Skip to main content

 Profit på velfærd har det seneste år været heftigt debatteret, nu forsøger rød blok med aftalen “Retfærdig retning for Danmark”, at skære igennem og gøre op med profit på velfærd.

OPS-Indsigt bringer her kommentarer fra flere interessenter og aktører på socialområdet. 

“Den nye regering vil forbedre mulighederne for mennesker med handicap. Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering,” skriver partierne bag den nye socialdemokratiske regering i deres aftale. 

Partierne har aftalt, at en ny regering i samarbejde med relevante aktører vil gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af børne- og socialområdet med henblik på at styrke indsatsen, samt lukke muligheden for at udtage profit på  daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder. 

Konkret skriver man i aftalen, at man vil undersøge, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler.

Kommentar fra Jon Krog Branchedirektør Selveje Danmark

“Vi ser som en af aktørerne på området frem til at samarbejde med regeringen om deres gode og perspektivrige hensigter for et styrket velfærdssamfund. Man kan på nuværende tidspunkt ikke se, hvor det ender, men vi stiller naturligvis gerne op. For Selveje Danmark er de centrale temaer, som der skal være fokus på, hvis vi ønsker at styrke og udvikle det sociale område, en sikring af kvaliteten, gennemsigtighed på området og etableringen af et velfungerende samarbejde mellem aktørerne på området. Jeg kan derfor være lidt bekymret for den store fokus på hvorvidt nogle tjener for meget velfærd. Det er naturligvis en relevant pointe – der er bare områder, der vil kunne løfte vores velfærd langt mere.”

Kommentar fra Michael Graatang, direktør i Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS)

“I den kommende regerings første politikpapir står det klart, at den nye regering vil arbejde for, at der ikke udtages profit på de sociale tilbud og institutioner. LOS  finder ambitionen uklar, og den har karakter af symbolpolitik, som hverken vil hjælpe de udsatte borgere eller samfundsøkonomien. Det politiske forslag omhandler alene virksomheder, der udgør ca. 6 % af de ikke-offentlige tilbud, og jeg har i det hele taget svært ved at se, hvordan dette tiltag vil skabe mere og bedre velfærd samt indsatser for de udsatte borgere,” forklare Michael Graatang.

“LOS ser det som et positivt signal, at den nye regering er optaget af et af de vigtigste velfærdsområder og ønsker en konstruktiv og helhedsorienteret dialog omkring, hvordan der kan skabes større klarhed omkring økonomien i den sociale sektor. Brancheorganisationen opfordrer regeringen til at tænke i en helhedsorienteret og bæredygtig velfærdsmodel for det specialiserede socialområde, hvor fokus er at skabe de bedst mulige forudsætninger for mennesker i udsatte positioner gennem højt specialiseret faglighed.”  

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply