Skip to main content

Der er indgået en bred politisk aftale om, at flere end de nuværende tre kommuner (Middelfart, Langeland og Viborg) skal have frikommunestatus på ældreområdet. I den forbindelse har flere partier under forhandlingerne kæmpet imod, at kommuner skulle få mulighed for at blive ene-leverandør af ydelser til pensionister. Det skriver NB-Kommune. I den nye politiske aftale er der beskrivelser af en række såkaldte ‘hegnspæle’ for de nye frikommuneforsøg. Blandt andet sikres noget så helt basalt som retten til hjælp for funktionshæmmede, og reglerne om magtanvendelse fastholdes. Et af hegnspælene stikker dog ud. Der står i aftalen:”Som led i udbredelsen fastholdes, at kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.”Den passus om ældres frie valg er kommet efter pres fra blandt andre Venstre, De Konservative og De Radikale. Ældreordfører Mette Abildgaard (K) siger således i en pressemeddelelse, at partiet har insisteret på, “at det frie valg ikke må indskrænkes, som regeringen oprindeligt foreslog.”

Venstres ældreordfører Jane Heitmann glæder sig over, at det frie valg er knæsat for de kommende frikommuner på ældreområdet. “Venstre har stået fast på retten til frit at kunne vælge leverandører af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje, som af den grund heldigvis forbliver en rettighed for vores ældre i de nye forsøgskommuner. Det er både jeg og Venstre glade for, for det er et klart nybrud i forhold til de tidligere velfærdsaftaler,” siger Jane Heitmann i en pressemeddelelse. Se OPS-Indsigts tema om frikommunerI regeringens støtteparti Enhedslisten, som også er med i den nye aftale, fremhæver ældreordfører Jakob Sølvhøj, at Enhedslisten helst havde været det frie valg foruden. “Enhedslisten beklager dog kraftigt, at regeringen har bøjet sig for de blå partiers krav om ikke at give kommunerne frihed til at droppe det frie leverandørvalg. Private leverandørers forretningsvilkår burde ikke veje tungere end borgernes selvbestemmelse og behovet for øget fleksibilitet i ældreplejen,” siger Jakob Sølvhøj.Fagforbundet FOA kalder det “en skam”, at kommunerne ikke slipper for kravet om frit valg af leverandør. ”Det er på mange områder en nydelig aftale, og de pæne ord er der ikke noget galt med, men desværre har aftaleparterne ikke haft det nødvendige mod til for alvor at sætte området fri,” siger sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann i en pressemeddelelse.Mens den politiske aftale for ældreområdet nu er på plads, forhandles der stadig med Folketingets partier om frisættelse af flere kommuner på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Regeringen har bebudet, at antallet af frisatte kommuner på de tre store områder (ældre, folkeskoler og dagtilbud) så vidt muligt skal være nogenlunde det samme. 

Se den politiske aftale her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply