Skip to main content

Et forslag til en lovændring fra regeringen vil lukke et mindre udbudsmarked på sundhedsområdet og det er langt fra i tråd med regeringsgrundlaget, hvor man bl.a. skriver, at man vil styrke samarbejdet mellem den offentlige og private sektor, og sikre større konkurrence mellem leverandører.Det har indtil nu været sådan, at hvis regionerne ikke har kunnet sælge en ledig praksis til en læge, så har de været tvunget til at bringe opgaven i udbud, hvis de selv ønskede at fortsætte med opgaven i regionalt regi.Herved er der opstået en række udbudsklinikker, der i dag er drevet af virksomheder som Nordic Medicare, Alles Lægehus og MedAssist og det er disse virksomheder, hvis markedsgrundlag forsvinder eller bliver reduceret med det nye lovforslag.Det interessante er bl.a., at det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at baggrunden for lovændringen hænger sammen med, at der er udfordringer med lægedækningen i visse områder af landet, som ikke kan løses af de eksisterende markedsmekanismer, herunder de tre omtalte virksomheder, der er i konkurrence med regionerne.OPS-Indsigt har tidligere i flere artikler beskrevet, hvorledes dette marked udvikler sig.

 

Fjerner konkurrenceelementetAt regeringen vil afskaffe et krav til regionerne om udbud i forhold til almen lægepraksis står ikke skrevet med spærrede typer. I lovudkastet med den mundrette titel: ”Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed”, foreslår regeringen, at den nuværende § 227, stk. 5, ophæves, og i stedet erstattes med en anden tekst.I den nye tekst står der slet og ret: ”I de tilfælde hvor regionsrådet ikke kan afsætte et ydernummer til en læge, som vil praktisere i henhold til stk. 1, 1. pkt., jf. § 60 stk. 1, kan regionen selv etablere og drive en klinik, som leverer almen medicinske ydelser.”Altså ikke et ord om konkurrenceudsættelse eller et krav om udbud. Regionerne får slet og ret lov til, at beholde opgave ”in house”, hvis de ønsker dette.Hos Dansk Erhverv er markedschef Katrina Feilberg absolut ikke begejstret.” At regionerne får mulighed for at oprette en regionsklinik uden foregående udbud, mener vi er en forkert vej at gå. Også lægedækningsdiskussionen viser, at der er behov for, at det offentlige og private samarbejder tæt. Den synergi risikerer man at gå glip af,” siger hun til OPS-Indsigt.Erfaringen viser at regionsklinikkerne er dyrereStat og regioner har i flere år forsøgt, at finde de rette værktøjer for at imødegå manglen på læger særligt i udkantsområderne. De såkaldte udbudsklinikker har været markedets tilbud, medens regionsklinikkerne har været det offentliges modstykke.”Dansk Erhverv har tidligere foretaget en analyse, der dokumenterer, at regionsklinikker har større bogførte udgifter pr. patient end udbudsklinikker. Derfor mener vi selvfølgelig, at det er ærgerligt med flere regionsklinikker,” siger Katrina Feilberg.Analysen som Katrina Feilberg henviser til er fra 2019 og baseret på tal fra Region Nordjylland, som er et af de områder der har haft størst lægedækningsproblemer.

Her viser analysen, at omkostningerne pr. patient har været lavest i PLO-klinikkerne, men sammenligner man omkostningerne for udbudsklinikkerne og regionsklinikkerne, har regionsklinikkerne haft større omkostninger pr. patient.”Et lyspunkt ved lovforslaget er dog, at regionen skal indgå en overdragelsesaftale inden for rimelig tid, hvis en læge ønsker at overtage en regionsklinik. Det håber vi, at regionerne vil være med til at fremme, så vi netop får sikret en hurtig og smidig overgang, hvis og såfremt andre ønsker at overtage en regionsklinik,” siger Katrina Feilberg.Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsminister Sophis Løhde, da hun er på tjenesterejse, men vi forventer at vende tilbage med en kommentar fra ministeren ift, hvordan det kan være, at regeringen fritager regionerne for konkurrence, samt hvordan forslaget hænger sammen med regeringsgrundlaget.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply