Skip to main content

Fra en ikke så fjern fremtid vinker et underskud af plejeboliger til de ældre, hvis kommunerne ikke snart begynder at udvide den samlede plejeboligkapacitet. Det er en af konklusionerne i en analyse vi har lavet på OPS-Indsigt.

Tre faktorer har nemlig siden 2014 tegnet en bekymrende udvikling på ældreområdet. De tre faktorer, som alle har kunnet følges fra de kommunale byrådssale og Christiansborg viser en tydelig vækst på i snit 2,5 pct. i antallet af ældre over 80 år, en udvikling i antallet af plejeboliger på under 1 pct. og en visitationsgrad til plejeboliger, der bare fortsætter i en nedadgående kurve og ikke ser ud til at stoppe. (se grafik)

null
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

 Denne udvikling fik for flere år siden DI Byggeri til at gå ude i et opslag om, hvor nødvendigt det var, at man begyndte at reagere i kommunerne og prioritere byggeri af plejeboliger. Siden har en del organisationer som bl.a Forsikring og Pension og senest de danske ældreråd i opslag og skrivelser forsøgt at slå på tromme for, at det stigende antal ældre, og udviklingen i plejeboliger, kalder på handling fra kommuner og politikere.

Plejehjemsbyggeri handler om langtidsplanlægning

Hos DI Byggeri der er et branchefællesskab for plus 6000 virksomheder inden for hele byggeriets værdikæde, hvor man beskæftiger knap 120.000 metalarbejdere er direktør Anders Stouge fortsat ikke i tvivl, at der er behov for handling.

”Byggeri af plejehjem handler om langtidsplanlægning og her er det også vores analyse, at det har kommunerne ikke gjort. Det betyder, at vores bygningsmasse til ældre ikke passer til den demografiske udvikling, som vi er midt i, hvor vi får mange flere ældre,” siger han til OPS-Indsigt.

Hos Northern Horizon Capital, der investerer i byggeriet af friplejehjem, er man enig i, at plejehjemsbyggeri tager tid

”Beslutningsprocesserne omkring etablering af plejehjem er forholdsvis langstrakte, og vi ser jo nok i dag, at det næsten tager 5 år fra én kommune, har et ønske om etablering af et friplejehjem til det er etableret, og det udfordrer, selvom viljen skulle være der hos kommunerne,” siger Kasper Wehner, der er Investment Director.

Det er her værd at bemærke, at der kun er seks år til 2030, hvor man potentielt står med en plejebolig mangel som ligger på den anden side af 100 plejehjem. (Artiklen fortsætter efter grafikken)

Det skal understreges, at der er mange elementer, der spiller ind på efterspørgslen af plejeboliger, blandt andet ved vi, at en del handicappede under 65 år er visiteret til en plejebolig. Men uanset det er billedet, at  behovet for plejeboliger vil stige markant de næste år.

En her og nu øvelse kan blive et problem

Beskæftigelsen er lige nu rekordhøj og selvom branchen er ser ud til at være i en afmatning, kan et akut krav om byggeri af eksempelvis 100 plejehjem godt gå hen og skabe en vanskelig situation ifølge Anders Stouge.

”Sådan en `her og nu´ øvelse kan godt give et problem, særligt hvis der i forvejen er andet at lave. For selvom der er en afmatning i boligbyggeriet, så har vi andre dele af branchen, hvor det går opad, og der søger folk over. Det drejer sig fx anlæg, fjernvarme osv,” siger Anders Stouge til OPS-Indsigt.

Han mener altså ikke, at det er sikkert, at der vil stå en masse virksomheder i byggebranchen og melde om plads og arbejdskraftsressourcer til at bygge, hvis kommunerne skaber en pludselig bølge i efterspørgslen af plejehjemsbyggeri. ”Dertil kommer, at ny EU-lovgivning i form af et kommende nyt bygningsdirektiv kommer til at lægge beslag på mange medarbejderressourcer, når vi skal nå målene der sættes her,” siger Anders Stouge.

Har kommunerne sovet i timen?

I DI Byggeri er man altså bekymrede for, at kommunernes perspektiv er for kortsigtede og dermed ikke spiller sammen med de vilkår der er i byggebranchen, som på et tidspunkt skal i jorden for, at kommuner og borgere kan få en plejeboligkapacitet, der matcher behovet.

”Min pointe er, at det her drejer sig om langtidsplanlægning, hvor man ikke hele tiden kigger efter kortsigtede tilpasningsøvelser. Kommunerne burde bygge efter det demografiske behov, det er som sagt ikke sket,” siger Anders Stouge.

Mener du, at kommunerne ser ud til at have sovet i timen?

”Som jeg tidligere har sagt, kan jeg blot konstaterer, at vores egen analyse fortæller, at kommunerne ikke har bygget efter den demografiske udvikling,” siger Anders Stouge.

Hos Kommunernes Landsforening erkender formanden Martin Damm, at man ikke kan fortsætte med at skubbe behovet for flere plejeboliger. 

”Det er rigtigt, at det med at få bygget flere plejehjem har trukket ud. Ser vi på fremtiden, så er det også rigtigt, at vi ikke kan vedblive at skubbe det foran os. Der vil være behov for mere kapacitet i fremtiden, det er der ingen tvivl om,” siger Martin Damm i et interview med OPS-Indsigt.

Her udfolder han, hvorfor det ikke er så enkelt, at man bare ganger den demografiske udvikling op med en visitationsgrad, der bygger på historiske data, men at det i stedet har været nødvendigt, lige at iagttage udviklingen inden man gik i gang.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply