Skip to main content

Kommunerne skal sættes fri på erhvervsområdet. Det var budskabet til et borgmestermøde hos Dansk Industri (DI) tirsdag, som blev arrangeret i et samarbejde med borgmester Mads Sørensen (V) fra Varde Kommune. “Vi håber at kunne få en bred commitment fra de øvrige borgmestre. Min oplevelse er, at der er rigtig rigtig mange borgmestre, der rigtig gerne vil drive denne her dagsorden frem,” siger Mads Sørensen til arrangementet til NB-Økonomi. 

Flere Venstrefolk mener, at der skal komme et større pres på Christiansborg. Det er dem, der skal give tilladelsen til, at kommunerne kan få flere frie rammer på erhvervsområdet. 

“Nu får vi debatten og budskabet formet, så skal vi bringe det ind til Christiansborg,” siger Mads Sørensen. Han bakkes op af Venstres kommunalordfører på Christiansborg Anni Matthiesen. Hun mener, at der bør tages initiativ til en høring allerede i september om emnet, så der kan komme input fra både erhvervsliv, regering og andre relevante aktører.Klinger godt med Venstres forslagAnni Matthiesen stiller sig uforstående overfor, at regeringen kun har lagt op til, at kommunerne kan blive frikommuner på ét af de tre områder som er ældreplejen, folkeskolen og daginstitutionerne. OPS-Indsigt har tidligere beskrevet, hvordan Venstre har fremsat et beslutningsforslag om et udvidet frikommuneforsøg, der dækker alle 98 kommuner, hvor der skal gives langt større plads til medarbejdernes faglighed, således at hovedfokus er på kvaliteten og ikke på unødvendigt bureaukrati og regulering.

“Hvorfor er det kun de tre områder? Hvorfor er det, man ikke kan få lov at blive frikommune på erhvervsområdet, på klimaområdet eller andre områder?,” spørger Anni Matthiesen retorisk til arrangementet i Industriens Hus. “Der kan vi faktisk godt mærke, at Regeringen begynder at rykke sig lidt. Det hjælper især – kan jeg godt være ærlig at sige – når der er nogle røde borgmestre, der italesætter, hvorfor kommunerne ikke kan blive frisat på f.eks. beskæftigelsesområdet.”Den opfordring har Marie Stærke allerede taget til sig. Hun vil som næstformand for sit parti – og dermed med direkte adgang til S-regeringen – tage emnet op om udvidelsen af frikommunerne på flere områder. Det fortalte hun efter arrangementet til NB-Økonomi. Stærke mener ligefrem, at det er oplagt for Socialdemokratiet at give det som valgløfte. 

Kommunerne kan gøre mere for at afbureaukratisere selv

En del af, hvorfor kommunerne og DI ønsker at flere bliver frikommuner, er, at erhvervslivet bliver tynget af bureaukrati. Ifølge Anni Matthiesen kommer en del af den bureaukrati dog fra kommunerne selv og ikke Christiansborg. Hun har netop overværet et oplæg fra Ulrik Wilbek (V), som er borgmester i Viborg Kommune. Kommunen er blevet udtaget som frikommune på nuværende tidspunkt på ældreområdet. “Vi har lige haft Ulrik Wilbek inde og orientere os på ældreområdet for at høre, hvordan det går med at blive frisat på ældreområdet. Ulrik har sagt til os, at det, der har overrasket ham mest, er, at op imod 80 procent, af det, de frisætter medarbejderne på, er kommunens egne regler,” fortæller Anni Matthiesen.  Derfor spurgte NB-Økonomi, om Varde og andre kommuner ikke selv kunne starte med at fjerne den bureaukrati, de selv har introduceret. “Vi har skåret til og fundet de lavthængende frugter, som er nemme at gribe,” siger Mads Sørensen, som henviser til, at de ligger meget højt i DIs undersøgelse omkring erhvervsvenlighed. “Nu er vi inde omkring nogle tekniske ting som for eksempel bygningsreglementer, der ikke differentierer mellem om der er tale om simpel byggeri eller komplekst byggeri. Det er nogle af de ting, som man bør kigge på.”Tages op på FolkemødetInitiativet fra DI og Varde Kommune er ikke stoppet med dette ene borgmestermøde. Det er blot starten. De foreløbige planer er at tage det op til Folkemødet på Bornholm, hvor de håber på, at der kommer så mange kommuner som muligt og bakker op. Dernæst vil de se på høringen til efteråret, men Anni Matthiesen foreslår også helt lavpraktisk, at de kan tage emnet op med den nye borgmester i Indenrigs- og Boligministeriet Christian Rabjerg Madsen (S).”Nu hvor man også har fået en ny minister på indenrigsområdet kan også være det vindue, man kan gøre brug af, fordi Christian Rabjerg også om nogen kender Varde, fordi han også selv kommer fra kommunen,” siger Anni Matthiesen henvendt til Vardes borgmester. “Så gør brug af, at det nu er Christian Rabjerg, der nu er minister på det her område i forhold til flere frikommuneforsøg. Man kan bruge den mulighed til at få det italesat.”Anni Matthiesen understreger, at Venstre er klar til at sætte kommunerne fri. De har allerede stillet et beslutningsforslag i starten af 2021 om det. Men hun fortæller også, at regeringen kan have en berettiget nervøsitet for, at hvis man sætter for meget fri, så kan man lige så godt sætte alt fri. Men det er den samtale, man må have på tværs af partierne de kommende måneder, mener både hun og nogle af borgmestrene til arrangementet hos DI.”Partiet vil give mulighed for, at der også laves forsøgsordninger inden for beskæftigelses-, social-, kultur-, fritids-, teknik-, miljø- og klimaområdet,” sagde Anni Matthiesen dengang til Berlingske. /sho/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply