Visitation og anvisning er to begreber der for mange lyder ens, men det er de langt fra og derfor væsentlige, at have styr på, når vi taler om friplejehjem.

Forstå på fem minutter sammenhængen mellem visitation og anvisning til plejehjem

Visitation og anvisning til friplejehjem italesættes ofte som en udfordring, når byråd skal træffe beslutning om, hvorvidt man skal have et friplejehjem, men hvad er lige op og ned og er det rigtigt, at friplejehjem kan visitere til sig selv?
Øverst fra højre branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff. - Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl. - Branchedirektør i Selveje Danmark Jon Krog. - Politisk og Strategisk chef i LOS, Laust Westtoft

Brancheorganisationer hælder lovudkast om et styrket socialtilsyn ned ad brættet

”Der er tale om en østtysk bureaukratisk model, så det bliver svært at overleve som virksomhed,” lyder en kommentar til et lovudkast om et styrket socialtilsyn. I både Dansk Erhverv, Dansk Industri, Selveje Danmark og LOS mener man, at udkastet går længere end den politiske aftale, men hvad betyder det?
Asfaltproducenten Pankas er røget ind i et lokalt stormvejr i Allerrød i Nordsjælland.

Kommune giver asfaltfabrik to uger til at bevise, den ikke lugter

Asfaltfabrikken Pankas får forlænget sin deadline om dokumentation i sag om lugtgener. Overskrides fristen, skal fabrikken standse sin produktion.

Dansk Erhverv: Manglende prisgennemsigtighed i kommunerne kræver politisk handling

Dansk Erhverv anerkender, at det er en stor opgave for kommunerne at udregne de korrekte priser på en given opgave, men efter landsretsdommen mod Brønderslev Kommune bør der oprettes en uvildig enhed, som kan efterprøve den kommunale prissætning, skriver Markedschef, Morten Jung.
Der er en stadig stigende tendens til, at erfarne plejevirksomheder trækker trækker sig som leverandører af hjemmehjælp og det er bekymrende for de ældres valgmuligheder.

Analyse: Det frie valg af hjemmehjælp udsultes

To kommuner på Sjælland står uden privat leverandør af hjemmepleje, men den situation er kun toppen af et isbjerg af udfordringer, som kommunerne står med i forhold til at få det frie valg til at fungere, små 20 år efter at det er indført, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.
OPS-Indsigt beskrev kort efter domsafsigelsen i Vestre Landsret d. 5 juli, hvorfor dommen burde være sommerlæsning for landets ældre- og sundhedsforvaltninger.

Brønderslev Kommune trækkes i Højesteret for underbetaling af leverandør

”Vi kan ikke stiltiende se til, at man bare sjusser sig frem til erstatningsbeløbet og belønner kommunen for at bryde lovgivningen,” siger Karsten Høgild, der er direktør for brancheorganisationen KA Pleje, da man anker en dom fra Vestre Landsret til Højesteret.
Landsretsdommen burde være sommerlæsning for embedsfolk og politikere i kommunerne, skriver redaktør Steen Houmark

Kommentar: Landsretsdom kan blive en bombe under kommunernes ældrebudgetter

Brønderslev Kommune er dømt til at betale 5 mio. kr. for underbetaling af en hjemmeplejeleverandør. Dommen sætter ikke kun fokus på kommunernes prisberegninger og de økonomiske konsekvenser, hvis resultatet overføres til landsplan. I et valgår kalder den på en debat om prioritering i velfærd.
Brønderslev Kommune har tabt en sag ved Vestre Landsret, hvor man blev stævnet for over 22 millioner kroner i for lidt betaling af en privat hjemmeplejeleverandør.

Brønderslev Kommune anker ikke Landsrettens dom

Landsrettens dom om for lidt betaling af en privat hjemmeplejeleverandør tages til efterretning af Brønderslev Kommune. Her vil man have KL til at se på området. ”Der må meget gerne ske forenklinger. Vi skal for alt i verden undgå mere bøvl og bureaukrati,” siger borgmesteren.
Brancheorganisationen KA Pleje har rejst en række sager mod kommuner ved domstolene med krav om millioner for underbetaling af private hjemmeplejevirksomheder.

Kommuner sagsøgt for 100 millioner kroner i for lidt betaling af plejeleverandører

En Landsretsdom nærlæses i flere kommuner for at vurdere deres egen sag ved domstolene om prisberegninger. KL har ikke ønsket at kommentere dommen, men alle aktører peger på, at store forskelle i de forudsætninger kommunerne beregner efter reducerer sammenligheden og kalder på forenkling.
Flere byrådspolitikere krævede en redegørelse ift et udbud i Vejle Kommune (Arkivfoto)

Vejle Kommune sparer 2,3 millioner på rengøringsudbud

Et rengøringsudbud af over 120 kommunale lokationer har vakt debat i Vejle. Ikke mindst fordi kommunen kan forvente en millionbesparelse. Spørgsmålet er, om der er tale om et unormalt lavt bud? Borgmesteren er ikke i tvivl om, at alle regler er fulgt til punkt og prikke, men hos 3F er man bekymret.

Tre personer får flere års fængsel for svindel med coronamidler

Mandag faldt der dom i sagen mod tre personer fra byggebranchen om svindel med coronamidler for 1,7 mio. samt hvidvask af millioner
For tre år siden rejste EU en sag mod Danmark, hvor forsvaret krævede modkøb af de udenlandske leverandører af bl.a. 309 pansrede mandskabsvogne. Nu er sagen løst - Læs hvad der er op og ned

Regeringen retter ind i EU-sag om modkøb ved indkøb af forsvarsmateriel

EU-Kommissionen har frafaldet en sag mod Danmark om modkøb, hvor udenlandske leverandører er forpligtede til at investere i bl.a. danske kompetencer. Det er sket efter, at regeringen har vedtaget nye retningslinjer for modkøb. I branchen for Forsvars- og Aerospace er man både glad og bekymret.