Skip to main content

En flere år lange strid mellem Haderslev Kommune og plejevirksomheden Sundplejen ApS er foreløbigt endt ved Vestre Landsret. Det betyder, at Sundplejen er dømt til at betale knap 3,4 mio. kr. tilbage til kommunen, samt knap 900.000 kr. i sagsomkostninger.

Det fremgår af et udskrift fra Vestre Landsret, hvor det også fremgår, at kommunen krævede, at leverandøren skulle betale knap 5,7 mio. kr. tilbage, som kommunen hævdede at have betalt for meget.

På OPS-Indsigt har vi fulgt sagen siden begyndelsen i 2021, hvor Sundplejen ApS stævnede kommunen for underbetaling og kommunen politianmeldte og opsagde kontrakten med leverandøren og med øjeblikkelig virkning. Haderslev Kommune mente nemlig dengang, at man havde fundet grundlag for, at Sundplejen uberettiget havde opkrævet betaling for hjælp, Sundplejen aldrig havde leveret.

Sagen i otte trin – Klik her
  • Sundplejen var fra 2017 og indtil september 2021 privat leverandør af personlig og praktisk hjælp til borgere i Haderslev Kommune.
  • Siden 2019 har Sundplejen været uenig med kommunen om afregningspriser og havde i 2021 luftet sine planer om at stævne kommunen, ligesom Blækssprutten havde gjort med Brønderslev kommune.
  • Haderslev Kommune valgte i september 2021 at ophæve kontrakten med Sundplejen og samtidig politianmelde den private leverandør af praktisk og personlige pleje.
  • Sundplejen stævner næsten samtidig kommunen for underbetaling.
  • Februar 2023 afsagde byretten en dom, og dømte Haderslev Kommune til at betale Sundplejen et beløb på 771.000 kroner.
  • Byretten afgjorde, at Haderslev Kommune skulle udbetale det tilbageholdte beløb for den periode, hvor kommunen havde kontrakt med Sundplejen frem til ophævelsen af kontrakten medio september 2021.
  • Haderslev Kommune vælger at anke afgørelsen til Vestre Landsret.
  • Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi besluttede i 2023 ikke at gå videre med politianmeldelsen. Den beslutning har Haderslev Kommune klaget over, men den er siden blevet afvist af Statsadvokaten.

Landsretten har nu fundet det bevist, at Sundpleje ApS i en række tilfælde ikke havde været på besøg hos borgerne, selv om leverandøren havde fået betaling for det. Det er også bevist, at leverandøren havde taget betaling for køretid mellem besøg hos borgerne, selv om leverandøren ikke havde ret til det, fremgår det af et udskrift fra Vestre Landsret.

Dommen giver ro og afklaring

Rolf Dalsgaard Johansen der er direktør for Social og Sundhedsområdet i Haderslev Kommune mener ikke at sagen vil give uro lokalt al den stund, at det er flere år siden Sundplejen forlod kommunen.

”Jeg synes det vigtigste at bemærke her er, at denne sag er stoppet for længe siden ift borgerne, nemlig da vi ophævede kontrakten med Sundplejen, men inde i kommunen har flere af os naturligvis arbejdet tæt med sagen og her giver rettens dom naturligvis ro og afklaring,” siger Rolf Dalsgaard Johansen.

Man har på det seneste udvalgsmøde den 15. april orienteret politikerne om sagens udfald, det fremgår af et notat, som OPS-Indsigt har adgang til.

Her redegør forvaltningen overfor det politiske udvalg, at det selskab, som Haderslev Kommune har fået et krav mod i dag, er et datterselskab i Sundplejens koncernstruktur, som siden 2021 ikke har haft anden aktivitet end af føre retssag mod kommunen.

Konsekvenserne af dommen

Hos Sundplejen ApS kalder ejer og direktør Tina Demiraj dommen og turen igennem retsvæsnet for en rutsjetur, så hun ser absolut ingen ro foran sig.

”Landsretten har desværre fundet det mere tungvejene, at en kontrakt som indeholder retningslinjer, som ikke engang Haderslev Kommunes hjemmepleje selv lever op til, skal være gældende for private leverandører. Dommen giver derfor ikke anledning til ro, men derimod bekymring ikke kun for Sundplejen, men også generelt for private leverandører af velfærdsydelser,” lyder det fra Tina Demiraj, da OPS-Indsigt henvender sig.

Hun peger flere gange på, at Landsretten fandt kontraktens retningslinjer om registreringspraksis var tungtvejende og det som gjorde, at Sundplejen tabte i Landsretten, selvom kommunen ikke selv kunne leve op til praksis eller fremvise en vejledning for registreringspraksis ”dommerne valgte isoleret set at kigge på kontraktens bestemmelser omkring afvigelser,” siger hun.

Tina Demiraj peger med bekymring på, hvilke konsekvenser Landsrettens dom på sigt kan få for andre leverandører, som på den baggrund kan risikere at få ophævet deres kontrakt med øjeblikkelig varsel.

Men sådan ser Rolf Dalsgaard Johansen ikke situationen.

”Man ophæver som kommune ikke bare en kontrakt i Danmark. Det skal der heller ikke være mulighed for. Vi er naturligvis tilfredse med, at vi nu har rettens ord for, at vi var berettigede til at ophæve kontrakten. I Danmark oplever jeg, at der er generel stor tillid omkring de aftaler, man indgår med en kommune og det mener jeg ikke, at landsrettens dom ændre på” siger han og understreger, at der har været tale om en helt særlig sag.

Kommunen fandt en undskyldning

Tina Demiraj mener til gengæld, at kommunen alene ophævede kontrakten, fordi Sundplejen ApS havde startet en sag om underbetaling af private leverandører i Haderslev Kommune i tiden fra 2017 til 2020.

”Vi har en formodning om, at det var en af grundende til at Haderslev Kommune startede en sag om kontraktbrud. Vi var trods alt en vellidt leverandør og samarbejdspartner, både i administrationen og hos borgerne, men efter vores udmelding om underbetalingssagen mærkede vi en tydelig forskel i samarbejdet og kort tid efter blev vi opsagt,” lyder det fra Tina Demiraj.

Hun mener altså, at virksomheden alene blev opsagt, fordi kommunen ledte efter en undskyldning for at komme af med besværlig en leverandør, der pegede på kommunens fejl og underbetaling af leverandørerne.

Orienteret samarbejdskommuner

I Haderslev Kommune afventer man nu, dels at Sundplejen ApS betaler, det som landsretten har fastsat, dels om virksomheden søger procesbevillingsnævnet om, at få sagen prøvet ved Højesteret.

På nuværende tidspunkt har Sundplejen ikke forholdt sig til de økonomiske konsekvenser, da virksomheden er optaget af dommen og dens indhold ift en evt. anke.

”Vi har dog, samme dag som dommen kom, skrevet til vores nuværende samarbejdskommuner og forsikret dem om, at dommen ikke får betydning for den aftale og kontrakt vi har med dem, samt at vi fortsat vil være leveringsdygtige således, at borgerne i deres kommune får den hjælp som er aftalt,” lyder det fra Tina Demiraj.

På baggrund af Sundplejens erfaringer med Haderslev Kommune har virksomheden overfor nuværende samarbejdspartnere bedt om udførlige retningslinjer for arbejdet. Det simpelthen for at undgå misforståelser i fremtiden. ”Det var de misforståelser, som Haderslev Kommune brugte aktivt, til at legitimere en kontraktophævelse,” slutter Tina Demiraj.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind