Skip to main content

Efter 100 dage ved regeringsmagten har man endnu ikke set konkrete forslag fra SVM-regeringen til, hvordan man vil frisætte den offentlige sektor. 

Forude venter den ældrelov, som statsminister Mette Frederiksen (S) bebudede i sin nytårstale for snart halvandet år siden.

Den skal sætte de ”lovgivningsmæssige rammer” for frisættelsen, udtalte Ældreminister Mette Kierkgaard til Fagbladet FOA lige op til påske, men hvornår lovudkastet bliver præsenteret, og hvilke konkrete forandringer ældreloven rent faktisk vil medføre, kunne ministeren fortsat ikke sige.

”Lige nu har vi en masse tankegods, og jeg ville ønske, at jeg kunne være meget konkret på, men det er jo lige præcis det, en ældrelov skal sætte rammer på,” sagde hun.

Medens vi venter på, at regeringen får alt det tankegods, som ligger i regeringsgrundlaget og Per Okkels rapport om, hvad man kunne putte ind i en ny ældrelov, så begynder diverse interessenter at kridte banen op med. hvad det er de vil have eller ikke have.

Dansk Industri: Behov for stærke ledere

I slutningen af februar barslede Dansk Industri med et indlæg i Altinget, hvor branchedirektør Jakob Scharff udtrykte en forventning om, at frisættelsesreformen vil bidrage til et markant styrket offentlig-privat samarbejde og et langt mere mangfoldigt udbud af leverandører.

En del af svaret på frisættelsens udfordringer handlede for ham at se om, at vi ikke blot skal styre mindre, men bedre. Han pegede i den sammenhæng på, at man fik brug for stærke ledere, når kommunerne frisatte for eksempel plejehjemmene. 

Politikerne fik også et par råd med på vejen, hvad enten slår deres folder på Christiansborg eller på rådhuset. ”For hvis man som beslutningstager, mener det alvorligt, når man siger lokalt ansvar og mindre bureaukrati, så skal man også turde binde sig til masten og modstå fristelsen til at udstikke nye procesregler, politikker og kvalitetsstandarder hver anden uge,” skrev Jakob Scharff.

Samtidig skulle frisættelsen ikke ende med, at man bare lod de “frisatte” institutioner sejle deres egen sø.

KL: Christiansborg skal fjerne regler der binder

Kort efter var det KL`s tur til at spille ind med deres ideer og tanker og det gjorde de så sammen med en gruppe faglige organisationer, hvor de udgav en pjece som indeholdt deres perspektiver på frisættelse. Pjecen indeholder bl.a. en række budskaber til staten om, ”hvad der bør ændres i den statslige styring, hvis intentionerne om frisættelse skal realiseres.”

I den sammenhæng udtalte KL`s formand Martin Damm

”Der er brug for en grundlæggende ændring af den måde, staten regulerer og binder medarbejdernes faglige indsats fast til bestemte løsninger og arbejdsprocesser. Christiansborg er nødt til at fjerne de regler, der styrer de kommunale arbejdsprocesser.”

Velfærdscheferne: Frisættelse inden for kommunens hierarki

Lige før påske var det så formanden for de kommunale velfærdschefer, direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg, der i et indlæg i Altinget skrev, at præmissen for frisættelse, ”sikres bedst i et kommunalt ledelseshierarki”.

Her fik ideen om, at kommunale plejehjem og andre offentlige institutioner på ældreområdet skulle have deres egen bestyrelse i lighed med de selvejende eller private aktører et skud for boven.

”Regeringens forslag indeholder desværre et kvantespring til en forkert konklusion, hvor alle mellemregninger springes over…, men svaret er ikke at lade brugere og borgere overtage forvaltningen fra et repræsentativt valgt byråd og slet ikke at lade dem ansætte og afskedige lederen,… ideen om, at der generelt udøves bedre ledelse i selvejende eller private institutioner, bygger i bedste fald på forkerte præmisser, skrev han.

Det fik branchedirektøren for Selveje Danmark, Jon Krog til tasterne i et indlæg på LinkedIn, hvor han bl.a. skrev:

”Ret vildt indlæg af Jakob Bigum Lundberg og de Kommunale velfærdschefer. Det viser på flere områder hvor vigtigt det er at vi får talt sammen for indlægget beskriver simpelthen en anden virkelighed end den jeg oplever i Selveje Danmark.” 

Dansk Erhverv: Tiden er inde til handling

Fredag udsendte Dansk Erhverv så deres forventninger under overskriften ” Frisættelse af ældreplejen med borgeren i centrum.”

Et længere udspil med i alt 14 konkrete forslag, hvor markedschefen for velfærd og samfund, Tony Bech i et interview får sagt; ”Det frie valg på hjemmeplejeområdet rimer ikke på helhedspleje.” Hvad han mener med det, må du læse i en anden af vores artikler

Men er interesseorganisationerne ved at tabe tålmodigheden medens de venter på regeringens mere konkrete udspil?

Hos Dansk Erhverv kunne man god få det indtryk, for i forbindelse med deres udspil siger direktør Gitte Lillelund Bech følgende samtidig med, at hun peger på alle de mange udfordringer vi står i:

”Nu er tiden inde til handling. Ellers blæser vores velfærdssamfund omkuld.” 

Hos hendes markedschef Tony Bech er retorikken mere afdæmpet, for man skal ikke være i tvivl om, at frisættelsen som agendaen passer Dansk Erhverv ganske godt.

”Vi er tålmodige, men jo længere tid der går, jo mere vokser forventningerne. Helt grundlæggende vil vi godt tydeliggøre, at vi er en spiller der byder sig konstruktivt til, og så ser vi naturligvis gerne, at vi bliver inviteret med til dialogerne omkring løsningerne,” siger Tony Bech til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply