Skip to main content

Af Laust Westtoft, Politisk og strategisk chef i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud. I foråret 2020 vedtog Regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Alternativet en ny udligningsreform, der har til hensigt at sikre en bedre fordeling af den finansielle udligning mellem stat og kommune samt kommunerne imellem.I LOS repræsenterer vi en lang række af de højest specialiserede sociale tilbud, som samtidig er bredt fordelt over landets kommuner og særligt mange i de mindre kommuner. Vi har gennem de seneste 5-10 år erfaret en tydelig tendens med et stadigt stigende fokus fra kommunernes side til økonomisk incitamentsstyring. Samtidig viser en rundspørge blandt medlemmerne i Dansk Socialrådgiverforening fra 2021, at 7/10 svarer, at økonomien kan stå i vejen for at sikre borgerne det bedst egnede sociale indsats, og kommunerne ofte vil fylde deres egne tilbud op først. Det er vores klare vurdering, at den nye udligningsreform, bliver endnu et redskab til besparelses-værktøjskassen for kommunerne.Visitationen bliver et postnummer-lotteriUdligningsreformen betyder, at kommunerne opnår en økonomisk gevinst ved at finde et socialt tilbud inden for egen kommunegrænse. Det medvirker til et incitament for kommunerne til at vælge et lokalt tilbud frem for det rigtige tilbud, der støtter borgeren bedst. Vi kommer til at stå i en situation, hvor en kommune kan miste millioner af kroner i refusion, når den anbringer borgere uden for eget postnummer – selvom det måtte være det helt rigtige og bedst egnede tilbud. En visitation der ret beset vil bero på et postnummer-lotteri, hvor borgeren kan være heldig at være bosat i en kommune, der huser et socialt tilbud, som tilgodeser deres individuelle behov. En serviceforringelse som endvidere vil dræne fagligheden og betyde afspecialisering i de højest specialiserede tilbud.Konsekvenserne er ikke til at tage fejl af. Det vil forringe indsatserne for mennesker i udsatte og sårbare positioner. For kommunerne, såvel som for de sociale tilbud, bør det altid handle om at kunne tiltrække den højt specialiserede faglighed, som LOS´ medlemmer repræsenterer. Det er ikke “one-Size fits all”, der efterspørges blandt mennesker i udsatte og sårbare positioner, deres pårørende eller i kommunerne. Det må og skal være borgeren og den rette faglighed fremfor postnummeret, der skal være afsæt for en visitation.En opfordring til regeringenI LOS har vi, siden vi så første udkast til et nyt udligningssystem i 2020 frygtet, at systemet kunne medføre et øget økonomisk incitament for kommunerne til at placere borgere i tilbud inden for egen kommunegrænse fremfor at sikre det rigtige tilbud til borgeren. Vi kan efterfølgende konstatere, at vores forudsigelse og bekymring var berettiget. Vi opfordrer nu Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet til at genåbne den lille del af udligningsreformen, som vil medføre så store konsekvenser for så mange mennesker. Vi foreslår en model og en incitamentsstruktur, hvor økonomien ikke bliver den afgørende faktor, men hvor de ansattes målrettede faglighed og den rette service til borgeren er omdrejningspunktet. Vi står klar til at byde ind. LOS er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply