Skip to main content

Efter regnskabstallene fra kommunerne i fredags viste, at kommunerne igen har sprængt budgetterne på det specialiserede socialområde, har der været debat om, hvad der er årsagerne til de stigende udgifter.Enkelte kommunale aktører har blandt andet peget på, at det er de private botilbud, der særligt får prisen til at stige. Eksempelvis sagde Jakob Bigum Lundberg, der er landsformand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD), til NB-Social:“Så stiger enhedsudgifterne til den enkelte borger også i pris. Det er mit indtryk, at årsagen til de stigende priser for den enkelte borger, primært skal findes i de private tilbud.” Den kritik er de ikke så forstående for hos de private aktører i Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS). Grunden til at de private tilbud er så omkostningsfulde, er nemlig ifølge organisationen, at de tager sig af det absolut mest specialiserede på området.”De kommunale tilbud bærer i stort omfang præg af at være ‘one size fits all’ løsninger. De ikke-offentlige tilbud varetager de højest specialiserede og dyreste opgaver for kommunerne. Det vil naturligvis også medføre større omkostninger,” siger politisk- og strategisk chef Laust Westtoft fra LOS. Han kan dog godt genkende det billede, som Jakob Bigum Lundberg tegner.Specialisering kræver højt kompetenceniveauIfølge Westtoft har der været en stor vækst på det sociale område siden 2000. Generelt er priserne på socialområdet steget med otte procent. Han deler også bekymringen for de stigende omkostninger på det sociale område.”Borgerne i de private tilbud vil fortsat være mere og mere ressourcekrævende. Det er det, vi og vores medlemmer oplever. Det kræver højt specialiseret kompetencer for medarbejderne. Hvis vi skal fastholde de dygtige medarbejdere med de specialiserede kompetence, så koster det også på lønbudgetterne. Afledt deraf så tillægges det på taksterne,” siger Laust Westtoft og fortsætter:”Det er jo en prioritering, vi skal gøre os i samfundet. Vi må bare sige, at hvis vi skal fastholde det høje specialiserings- og serviceniveau, så kræver det også et højt kompetenceniveau hos de ansatte ude på tilbuddene.” Grundlæggende mener Laust Westtoft, at man skal bruge flere penge på det højtspecialiserede og individuelt tilpassede løsninger. Han har dog også et forslag til, hvordan man kan nedbringe omkostningerne:”Man skal styrke samspillet mellem offentlige og private tilbud. Særligt med henblik på at få etableret et godt fundament omkring de forebyggende indsatser på sundhedsområdet,  dagbehandlingsområdet, socialområdet og på psykiatriområdet,” siger Laust Westtoft.Han mener, at der skal mere fokus på enhedsomkostningerne for den enkelte borger og transparens i takstfastsættelserne på offentlige tilbud. Ligesom der er på de private.Priserne på de private bosteder bliver godkendt af Socialtilsynet. Tilsynet godkender både budgetter og regnskaber. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply