Skip to main content

Det er ikke hvert år, at der kommer et regnskab fra en af de større velfærdsvirksomheder, hvor man kan læse, at organisationen har været særligt kraftigt økonomisk udfordret i to år i træk, men det er lige sket.

Læser man Fonden Mariehjemmenes regnskab for 2023, står det fuldstændigt klart, at regnskabet for 2023 giver væsentlig usikkerhed vedrørende den fortsatte drift. Faktisk har årets resultat været nedadgående siden 2020 med underskud i omegnen af 6 og 8 millioner kroner i de seneste to år.

Underskuddene kommer i forening med en række større likviditets- og driftsmæssige udfordringer i millionklassen, der hænger sammen med flere af de tilknyttede Mariehjem.

Alligevel er det ledelsens forventning, at der i Fonden kan skabes en stabil økonomi, hvorfor årsregnskabet for Fonden kan aflægges, men at der vil være usikkerhed om den fortsatte drift, skriver man i regnskabet for 2023.

Regnskabet er interessant, fordi Fonden Mariehjemmene driver 12 botilbud og 8 plejehjem, hvor de to er åbnet inden for det senest år i henholdsvis Sorø og Gribskov Kommuner.

Kaution og garantier for en milliard

Revisor skriver i regnskabet for regnskabsåret 2023, at der er følgende usikkerhed om indregning og måling, som er væsentlig at bemærke.

Den selvejende institution Meta Mariehjemmet, som har hørt under Fonden Marihjemmene er taget under konkursbehandling i 2022 og her havde Fondens et tilgodehavende på 3 millioner kroner, som er nedskrevet til nul kroner.

Læs også: Kommunal takstberegning skubbede friplejehjem ud over kanten

Fonden har herudover yderligere tilgodehavender på lidt over 12.5 millioner kroner hos to Mariehjem og hos begge disse er der væsentlig usikkerhed om fortsat drift, hvorfor tilgodehavendet er nedskrevet med ca. 6.5. millioner kroner.

Det fremgår med al tydelighed i regnskabet, at Fonden Mariehjemmene har været kraftigt udfordret på sin likviditet, blandt andet grundet manglende afdrag fra de institutioner der er tilknyttet fonden, hvor Fonden har haft tilgodehavender også ud over de to med væsentlig usikkerhed for fortsat drift.

Fonden kautionerer desuden for gæld til kreditinstitutter for to Mariehjem og garanterer for betaling af husleje for fire til en samlet værdi på ca. en milliard kroner, fremgår det af regnskabet.

”Fonden er således i betydeligt omfang eksponeret for den fortsatte drift i disse Hjem, som i flere tilfælde skønnes at være forbundet med væsentlig usikkerhed,” skriver revisor.

Det skal her bemærkes, at i regnskabet for 2022, skriver man om kautions- og garantiudfordringen:

”Fonden kautionerer således for gæld til kreditinstitutter på DKK 24 mio., og garanterer for huslejebetalinger til ekstern udlejer på DKK 129 mio. Inklusiv bruttotilgodehavender på DKK 9 mio. er fonden dermed eksponeret med i alt DKK 162 mio.”

Et beløb som er noget mindre end den milliard kroner, som angives i regnskabet for 2023.

Krisehåndtering og rekonstruktion

Hvor lang tid ledelsen forventer, at perioden for med usikker drift vil pågå, fremgår ikke af regnskabet for 2023, men i et nyhedsbrev kan man læse at fondsbestyrelsesformand Anette Damgaard, som tiltrådte i september 2023, i sin beretning til fondens repræsentantskab lagde vægt på følgende:

At første halvdel af 2023 var kendetegnet ved krisehåndtering, hvor man i anden halvdel af 2023, har arbejdet med rekonstruktion af Fonden.

Hvor langt man er med denne rekonstruktion, fremgår heller ikke, men Fonden fik i april 2024 bemærkelsesværdigt hurtigt ny direktør. Mindre tjept er det gået med at få besat bestyrelsesposterne i Fonden, fremgår det af nyhedsbrevet. Her skriver man fra repræsentantskabsmødet, ”at Fondsbestyrelsen valgte at fortsætte arbejdet med en vakant plads, da der ikke var flere opstillingsvillige kandidater på mødet.”

Læs også: Direktørstolen hos friplejeleverandør genbesat i lyntempo

Ejendomssalg og ekstra administrationsbidrag

Blandt nogle af de handlinger som Fondens ledelse har iværksat med henblik på at styrke virksomhedens indtægter og likviditet er ifølge regnskabet, at man har opkrævet et ekstra administrationsbidrag hos de tilknyttede Mariehjem.

Regnskabet illustrerer, at man fra ledelsens side har forsøgt at trække på alle ressourcer, for at komme i mål. Blandt andet bistod udlejer med finansiering af opstartsomkostninger, da friplejehjemmet Helene Mariehjemmet beliggende i Helsinge (Gribskov Kommune) åbnede i februar 2024.

For at styrke Fondens likvide beredskab har man solgt en ejendom, hvor en af institutionerne (Hanne Marie) er beliggende til en salgssum på godt 4.7 millioner kroner.

”Med salget af ejendommen er Fondens likvide beredskab samlet set styrket,” skriver man i regnskabet.

En cliffhanger

Revisor skriver flere gange i regnskabet, at man har indgået en ny kreditaftale med Fondens bankforbindelse, der er dog ingen præcise oplysninger, om hvordan den præcist bliver forlænget, når den udløber med udgangen af juni. 2024.

Det fremgår desuden af regnskabet, at man i den næste regnskabsperiode ikke kommer til at indgå i nye friplejeprojekter. I den sammenhæng er der lidt af en cliffhanger, for det forventes nemlig at Friplejehjemmet Alba Marie i Kolding vil åbne til juni 2025, men her skriver man i regnskabet:

”Der er endnu ikke indgået aftale med udlejer af ejendommen om finansiering af opstartsomkostninger. Opstarten er betinget af at der findes en gunstig aftale med udlejer.”

Læs også: Seks friplejehjem har skiftet ejer – OPS Indsigt

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind