Skip to main content

Forestil dig, at der inden for seks måneder åbnede to spritnye plejehjem inden for kommunens grænser. Det bliver virkeligheden i Slagelse Kommune i første halvår af 2024.

Men ikke nok med, at der kommer to nye plejehjem, der er også tale om to forskellige leverandører, endda de største på markedet, som lige nu er i færd med at bygge hver deres friplejehjem et stenkast fra hinanden.

Omkring 42 af de danske kommuner har et friplejehjem og her er det kun 12, der har to eller flere friplejehjem, fremgår det af den kortlægning OPS-Indsigt senest har foretaget.

Slagelse Kommune har i dag ikke et eneste friplejehjem, så kommunen rykker med et hug ind blandt de kommuner med flere friplejehjem, hvor Viborg Kommune topper med fem.

Ifølge konstitueret chef for Sundhed og Ældre Therese Corfix har Slagelse Kommune lige nu 43 borgere på kommunens venteliste til plejehjem og det skal ses i perspektiv af, at de to friplejehjem til sammen bygger 138 plejehjemsboliger.

Og her er det værd at bemærke, at kommunen ikke har anvisningsret til de to friplejehjem, så det er langt fra sikkert, at alle de visiterede borgere vil benytte sig af det frie valg og vælge en af de to nye friplejehjem.

Det var ikke planlagt

Vi har på OPS-Indsigt spurgt de to friplejeleverandører om det har været en bevidst strategi, at man har valgt at lægge sig så tæt op ad konkurrenten?

”Det er ikke bevidst fra Danske Diakonhjems side, men det er ikke så usædvanligt, at forskellige plejehjem ligger tæt på hinanden,” siger administrerende direktør i Danske Diakonhjem, Christiane Dahlerup, der åbner det første friplejehjem i Slagelse i februar 2024.

Hos OK-Fonden er administrerende direktør Ulrik Ahrendt-Jensen, er svaret et entydigt nej. Det er ikke bevidst, at man ligger så tæt på Danske Diakonhjem.

”Vi var den første udbyder, som indledte dialog med Slagelse Kommune om et friplejehjem. Vi var ikke bekendt med, at der var yderligere et friplejehjem på vej ved siden af, da vi traf vores beslutning. Vi meldte relativt hurtigt ud, at vi, sammen med PFA, ville sætte byggeriet i gang. Så vi har fuld tillid til, at både kommunen og vores ”konkollegaer” i Danske Diakonhjem har overvejet situationen grundigt, og at Slagelse Kommune i sin analyse og planlægningsproces har taget højde for samtidigheden,” siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

Godkendt i planudvalget for over to år siden

Men hvor planlagt er det her fra kommunens side?

”På et møde i Miljø-, Plan- og Landistriktsudvalget den 1. marts 2021 har udvalget forholdt sig til, at der planlægges byggeri af to friplejehjem i tæt nærhed til hinanden. Vurderingen har blandt andet været – ud fra et planfagligt synspunkt – at det ikke er afgørende, at der etableres to friplejehjem tæt på hinanden det kunne i teorien have været ét større plejehjem i stedet,” oplyser Therese Corfix, da OPS-Indsigt henvender sig.

Hun peger samtidig på, at planudvalget ved beslutningen har haft fokus på, om placeringen af de to friplejehjem ville betyde en for stor ensartethed i beboersammensætningen i området.

”Men det er ikke tilfældet, da der i samme område også planlægges ungdoms- og familieboliger,” lyder det.

På mødet i Planudvalget i marts 2021 henviser forvaltningen i et sagsoplæg til en boliganalyse, som er udarbejdet et år tidligere af Center for Sundhed og Ældre, hvor der kalkuleres med et behov for en tilvækst på plejeboliger.

Læs også: Ejendomsudvikler: I Slagelse Kommune har de gjort det helt rigtige

Potentiel mulighed for overkapacitet

Det bliver her interessant, hvilke overvejelser kommunen dengang gjorde sig på den kapacitetsmæssige side.  Hvor stort er behovet for tilvækst og er der reelt behov for 138 nye plejeboliger inden for kommunens grænser?

Læs også: Slagelse Kommune på vej mod sit første friplejehjem

På et møde den 4. februar 2020 får politikerne i Forebyggelses- og Seniorudvalget forelagt den omtalte boliganalyse, som er udarbejdet af forvaltningen. Her står der bl.a.:

”Under forudsætning af at behovet for plejeboliger – og dermed dækningsgraden – er konstant i årene fremover, vil der ved periodens slutning i 2029 være behov for i alt 671 boliger svarende til en tilvækst på i alt 232 boliger i forhold til i dag. Hvis der derimod kommer fald i efterspørgslen, vil behovet naturligvis falde tilsvarende. Vi kan kun gætte på, hvordan efterspørgslen vil udvikle sig,” skriver forvaltningen i sin analyse, hvor den opstiller flere scenarier.

Det fremgår bl.a. at man ved uændret efterspørgsel i 2024 vil have et behov for 528 plejehjemspladser i kommunen. Med de to nye friplejehjem in mente vil man have 577 pladser inden for kommunens grænser (439 + 138), hvilket er omkring 48 pladser for mange i 2024, forudsat at analysen for 2020 holder.

Noget kunne altså tyde på, at man inden for kommunegrænsen vil stå med en vis overkapacitet, som dog forventelig vil udjævne sig og forsvinde frem mod 2026, hvis man følger boliganalysens tal. (Se graf der er lavet på baggrund af kommunens tal)

null
Grafik på basis af data fra plejeboligprognose i Slagelse Kommune

Omvendt er der en risiko for, at overkapaciteten bliver større end de 48 pladser, hvis eksempelvis efterspørgslen falder eller visitationen til plejeboliger strammes. I kommunens boliganalyse peger man bl.a. på, at med et efterspørgselsfald på 5 pct. vil man i 2024 kun have behov for 501 plejehjemspladser, og det vil med de 138 nye friplejeboligpladser give en overkapacitet på 76 boliger, hvilket svarer til et helt plejehjem.

En overkapacitet der vil udjævne sig et sted mellem 2026 – 2029, hvis man følger analysens tal og beregninger.

Her er det værd at bemærke, at der i samme nabolag bygges adskillige andre typer af boliger til ældre. For eksempel skal OK-Fonden og PFA bygge omkring 60 seniorboliger, som dog ikke skal forveksles med plejeboliger.

Læs også: Pensionsselskaber bygger to friplejehjem i Slagelse Kommune

Politikerne har bestilt en ny analyse

Men hvordan stiller Slagelse Kommune sig aktuelt til, at der lige skyder to friplejehjem op inden for relativ kort tid, som potentielt kan give noget overkapacitet inden for kommunegrænsen?

Therese Corfix peger på, at det af boliganalysen fra 2020 fremgår, at plejeboligbehovet vil være stigende over en årrække. Dette ud fra en demografisk beregning og dertil ud fra det forhold, at Slagelse Kommune har 32 plejeboliger pr. 1000 borgere over 65 år, og landsgennemsnittet ligger på 38,2 bolig pr. 1000 borgere over 65 år.

”Der har sidenhen været den betragtning, at en beregning af plejeboligbehov skal tage afsæt i mere end demografi. Derfor blev der den 28. marts i år truffet en politisk beslutning om at igangsætte en analyse på ældreområdet, omhandlende demografi og udvikling i relation til boligmassen, samt driftsstruktur og kompetencer på ældreområdet.  Dette for at få et mere præcist billede af det nuværende og fremtidige plejeboligbehov i Slagelse Kommune – ud fra parametre, der tager højde for mere end blot den demografiske udvikling,” siger hun til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply