Jura

  Kommuner og andre offentlige ordregivere skal fremover en tur forbi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og have en vurdering af den dokumentation, som en udelukket virksomhed har fremlagt for at dokumentere sin pålidelighed.

  Ny statslig enhed skal vurdere leverandørernes pålidelighed

  Fra årsskiftet skal alle offentlige ordregivere indhente udtalelser om tilbudsgivernes pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye særlige enhed. Erhvervsorganisationer håber på mere ensartede afgørelser af virksomheders pålidelighed.
  Hvad er det, der får ledelsen i en plejevirksomhed til at stævne en stor kommune, der som kunde tilmed altid er betalingsdygtig?

  Blækspruttens direktør: ”Inden du ser dig om, er der gået næsten fire år i retssystemet”

  I november afsagde Højesteret dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med direktøren for Blæksprutten ApS, der trak Brønderslev Kommune i retten for underbetaling, men hvad gik forud, hvorfor ankede man efter medhold i Landsretten og har direktøren fortrudt?
  Samtidig med at OPS-Indsigt er i dialog med Morsø Kommunes forvaltning, om Morsø-modellen er afklaret med Indenrigsministeriet, udsender kommunen en pressemeddelelse. Læs hvad der er op og ned.

  Vindmøllemillioner fra smarte selskabskonstruktioner skal aflaste kommunekasse

  En snurrig konstruktion med et kommunalt ejet moderselskab og et datterselskab skal frigøre millioner fra Morsø Kommunes vindmølleeventyr fra statslige strafgebyrer og muliggøre udlejning af elbiler til kommunen. Men er den nye Morsø-model lovlig og har kommunen fået juridisk bistand?
  "Sagen i Højesteret har ikke været med til at gøre det lettere at være privat leverandør," lyder det fra en velfærdsleverandør, der ikke driver hjemmepleje.

  Bred bekymring blandt velfærdsleverandører i kølvandet på Brønderslevsagen

  På tværs af velfærdsområderne har private velfærdsleverandører nærlæst Højesterets dom i Brønderslevsagen. Vi har talt med et udsnit, der driver dagtilbud, botilbud og friplejehjem om, hvilke afledte effekter de ser på deres område.
  Mange transportvirksomheder udfører samfundskritiske opgaver, men de stigende energipriser presser de kommunale leverandøre.

  Branche rasler med sablen, fordi kommunerne tøver med at drøfte prisjusteringer

  På trods af utallige opfordringer fra ministerier og styrelser oplever transportbranchen kun meget sjældent, at kommunerne tager en konstruktiv dialog om prisjusteringer, set i lyset af de stigende priser. Det kan få konsekvenser.

  Højesteret: Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende

  To ting har været i spil i Brønderslevsagen. For det første om Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende og dernæst om den private plejeleverandør Blæksprutten havde lidt et tab, som kommunen skulle erstatte.
  I retssystemet befinder der sig omkring fem sager om kommunernes prisberegninger. Sagsanlæggene løber op i mange millioner. Mandag afsiges der dom ved Højesteret i den første sag af sin art.

  Tavshed medens Højesteret voterer

  En kommende Højesterets dom kan få voldsom betydning for borgernes frie valg og de afsmittende effekter kan ramme hele paletten af velfærdsaktører, der er afhængige af kommunernes prisberegningsmetoder, skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar. Han iagttager bekymring hos både kommuner og private.
  Borgerens frie valg af leverandør gør sig gældende på en række velfærdsområder, men forståelsen af, hvad frit valg er, skaber også ind i mellem lidt forvirring.

  Fem former for frit valg af velfærd

  Danskerne har de sidste tyve år fået mere frit valg. Vi har set på fem former og konstatere et kludetæppe af løsninger. For eksempel er frit valg af plejehjem ikke til for at booste friplejehjem og lovgivningen om den kommunale leverandør af hjemmepleje indeholder en sproglig finte.
  De tre statsministerkandidater taler positivt om det frie valg ved DR-debat i oktober 2022.

  Opråb: Det frie valg kommer ikke af sig selv

  Alle tre statsministerkandidater taler positivt om det frie valg, men de private aktører på ældreplejeområdet bliver i mange kommuner underbetalt og holdt ud i strakt arm. ”Hvis I virkelig vil det frie valg, så skal forudsætningerne styrkes,” lyder det fra KA Pleje.
  Varde Kommune udbetalte tilskud på baggrund af urigtige og vildledende oplysninger, lyder det i tiltale mod flere parter

  Foreninger og idrætshal tiltalt for svig mod kommune

  Flere parter gav forkerte og vildledende oplysninger og fik tilskud, de ikke skulle have haft, lyder anklage.
  Hvad er et friplejehjem: Det spørgsmål er der mange der stiller sig (Arkivfoto)

  Forstå på fem minutter friplejehjem og deres ejerform

  Et friplejehjem er en privat virksomhedskonstruktion, der ikke er underlagt kommunen, men selvom friplejehjem er en del af den private sektor, behøver de ikke være kommercielle. Læs hvad der op og ned.
  I en ny bestikkelsessag i Forsvaret har bl.a. designmøbler og havemaskiner været smørelse. (Arkivfoto)

  Ny sag om bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

  Atter en gang rejses der en straffesag om bestikkelse for millioner i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Denne gang mod to ansatte, som efter lang tids undersøgelse stilles for retten i Holstebro.