Skip to main content

Offentligt-privat samarbejde er en hjørnesten i den danske samfundsmodel, hvor Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS) de kommende år skal understøtte, at det offentlige og private bindes sammen i endnu højere grad, fremgår det af kommissoriet fra regeringen. 

Men ikke nok med det. FOPS får også et nyt fokusområde, hvor der skal leveres nytænkende forslag til samarbejde, der frisætter den offentlige sektor.

”Vi har brug for at nytænke vores velfærdssamfund. Det kræver blandt andet, at vi tager et grundigt kig på det offentligt-private samarbejde. Netop derfor har vi bedt kompetente folk om at komme med anbefalinger til, hvordan offentligt-privat samarbejde kan forbedre velfærdsstaten i fremtiden. For det handler om, at vi får fremtidssikret vores fælles samfund,” siger erhvervsminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

FOPS blev oprindeligt nedsat i 2020 under den daværende regering med regionsdirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen som formand.Læs også artiklen: Regeringen omdøber ”Forum for udbud”

Hun afløses af Claus Juhl, der er administrerende direktør i konsulentvirksomheden Forskel. Han har et mix af en karriere fra både den offentlige og private sektor. Han har eksempelvis været kontorchef i Finansministeriet og administrerende direktør i Københavns Kommune og sidder nu i en række bestyrelser i erhvervslivet bl.a. som bestyrelsesformand i Copenhagen Malmö Port.

”Jeg ser frem til arbejdet med vigtige dagsordner inden for offentligt-privat samarbejde som formand for forummet. Jeg ser især frem til at arbejde med centrale aktører på området og sammen med dem bidrage til anbefalinger, der kan understøtte bedre velfærd for borgerne i Danmark,” siger Claus Juhl.

Skal komme med forslag der viser vejen

Når regeringen har besluttet, at arbejdet i FOPS skal fortsætte, handler det om ambitionerne i forbindelse med den omfattende frisættelse af den offentlige sektor, som man har i tankerne. Det skal Forum for Offentligt-Privat Samarbejde blandt andet bidrage til, fremgår det af pressemeddelelsen.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde skal fremover komme med forslag til nytænkning af offentligt-privat samarbejde, der frisætter den offentlige sektor og borgere og viser vejen til, at offentligt-privat samarbejde kommer til at virke endnu bedre i praksis og bidrager til at løse nogle af de store samfundsudfordringer.

FOPS består foruden formanden af 17 medlemmer og de skal ifølge kommissoriet bl.a. drøfte erfaringer og sikre vidensdeling, ligesom medlemmerne af forummet skal se på værktøjer og redskaber, som kan understøtte de offentlige ordregivere i deres beslutning om at skabe konkurrence og ligestilling om offentlige opgaver.

Ifølge Morten Jung, der er markedschef i Dansk Erhverv, er der god grund til at opjustere på viden og analyse.

”Det er helt rigtigt set, at vi skal sikre et solidt vidensgrundlag for vores anbefalinger. Det gør vi i forvejen. Fra Dansk Erhvervs side vil vi derudover arbejde for, at dette arbejde understøttes af analyser og undersøgelser, der kan kortlægge de konkrete behov, styrker og indsatsområder for at styrke samarbejdet på tværs af offentlig og privat”, afslutter Morten Jung.

Fagbevægelsen mister et medlem

Forum for Offentligt-Privat Samarbejdes medlemmer består af aktører, der er involveret i udbuds- og indkøbsprocessen. Formanden udpeges personligt af erhvervsministeren efter forelæggelse for regeringens Ansættelsesudvalg. Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren efter indstilling fra de deltagende parter uden forelæggelse for regeringens Ansættelsesudvalg

Det er værd at bemærke, at ud over at FOPS får ny formand, så er der også ændret i medlemssammensætningen. (Se skema).

For det første er FOPS udvidet med et medlem, så man nu er oppe på 18 medlemmer og så har Fagbevægelsens Hovedorganisation måtte afgive et af sine medlemmer, så man nu kun har indstillingsret til et medlem.

Men også Dansk Byggeri og Social- og Indenrigsministeriet har måtte afgive deres indstillingsret til fordel for andre.

Ældreområdet er det første ressort der skal frisættes, så derfor er det næppe overraskende, at man finder dette ministerium blandt de nye, der har en indstillingsret til et medlem.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply