Skip to main content

”Det kom bag på os, da vi fandt ud af, at der lå et plejehjem i vores baghave,” siger Ulrik Ahrendt-Jensen, administrerende direktør i OK Fonden, da vi henvender os om den enorme overkapacitet af plejeboliger, som Slagelse Kommune kan se frem til ifølge en ny rapport.

OPS-Indsigt har tidligere beskrevet, hvordan OK Fonden og Danske Diakonhjem helt usædvanligt bygger to nye friplejehjem med i alt 138 boliger et stenkast fra hinanden på Kvægtorvet i Slagelse.

Læs også: To nye friplejehjem skyder op i samme kommune – et stenkast fra hinanden

Byggeriet er kun kommet i stand, fordi kommunen har godkendt, at der kan bygges så meget plejeboligkapacitet samtidig, men en godkendelse er tilsyneladende sket uden en forudgående plejeboliganalyse.

Den foreligger nu, under en måned efter, at Danske Diakonhjem tog deres friplejehjem i brug.

100 plejeboliger – det er den overkapacitet, som Slagelse Kommune ser ind i inden for de næste ti år, fremgår det af den analyse, som forvaltningen har fået udarbejdet af konsulentvirksomheden Implement.

Skal vurderer mulighederne for nedlæggelse

Der er med andre ord lagt op til konkurrence om borgernes valg af plejebolig mellem tre parter, kommunen og de to friplejeleverandører.

”Er vi bekymret for det, nej ikke nødvendigvis – vi har haft et godt samarbejde hele vejen igennem og nu kender vi denne her rapport og den vil vi naturligvis i dialog med kommunen om. For vi synes, at kommunen har en helt fantastisk mulighed for at få moderniseret deres plejehjemsportefølje,” siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

Den gennemførte bygningsanalyse af Slagelse Kommunes plejeboliger viser, at de fleste af kommunes plejecentre har en overvejende god bygningsmæssig stand, ”men en gennemgående tendens er, at vedligeholdelsen med fordel kan styrkes med henblik på at undgå, at mindre skader bliver mere omfattende,” skriver konsulenthuset.

Det anbefales desuden, at Slagelse Kommune foretager en helhedsvurdering af, hvilke tilbud der eventuelt over tid kan nedlægges eller omlægges til andre formål, men her konstaterer man samtidigt, at det både juridisk og økonomisk kan være vanskeligt, at omlægge eller nedlægge plejeboliger bygget efter almenboligloven.

Direktør for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked, Margrethe Kusk skriver i en mail til OPS-Indsigt, at man befinder sig tidligt i processen og derfor ikke kan sige noget mere specifikt om, hvordan man vil handle på rapportens anbefalinger.

”Med udgangspunkt i rapporten skal vi fra administrationens side i gang med at udarbejde en plan for, hvordan vi håndterer udviklingen, og der skal efterfølgende politisk tages stilling til planens indhold, prioritering og finansiering,” skriver Margrethe Kusk.

Læs også: Sjællandsk kommune ser ind i en enorm overkapacitet af plejeboliger

Boligprognoser har før taget fejl

Hos Danske Diakonhjem er administrerende direktør Christiane Dahlerup heller ikke slået ud ved nyheden om, at Slagelse Kommune isoleret set kommer til at have en stor overkapacitet af plejeboliger.

“Jeg har det sådan, at uanset hvad, må vi jo strenge os an for at levere en kvalitet og en ydelse, som sikrer, at vi har det bedste tilbud, og det holder os på tæerne,” siger hun med et smil.

Hun har ikke talt med Slagelse Kommune om rapporten, men er egentligt ikke bekymret.

“Vi har tidligere oplevet, at boligprognoser ikke holdt. Vi har tidligere åbnet hjem, hvor der efterfølgende kom en boligprognose, der viste, at kommunen samlet set havde en betragtelig overkapacitet, men det er der ikke i dag, så den slags kan godt ændre sig,” siger Christiane Dahlerup.

Fri konkurrence kræver at man opper sig

Hverken Christiane Dahlerup eller Ulrik Ahrendt-Jensen mener ikke, at deres organisationer har været total blinde, da de startede projektet og ikke opdagede, at Slagelse Kommune potentielt ikke havde behov for så meget plejehjemskapacitet.

”Vi har 26 friplejehjem, og vi har ikke et eneste, hvor der ikke er borgere fra forskellige kommuner. Det frie valg gør, at mange ældre kommer på plejehjem, ikke der hvor de bor, men der hvor deres børn bor, så vi regner helt klart med at få beboer fra nabokommuner og vest for Storebælt,” siger Christiane Dahlerup.

Hos Danske Diakonhjem “sælger” man ikke direkte til kommunerne, men gør en del ud af samarbejdet med beliggenhedskommunerne. “Vi lægger vægt på et godt samarbejde med kommunen, men har jo selv den direkte kontakt til de mennesker, som ønsker at bo på vores hjem. Derfor er vi også tilgængelige og synlige i lokalområdet og ønsker et godt og gensidigt samarbejde med lokale foreninger og andre aktører,” siger Christiane Dahlerup.

Aktuelt vurderer hun ikke, at Slagelse Friplejehjem får problemer med at blive fyldt op.

”Jeg tror på den frie konkurrence, så vi bliver bare nødt til at oppe os, så borgerne bemærker os og bruger det frie valg aktivt,” slutter hun.

Blot et bump på vejen

Ulrik Ahrendt-Jensen mener som sagt heller ikke, at man i OK Fonden har været blinde.

”Jeg kender godt den demografi du henviser til,” siger han, da vi taler om demografien for de omliggende kommuner, som viser, at der tegner sig et større behov for plejeboliger.

” Ud fra et regionalt perspektiv er det rigtigt udmærket, at der nu bliver bygget gode moderne plejehjem og seniorboliger i Vestsjælland, der med en god lokation i Slagelse og en hel optimal infrastruktur med hensyn til vej- og tognet kan række ud til borgerne i regionen,” siger han og fortsætter:

”Denne rapport er blot et bump på vejen, men hvis man vælger, at se den i et mulighedsperspektiv frem for et katastrofeperspektiv, så er det min overbevisning, at kommunen, står i en helt unik situation.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind