Skip to main content

Retten i Sønderborg har afgjort, at Haderslev Kommune skal betale 771.560 kr. til Sundplejen ApS. Et beløb kommunen har tilbageholdt uretmæssigt, siden kommunen i 2021 opsagde samarbejdet med begrundelse i misligholdelse af kontrakten.

Dommerne har i afgørelsen lagt vægt på, at kommunens bevis for misligholdelsen ikke var klart nok.

Sagen er interessant, fordi den kommer i kølvandet på Højesterets dom ift den såkaldte Brønderslevsag, hvor der bl.a. også var tale om et tabskrav. Det vender vi tilbage til.

Hos Haderslev Kommune vil man nu gennemgå dommen.

”Vi har modtaget dommen og skal nu bruge noget tid på at vurdere, hvordan vi forholder os til den” siger Rolf Dalsgaard Johansen, der er direktør i Social og Sundhed i Haderslev Kommune i en pressemeddelelse.

Til OPS-Indsigt oplyser direktøren, at man i forvaltningen afventer, at der træffes politisk beslutning om, hvorvidt sagen skal ankes eller ej. Det betyder at den potentielt kan havne i Landsretten.

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, at Sundplejen stævnede Haderslev kommune i kølvandet på, at kommunen havde politianmeldt virksomheden for uberettiget at opkræve betaling for hjælp, da kommunen mente, at virksomheden ikke havde udført den bestilte hjælp hos borgerne. 

Politianmeldelsen i denne strid mellem kommune og leverandør ligger fortsat hos politiet, der efterforsker sagen.

Fik ikke medhold i krav om erstatning

Sundplejen har dog ikke fået medhold i deres andet krav, i den stævning som nu er afgjort. Nemlig kravet om erstatning for tab af den forventede omsætning for de tre måneder der fulgte efter kontraktopsigelsen.

Det betyder, at Haderslev Kommune ikke skal betale Sundplejen godt 4 millioner kroner, som var det krav virksomheden havde i forhold til tabet efter den uretmæssige opsigelse af kontrakten.

Det skal her bemærkes, at det er anden gang inden for fire måneder, at en retsinstans på den ene side giver sagsøger ret i, at en kommune har handlet forkert i forbindelse med kontraktlige forhold på hjemmeplejeområdet, men på den anden side ikke dømmer kommunen til at betale erstatning for det tab virksomheden har rejst som krav.

Senest var det i den meget omtalte Brønderslevssag, hvor kommunen godt nok blev dømt for ansvarspådragende adfærd i forbindelse med beregninger af timepriser på frit-valgs-området, men blev dømt til, at betale det tab leverandøren mente der var tale om.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply