Skip to main content

En til dig, en til dig og så en til mig – Regeringens partibogstaver (SVM) ser ud til at være styrende for, hvem, hvad og hvordan man dosere indholdet af den nye ældrereform frem mod den 30. januar, hvor regeringen har inviteret en bred pensel af aktører til den egentlige lancering af den længe ventede ældrereform.

I det brede perspektiv var det Statsminister Mette Frederiksen (S), der mandag relancerede begrebet helhedspleje som et paradigmestifte i ældreplejen i Berlingske. Torsdag var turen så kommet til en af Venstres hjertesager. Her spillede økonomiminister Stephanie Lose (V) ud med mere frit valg i Avisen Danmark, der kort fortalt betyder, at man indrullerer genoptræning og rehabilitering, som en del af det frie valg i helhedsplejen.

Læs også: Nøglen til øget frit valg i ældreplejen er helhedspleje (www.ops-indsigt.dk)

Fredag skete der ikke noget hele dagen, men så midt i den bedste sendetid med en dramatisk håndboldkamp for herrelandsholdet mod Sverige, tikkede der en kort og forkølet pressemeddelelse op fra Ældreministeriet kl. 20.33.

Her citeres Ældreminister Mette Kierkgaard for bl.a at sige: ” Som noget helt nyt får kommunerne nu mulighed for at etablere en helt ny type plejehjem, nemlig ‘lokalplejehjem’, med samme frihedsgrader som friplejehjem.”

Nye plejehjem frie af kommunalfuldmagten

Men hvorfor kom denne relativt tynde pressemeddelelse på et mediemæssigt kikset tidspunkt?

Det kunne hænge sammen med, at man på Politikken kl. 20.08 lagde et interview ud med Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), hvor han annoncerer en helt ny type plejehjem en slags kommunalt friplejehjem.

Her løfter han nemlig lidt af sløret for, hvad der ligger i begrebet `Lokalplejehjem´:

”Lokalplejehjem oprettes på en helt ny lovgivning, som i korthed er offentligt ejede plejehjem, som får de samme vilkår, som hvis de havde været private. Det vil sige, at de slipper fri af kommunalfuldmagten. Hvis de har lyst til at arbejde med tilkøb eller siger, at Ane fylder 100 år, og det arrangerer vi lige for hele familien, så kan de gøre det. Det kan offentlige plejehjem ikke i dag, fordi det vil være konkurrence med den lokale kro”, siger Lars Løkke Rasmussen til Politikken fredag aften.

Meldingen om kommunalt ejede plejehjem, der skal agere som private er interessant, for Kommunestyrelsesloven angiver, at en kommune ikke må lægge aktiviteter ud af kommunen og samtidig bevare kontrollen over dem.

Denne bestemmelse er helt afgørende for at sikre, at kommunen ikke begynder at drive en form for parallel aktivitet udenfor rammerne af for eksempel offentlighedsloven og forvaltningsloven, men Løkke har tidligere sagt, at regeringen vil rykke ved kommunalfuldmagten, så det får vi måske mere at vide om når det bliver indenrigs- eller justitsministerens tur.

Ældreministeriet pusher nyheden

Det er ikke til at sige, hvor mange der opdagede nyheden fra Politikken midt i en spændende håndboldkamp fredag aften, men pressemeddelelsen fra Ældreministeriet sendte helt sikkert flere tusinde forstyrrende notifikationer ældresektorens entusiaster.

En af dem er Jon Krog der er branchedirektør i SelvejeDanmark. Han reagerer hurtigt på LinkedIn med bl.a. følgende kommentar:

”Spændende – eller er det katastrofalt?”, skriver han i overskriften og fortsætter så:

”For hvad er det egentlig der lægges op til? `Ejet af kommunerne´! Skal kommunerne nu til at drive profit-plejehjem?”- Det lader ikke helt forstå – men hvis det er tilfældet, så er det dybt problematisk. For hvor ikke-offentlige plejehjem selv lægger hånden på kogepladen og dækker eventuelle tab, så kan kommunerne jo dække sig ind med skatteindtægter. Dermed skabes en helt urimelig – og nærmest uset – konkurrencefordel for de kommunale plejehjemsselskaber.”

Han afslutter indlægget med; ”Kommune ApS Nej tak”

Firmatisering af kommunalt ejede plejehjem

Lørdag morgen kl. lidt i syv bringer Politikken så endnu en artikel med Løkke, hvor han annoncerer at den nye plejehjemsmodel er den tredje vej og ikke privatisering men en firmatisering.

Lokalplejehjemmene beskrives som en hybridmodel, hvor en selvstændig, professionel bestyrelse får ansvaret for at drive den nye type plejehjem, herunder hyre og fyre ledelsen og være fri af den kommunalfuldmagt, som kommunale plejehjem er underlagt.

Lokalplejehjemmene skal dog fortsat være ejet af kommunen, så kommunalbestyrelsen sidder med ejeransvaret, lyder det fra Lars Løkke.

”Men de er i armslængde, som om de var deres egne. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens forhold til det her plejehjem bliver ligesom en generalforsamlings og aktionærernes forhold til en virksomhed. Det er i al korthed den type plejehjem, vi gerne vil skabe en mulighed for”, siger han.

Han understreger samtidig, at den nye hybridmodel skal være et valg og ikke et krav til kommunerne.

Unøjagtighed om det kommunale ejerskab

Bemærk her, at Lars Løkke lægger vægt på, at de kommunale plejehjem fortsat skal være ejet af kommunen. Det lyder mildt sagt ejendommeligt, al den stund at kun meget få gamle plejehjem i dag er 100 pct. ejet af kommunerne. Langt de fleste af de 741 såkaldte kommunale plejehjem er nemlig almennyttige og dermed lagt ind i foreninger under boligselskaber som KAB, når det kommer til ejerskabet af boligerne.

Driften af plejen er naturligvis ejet af kommunalbestyrelsen ligesom arealerne til ophold, administration og køkkenfaciliteter.

Denne unøjagtighed i hvad Udenrigsministeren kommunikerer om det nuværende ejerskab til de kommunale plejehjem kan skyldes flere ting, men næppe, at han med hans store erfaring ikke ved, hvordan det hænger sammen. Mere sandsynligt er det, at man på Politikken har skåret teksten, så den kan forstås af hr og fru Danmark.

Måske kommer der en melding om Herlev-modellen

Hvis bogstavstyringen af den dosering regeringen har planlagt op til den 30. januar, skal fortsætte, vil det være logisk, at den næste minister der melder noget ud er Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det er det af to årsager. Dels lapper socialområdet, som er hendes ressortområde ind over den nye ældrelov, dels har vi fortsat en uafklaret situation omkring den såkaldte Herlev-model. Det vil derfor ligge lige til højrebenet, at hun som boligminister følger op og konkretiserer finansieringen af plejeboligerne i den nye hybride plejehjems-model.

Herefter vil det være logisk, at Sundheds- og Indenrigsminister Sophie Løhde kommer på banen, dels ift diverse overlap mellem sundheds- og ældreområdet dels ift de forandringer som der måtte være behov for ift kommunalfuldmagten

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply