Skip to main content

Regeringen er ifølge Mette Frederiksens udtalelser på et møde i dag med de socialedemokratiske borgmestre og gruppeformænd i kommunerne tæt på at være klar med et udspil om ændringer i den kommunale udligning.Ifølge NB-Økonomis oplysninger gav Mette Frederiksen to hovedretninger for reformen. Den skal dels flytte penge fra kommuner med få sociale problemer og få udlændinge til kommuner med mange sociale problemer og mange udlændinge, dels flytte penge fra bykommuner til landkommuner.Mette Frederiksen gav ifølge flere kilder direkte sine partifæller fra de rige kommuner en ret direkte besked om, at de i solidaritetens navn skal indstille sig på at sende flere penge til de fattige kommuner.”Det er socialdemokratisk politik,” skulle hun ifølge det oplyste have slået fast. Direkte besked fra statsministerenBorgmestrene har ikke fået præcise tal for hvor mange penge, der skal flyttes fra de rige til de fattige kommuner, og ej heller en mere præcis indikation af, hvilke kommuner, som befinder sig i hvilke kategorier.Men det forhold, at statsministeren i sin forberedte indledning til orienteringen udover sociale problemer eksplicit nævnte mange udlændinge som et parameter for, hvem der skal hjælpes, blev ifølge NB-Økonomis oplysninger tolket som et klart signal om, at regeringen vil holde hånden under Vestegnskommunerne med mange indvandrere – f.eks. Ishøj, Brøndby og Albertslund. Det er uklart, hvordan regeringen rent teknisk vil holde hånden under kommuner med mange indvandrere, men et af midlerne kan være, at man eksempelvis ikke lader ændringerne i effekten af nye data for udlændinges medbragte uddannelse slå fuldt ud igennem.Derudover kan man vælge ikke at halvere den særlige udlændingeudligning, som analyser i 2012 og 2013 har anbefalet. Siden da har kommunerne fået pålagt stadig flere opgaver i forbindelse med ghettopakken og andre indsatser, som kunne bruges som begrundelse for en mindre drastisk reduktion af ordningen.Regeringen vil ændre udligningen og ikke blot indføre målrettede tilskudEn række hovedstadskommuner har talt for, at regeringen skulle droppe større ændringer i systemet og i stedet målrette tilskud til et mindre antal fattige kommuner. Ved at køre disse tilskud udenom udligningssystemet ville man undgå at flytte penge generelt fra by til land.En række af de oplysninger, som de socialdemokratiske kommunalpolitikere fik lørdag, peger ikke i retning af, at regeringen vælger den metode, men i stedet vælger primært at gennemføre den flytningen af penge indenfor det eksisterende udligningssystem.Advarede om, at nogle fattige kommuner ikke får ret mange pengeDenne udlægning styrkes af, at Mette Frederiksen angiveligt advarede om, at reformen vil rette en række systemfejl i udligningen, som vil betyde, at nogen af de kommuner, som tror de skal have mange penge, vil blive skuffede.Ifølge NB-Økonomis oplysninger handler det om, at regeringen vil ændre i kriteriet for faldende folketal. Det har skabt en stor forskel mellem yderkommunerne afhængig af, om de lige præcis har faldende folketal eller ej. Samtidig har en række tekniske forhold betydet, at et mindre antal kommuner i 2020 har fået over 160.000 kroner ekstra i tilskud pr. mistet borger. Det har betydet, at en kommune med faldende folketal mister omkring 800.000 kroner i tilskud, hvis der flytter en velfungerende familie med tre børn til kommunen.Derfor tyder meget på, at Mette Frederiksens advarsel om skuffede forvetninger er rettet mod en række primært udkantskommuner, som har nydt godt af uforholdsmæssigt store tilskud på grund af faldende folketal.Finansieringstilskud bliver udskudt til økonomiforhandlingerI modsætning til VLAK-regeringens skibbrudne udspil i 2018 vil S-regeringen ikke fjerne det såkaldte finanseringstilskud på 3,5 milliarder kroner som led i en udligningsreform. På den ene side gør det arbejdet nemmere, fordi en samtidig fjernelse af tilskuddet ville kræve omfordeling af meget store beløb i udligningsreformen, hvis de fattigste kommuner ikke skulle ende med at få færre penge.Årsagen er dels, at 2 af de 3,5 milliarder kroner i finansieringstilskuddet alene gives til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og højt strukturelt underskud, dels af de fattigste kommuner bruger tilskuddet til drift, mens de rige kommuner sparer hele tilskuddet op.Ved at udskyde diskussionen om finansieringstilskuddet til regeringens økonomiforhandlinger med KL, så sender regeringen imidlertid en meget vanskelig diskussion over i borgmesterkredsen. Logikken er, at det bliver svært at bevare enigheden om fordelingen af finansieringstilskuddet, hvis de fattige kommuner har fået ekstra penge ved en udligningsreform. Frygten er ganske enkelt, at bykommunerne vil kræve, at en større del af finansieringstilskuddet deles ligeligt ud, og dermed vil de fattige kommuner så miste en del af den gevinst, som de har fået ved udligningsreformen.Udspil ventes i kommende ugeMette Frederiksen gav ikke partiets kommunalpolitikere en klar indikation af, hvornår et udspil bliver offentliggjort, men det er en samstemmende vurdering af alle de kilder, NB-Økonomi har talt med, at det sker i den kommende uge.NB-Økonomi erfarer ligeledes, at Socialdemokratiet har forsøgt at indgå en aftale med Venstre på forhånd, så partiet ved offentliggørelsen skulle bakke hovedprincipperne i forslaget op. Dette er angiveligt mislykkedes, fordi Venstre vil have regeringen til at spille ud først. Det skal dels sikre, at Socialdemokratiet kommer til at tage smerten for at tage penge fra hovedstaden, dels at indrømmelserne til Venstre bliver mere tydelige.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply