina Busk

Fagforbund er fortsat bekymrede for privatisering

Hos 3F som har mange medlemmer, der er ansat i den kommunale affaldssektor, finder man flere elementer af den politiske aftale problematiske. Blandt andet at forbrændingsanlæg skal selskabsgøres, og at alle kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg skal privatiseres, som man udtrykker det i en pressemeddelelse.

“Kommunerne har altså fortsat ansvaret, men dårligere redskaber, da kommunerne ikke må investere i nye anlæg i forhold til at løse opgaven,” siger Lydia Callesen, der er formand for 3Fs offentlige gruppe.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply