Skip to main content

Hvad har indflydelse på forældrenes tilfredshed med de kommunale dagtilbud? 

Politikere og faglige organisationer fokuserer ofte på normeringer som vejen til bedre børnepasning, men nu viser en ny analyse, at forældre til børn der går i kommunale dagtilbud er generelt mere tilfredse, hvis en større andel af børnene i kommunen går i et privat dagtilbud. Det giver en indikation af, at borgerne bliver mere tilfredse med kommunale daginstitutioner i kommuner, hvor der er større konkurrence fra private daginstitutioner. 

Analysen er udarbejdet af CEPOS, og tager udgangspunkt i resultaterne i Indenrigs- og Boligministeriets brugertilfredshedsanalyse af dagtilbud. Her belyser man, hvad der er afgørende for forældres tilfredshed med kommunale daginstitutioner.

Ud over, at en højere andel af børn i private daginstitutioner giver en større positiv effekt ift forældrenes tilfredshed med de kommunale daginstitutioner, så spiller faktorer som pædagoguddannelse og sygefravær blandt personalet en afgørende rolle for forældres vurdering af daginstitutionerne, fremgår det af analysen.

“Den positive effekt af private daginstitutioner på forældretilfredsheden i de kommunale daginstitutioner kan skyldes, at utilfredse forældre har mulighed for at vælge et privat alternativ. Derudover kan den positive effekt også skyldes, at konkurrencen presser de kommunale institutioner til at blive bedre for ikke at blive valgt fra,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Forældretilfredshed svinger

Vi har på OPS-Indsigt i en anden artikel med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik afdækket, hvor stor en andel af den enkelte kommunes dagtilbudskapacitet, der udgøres af private tilbud. 

Grafikken neden for viser de ti kommuner med henholdsvis den største/mindste andel af private dagtilbud ift kommunens samlede dagtilbudskapacitet.(De mindste økommuner ikke medtaget). Den orange graf viser, at forældretilfredsheden målt ved Indenrigsministeriets årlige brugertilfredshedsundersøgelse i 2022 svinger i forhold graden af private dagtilbud.

Det skal bemærkes, at forældrene generelt er tilfredse med deres dagtilbud, idet at der kun er et udsving fra mellem 3,8 til 4,5 på en skala fra 1 til 5.

null
Kilde: DST og Indenrigsministeriet

Det er tydeligt, at tilfredsheden i 9 ud af de ti kommuner der har forholdsvis flest private dagtilbudspladser, ligger over de ti kommuner som har færrest. Bemærk her at Hørsholm Kommune, hvor 29 pct. af dagtilbudskapaciteten udgøres af private, ligger på niveau med de ti kommuner, som har forholdsvis færrest pladser.

Personalenormeringer har ikke signifikant betydning

”For at øge forældretilfredsheden bør politikere overveje at fokusere mindre på normeringer og mere på medarbejdernes kvalifikationer og trivsel, samt forældrenes mulighed for alternativer til kommunale daginstitutioner,” siger Karsten Bo Larsen.

Mens politikere og faglige organisationer ofte fokuserer på normeringer som vejen til bedre børnepasning, viser analysen fra CEPOS, at andre personalemæssige faktorer og forældrenes mulighed for at vælge private daginstitutioner spiller en mere central rolle.

Blandt andet viser analysen, at medarbejdernes uddannelsesniveau og deres sygefravær har afgørende betydning for forældretilfredsheden. 

Her kan man have den betragtning, at sygefraværet kan betragtes som en indikator for arbejdsmiljøet og kvaliteten af ledelsen i daginstitutionerne. Det er i alt fald noget, som de faglige organisationer jævnligt har på dagsordenen.

Analysen fra CEPOS viser i hovedpunkter følgende: 

  • Andelen af børn i private daginstitutioner har en positiv effekt på forældretilfredsheden i de kommunale daginstitutioner. 
  • Andelen af personale uden pædagoguddannelse har en negativ effekt på forældretilfredsheden i de kommunale daginstitutioner. 
  • Pædagogernes sygefravær har en negativ effekt på forældretilfredsheden i de kommunale daginstitutioner. 
  • Personalenormeringer har ikke en signifikant betydning for forældrenes vurdering af daginstitutionerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply