Skip to main content

Regeringen fremlagde tirsdag sin reform af ældreområdet og den sætter ifølge Dansk Industri i store træk en rigtig retning for fremtidens ældrepleje, men der er alligevel noget, som undrer den administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.

”Jeg har svært ved at se logikken i, at en lille rengøringsvirksomhed også skal tilbyde et genoptræningsforløb, før de må gøre rent hos en pensionist, der i øvrigt ikke er visiteret til et genoptræningsforløb, siger han i en pressemeddelelse.

Regeringen annoncerede som bekendt i sidste uge, at den ville udvide det frie valg til også at omfatte ydelserne genoptræning og rehabilitering, men på betingelse af, at leverandøren kommunal som privat kunne håndtere alle ydelserne.

Læs også: Nøglen til øget frit valg i ældreplejen er helhedspleje – OPS Indsigt

Det betyder, at en privat virksomhed både skal kunne levere genoptræning, personlig pleje og rengøring for overhovedet at komme i betragtning til at levere velfærd til de ældre. Også selvom de kun udfører opgaver for de ældre, der alene er visiteret til rengøringshjælp. Og det vil i praksis betyde, at de tusindvis af ældre, der i dag kun modtager praktisk hjælp, i fremtiden vil have færre leverandører at vælge imellem.

Havde forventet noget mere

Hos den private plejeleverandør Forenede Care har den administrerende direktør Stine Louise Eising von Christierson heller ikke hænderne højt over hovedet.

Hun deltager tirsdag i regeringens stort anlagte konference om ældrereformen. Hun mener ligesom Lars Sandahl Sørensen, at regeringens reform ganske vist lægger kimen til en mere værdig ældrepleje, der øger selvbestemmelsen, og som tager et opgør med en tyngende administration, men den er ikke, det paradigmeskifte som er annonceret.

”Jeg havde forventet mig noget mere fra Moderaterne og Lars Løkke end en ”firmatisering” af kommunerne. Hverken den foreslåede takstenhed, et statsfinansieret lån, kommunale lokalplejehjem eller et samlet tilsyn skaber de plejehjem eller den kvalitet, som ældre lige nu og i fremtiden har brug for,” siger Stine Louise Eising von Christierson til OPS-Indsigt.

Læs også:Regeringen styrer udmeldingerne om ældreformen via partibogstaver – OPS Indsigt

Hun peger på, at vi har hørt om frisættelser i årtier, samt at ældrereformen blot siger ja til noget af det, der allerede virker og sætter på den måde retning for kommunernes kommende praksis.

”Men den bidrager med sådan cirka intet nyt ud over at rose nogle kommuner for at gøre det godt og foreslå andre, at de kan gøre samme.,” siger Stine Louise Eising von Christierson til OPS-Indsigt.

Kommunal undren

Flere af de kommunale repræsentanter som vi møder, har det på sammen måde som Stine Louise Eising von Christierson.

Her er interessen for at udtale sig til citat ikke tilstede. For som en fagleder udtrykker det: “Jeg vil jo nødig ødelægge den gode stemning.”

Men den udtalelse illustrerer bredt, hvad det er vi møder på konferencen på faglederniveau. Her giver flere udtryk for, at man fra regeringens side har talt et negativt narrativ op om kommunernes håndtering af ældreplejen.

”Det bliver spændende at se, hvordan reformen praktisk bliver udmøntet, for meget af det med at borgeren skal bestemme selv, gør vi jo allerede. Det er, som om nogle i ministeriet har glemt lovgivningen om bytteret og fleksibel hjemmehjælp,” lyder det igen og igen.

Trods kritikken af reformen tilkendegiver de fleste vi møder, at det var en god og veltilrettelagt dag, selvom flere peger på ressourceforbruget ved sådan en dag, når der ikke er noget nyt. ”Det hele er jo meldt ud på forhånd og jeg har sådan set nok at lave derhjemme, så er det ikke lidt meget at bruge 3000 menneskers tid, hvor vi bare taler sammen?” lyder det fra en undrende kommunal chef.

Udlicitering som vej til frisættelse

I perspektiv af en privat plejevirksomhed møder dagen og reformen kritik.

”Vi får – helt ærligt – forbedret nul strukturer. Kun Troels Lund Poulsen kom på pressemødet ind omkring privat og offentligt samarbejde. Ingen taler om en frisættelse, hvor vi får skabt de tusindvis af plejehjemspladser, Danmark har brug for lige om lidt,” siger Stine Louise Eising von Christierson.

Og med frisættelse mener hun ikke nødvendigvis flere friplejehjem eller kommunale Lokalplejehjem. Stine Louise Eising von Christierson ser i stedet udlicitering som en vej til frisættelse af den offentlige sektor.

”Et emne som slet ikke har været berørt i debatten. For med udbud skaber vi transparens i alt fra kvalitet til pris,” siger hun.

I hendes perspektiv adresserer ældreformen desuden ikke den uhensigtsmæssige dynamik, hun ser mellem faggrupperne, hvor fagkampe mere handler om at tilrane sig opgaver fra andre faggrupper end at styrke det tværgående samarbejde. Meget af den mangel på arbejdskraft vi taler om, kunne nemlig ifølge hende løses, hvis man slap kompetencerne fri og så mindre på faggrænser. ”I stedet taler vi lynhurtigt udenlandsk arbejdskraft frem for at løse de egentlige problemer,” Slutter hun.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind