Skip to main content

Når du kører på vejene, afleverer børn i dagtilbud, får brug for hjælp, pleje og omsorg er du som borger i direkte berøring med den kommunale forsyningsforpligtigelse, som hver år koster milliarder at drive.

I dag bliver mange af disse opgaver varetaget af private leverandører, men langt flere kan i realiteten løses i et samspil mellem kommunerne og de private virksomheder, hvad enten det gælder rengøring på skolerne, tøjvask på plejehjemmene eller etablering af nye dagtilbud eller plejehjem.

I alt er kommunerne ansvarlige for udbudsegnede opgaver for knap 268 milliarder kroner, heraf bliver kun godt 27,5 pct konkurrenceudsat. Det kan man bl.a. læse ud af de kommunale nøgletal

Der er med andre ord et potentiale på små 200 milliarder kroner, som kan udsættes for konkurrence i forhold til pris og kvalitet. 

Med det afsæt har Dansk Industri udsendt dugfriske tal og analyser til landets 2500 kommunalpolitikere om offentlig-privat samarbejde i deres egen kommune.

Det er ikke første gang at organisationen kort efter sommerferien prikker til kommunalpolitikerne. Det gjorde man bl.a. også i 2021, men i år har man været tidlig ude og allerede i april tog man fat i politikerne på tilsvarende vis, og her udsendte man 13 konkrete inspirationscases.

Inspiration til budgetforhandlingerne

Sammen med det nye brev følger en målrettet status på de enkelte kommuners grad af konkurrenceudsættelse, det såkaldte IKU-tal inden for seks områder. Byudvikling, Transport og infrastruktur, Undervisning og kultur, Sundhed, Sociale opgaver, samt Administration og it.

Udover konkrete tal giver det elektroniske materiale læseren mulighed for at klikke rundt og få inspiration og anbefalinger til hvordan kommunerne kan styrke samarbejdet, dér hvor potentialet er. Kommunalpolitikerne vil således kunne finde gode eksempler fra andre kommuner, der har haft succes med at løse problemstillinger indenfor f.eks. grøn omstilling og rekruttering af arbejdskraft gennem offentlig-privat samarbejde.

Men hvad er baggrunden for, at Dansk Industri netop nu er i offensiven?

”Vi håber, at materialet kan tjene som inspiration, men også som et solidt og sikkert vidensgrundlag, når kommunalpolitikerne træder ind i efterårets budgetforhandlinger,” siger branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff.

Han peger på, at kommunerne i disse år er udfordrede af bl.a. det stigende antal af plejekrævende ældre borgere og børn, manglen på arbejdskraft og behovet for en hurtig og effektiv grøn omstilling. 

“Vi oplever desuden, at mange kommuner efterspørger konkrete anbefalinger til, hvordan de kan løfte samarbejdet med private aktører. Derfor håber vi, at materialet kan tjene som inspiration,” siger Jakob Scharff.

Rødovre har rykket sig

Rødovre Kommune er en af de kommuner, der ifølge materialet fra Dansk Industri har rykket sig fra en absolut bundplacering i 2012 til en god placering midt blandt kommunerne, men der er fortsat plads til forbedringer, for som det fremgår af det individuelle notat til kommunens politikere:

”I 2022 konkurrenceudsatte Rødovre Kommune 27,4 pct. af de udbudsegnede driftsopgaver, hvilket er mindre end  best practice  på 41,9 pct. Alene inden for de tekniske opgaver og for støttefunktioner har Rødovre mulighed for at inddrage private virksomheder i løsningen af opgaver for yderligere 189 mio. kr. ved at løfte niveauet til  best practice  inden for disse områder,” skriver Dansk Industri.

Dansk Industri definerer best practice som gennemsnittet for de ti kommuner, der inden for hver hovedkonto konkurrenceudsætter den største andel af de udbudsegnede opgaver (opgjort ved IKU). 

Find oversigten over de enkelte kommuner her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply