Skip to main content

Bestyrelsen for friplejehjemmet Meta Marie har efter et længer forhandlingsforløb om taksten med Vejle Kommune konstateret, at den takst som Vejle Kommune vil betale ikke kan sikre et økonomisk grundlag for at drive friplejehjem. 

Konsekvensen af dette er nu, at friplejehjemmet har begæret sig selv konkurs, fremgår det af en pressemeddelelse.

“Kommunen arbejder med en gennemsnitsbetragtning for alle deres plejehjem ved takstberegning. Vi kan her konstatere, at vi er i stand til at drive Meta Marie mere effektivt på den direkte pleje og omsorg. Samlet kan det dog ikke dække de totale omkostningsforskelle, der er mellem kommunale og private anlæg – samt stordrift i modsætning til drift af et enkelt plejehjem med 38 beboere. Som friplejehjem er vi yderligere udfordret af selv at skulle dække ’tomgang’ fra ledige boliger. En udfordring, der kun er blevet større over tid som følge af senere og senere visitering af borgere til plejehjem,” siger bestyrelsesformand Pia Rønhøj.

Hun oplyser til OPS-Indsigt, at døgntaksten for en plads på Meta Mariehjemmet er 1343 kr. og det er i den lave ende, hvis man sammenligner med VIVE`s evaluering af området. Her var den laveste takst på området 1100 kr. i døgnet medens den højeste var 39 pct højere.

Styrelse: Plejeenheden har en god og værdig tone og kultur

De sidste par år har ikke været uden problemer for det lille friplejehjem i Vejle. Meta Mariehjemmet fik for ca to og et halvt år siden et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som blev ophævet sidste år, fremgår det af tilsynsrapporterne på friplejehjemmets hjemmeside.

”Vi har været igennem to og et halvt års genopretning med et helt fantastisk engagement fra både personale, ledelse og lokalsamfund, så vi er meget berørte af at skulle indgive egenbegæring om konkurs. Særligt nu hvor vi efter genopretningen står fagligt og kompetent stærkt og endda har fået ros fra Styrelsen for Patientsikkerhed,” siger Pia Rønhøj til OPS-Indsigt.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver bl.a. ved sit sidste tilsyn: ”Det er vores vurdering, at plejeenheden nu sikrede borgernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen, og ved livets afslutning. Borgerne får hjælp til at leve det liv de ønsker….. Plejeenheden har en god og værdig tone og kultur, og der er et godt samarbejde mellem medarbejderne og de pårørende.”Har både en indenbys og udenbys takst

Pia Rønhøj lægger ikke skjul på, at genopretningen har kostet kræfter, men peger samtidig på, at udfordringerne er blevet forstærket af en manglende belægning. Samtidig undre det hende, at Vejle Kommune ikke har villet betale den takst, som Meta Mariehjemmet har opkrævet udenbys borgere og som man ikke har haft problemer med i forhold til andre kommuner.

Hermed peger hun lige ned i nogle af de meldinger, vi gennem det seneste stykke tid har modtaget på OPS-Indsigt. Her er fortællingen, at vi flere steder i landet har friplejehjem, der har både en udenbys og indenbys takst, fordi beliggenhedskommunen fastsætter en takst i den lave ende af spekteret.

Det har den konsekvens, at det er omegnskommunerne, der med den højere udenbys takst betaler for at friplejehjemmene løber rundt. Det sidste forudsætter dog, at friplejehjemmet kan få besat pladserne.

Kommunen er på stedet

Hos Vejle Kommune er man godt orienteret om sagen, da OPS-Indsigt henvender sig.”Vi følger de regler, der er i den salgs situationer. Det betyder, at vi lige nu er på stedet for at danne os et overblik,” siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Han vil ikke kommentere på, hvorvidt kommunen vil overtage personalet, så driften kan fortsætte med det samme kendte personale, eller om kommunen sætter sit eget beredskab ind. ”Når vi har det rette overblik vil vi engang i løbet af i dag udsende en pressemeddelelse, ” lyder det.

Han har heller ikke lyst til at kommentere på, hvorvidt taksterne skulle være den udløsende årsag til, at friplejehjemmet er gået konkurs. ”Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har jo ikke indsigt i friplejehjemmets økonomi,” siger Jens Ejner Christensen til OPS-Indsigt.

Den rigtige beregning af taksten er altafgørende

Fonden Mariehjemmene, som er paraplyorganisation for 20 Mariehjem i hele Danmark, har de seneste år understøttet Friplejehjemmet Meta Marie økonomisk, for at plejehjemmet kunne komme igennem de udfordringer, som friplejehjemmet har været præget af. 

“Jeg er meget ked af, at det ikke har været muligt at finde løsninger med Vejle Kommune. Både Meta Marie, Fonden Mariehjemmene og Vejle Kommune har lagt meget tid og mange kræfter i at finde en vej sammen – det er desværre ikke lykkedes,” siger direktør i Fonden Mariehjemmene, Malene Størup. Hun peger på, at kommunernes beregning af friplejeboligtakster er altafgørende for, at friplejehjem som Meta Marie kan drive friplejehjem. Taksten, som kommunen betaler, skal kunne dække de faktiske omkostninger, der er forbundet med at drive plejehjemmet. 

Godkender kun nye friplejehjem, hvis taksten hænger sammen

”Vi oplever med få undtagelser, at det er en kamp at få skabt den nødvendige gennemsigtighed i takstberegningerne. Som udgangspunkt har Mariehjemmene ingen indsigt i den kommunale økonomi og derfor heller ingen forudsætninger for at kvalificere beregningerne – og det er en grundlæggende udfordring,” siger Malene Størup

Hun bakkes op af formanden for Fondsbestyrelsen i Fonden Mariehjemmene, Jens Elmelund:

 ”Jeg kan konstatere, at når indtægter og udgifter ikke hænger sammen, så er det svært at drive plejehjem. I de nye projekter, som Fondsbestyrelsen godkender, er et afgørende parameter, at taksten er på et niveau, som dækker de faktiske omkostninger, der er forbundet med at drive friplejehjem,” siger han.

Han ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at finde fælles løsninger med kommunen omkring Friplejehjemmet Meta Marie. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply