Skip to main content

”Både offentlige og ikke-offentlige aktører må løfte sammen, for at det kan lykkes”, sådan lød budskabet fra velfærdsrådets formandskab Jens Kramer Mikkelsen og Benedikte Kiær, i forbindelse med lanceringen af Velfærdsrådets tolv anbefalinger til fremtidens velfærd.

I et tæt pakket program mandag formiddag blev anbefalingerne præsenteret og vinklet af 13 veloplagte aktører, der repræsenterede kommuner, virksomheder, NGO-er, pensionskasser og christiansborgspolitikere. 

Anbefalingerne er interessante, fordi de over et år er udarbejdet af 33 aktører på tværs af den offentlige og private sektor.

Det er Dansk Erhverv, der har taget initiativ til Velfærdsrådet, ”Men det er vigtig, at understrege at velfærdsrådet står i sin egen ret,” sagde administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i hans indledning på dagen.

For ham at se har der længe været brug for et forum, hvor relevante aktører har kunne mødes for at diskutere de aktuelle udfordringer og tegne et bud på løsninger. ”Arbejdsgivere, selvstændige og lønmodtagere trækker alle på, at vi har et velfungerende velfærdssamfund, og derfor rammer det os alle hårdt, når velfærden ikke kan følge med,” lyder det fra Brian Mikkelsen.

Ældreministeren: Hegnene skal fjernes

Velfærdsrådet havde ved præsentationen af anbefalingerne givet ordet til Ældreminister Mette Kierkgaard som understregede, at ældreområdet skal frisættes langt mere i fremtiden end det er i dag:

“Der er tre ben i frisættelsen af ældresektoren. Det er borgeren, medarbejderen og det lokale ansvar. Tættest på borgeren er det lokale netværk og familie. Offentlige, private, civilsamfundet skal danne et partnerskab. Vi har lanceret initiativet om åbne brugerbestyrelser. De skal åbne plejehjem ved hjælp af private kræfter. Hegnene skal fjernes mellem de tre ben,” sagde ældreminister Mette Kierkgaard.

Det blev støttet af Torben Hollmann, chef for sundhed og ældre i Næstved Kommune og tidligere sektorformand i FOA, som har været en del af Velfærdsrådet. Han er ikke i tvivl om, at netop et partnerskab mellem kommunerne, det private og nærmiljøet skal være en stor del af sektorens fremtid.

“Ældreplejen skal udvikles i retning af et partnerskab. Det er et fællesskab, så nærvær og omsorg ikke bliver skåret væk. Vi kan som kommune med rekrutteringsudfordringerne ikke bede vores sosu-medarbejdere om at handle ind eller yde andre bløde opgaver. Her skal nærområdet hjælpe med at passe på den ældre. Det er simpelthen ting, som kommunen ikke længere kan håndtere,” sagde Torben Hollmann.

Rygmærkerne blev lagt i våbenhuset

Men hvordan har det så været muligt at samle 33 aktører på tværs af alle sektorer mhp at arbejde sig frem mod nogle anbefalinger.

”Vi har fra starten, taget rygmærkerne af og lagt dem ude i våbenhuset,” sagde Jens Kramer Mikkelsen i med henvisning til diversiteten i holdninger og afsæt blandt Velfærdsrådets medlemmer.Læs også artiklen: FOA deltog i Velfærdsrådet, men har ikke skrevet under på anbefalingerne

For Velfærdsrådet har det været vigtigt med et fælles billede af de udfordringer, som vi gerne vil løse i fællesskab, inden man kom frem til anbefalingerne. Derfor har man identificeret otte udfordringer, der vil præge fremtiden.

Der er ikke overraskende tale om kendte udfordringer, som flere borgere med behov for velfærds- og sundhedsydelser, manglen på arbejdskraft i velfærdsfagene, finansieringen af velfærden og udfordringer med vilde problemer, hvor en løsning et sted i systemerne giver en udfordring et andet sted. (Se i øvrigt anbefalingerne)

Vi kan ikke bare kan gøre, som vi plejer

De tolv anbefalinger spænder vidt, lige fra rette hjælp i rette tid, til udbredelsen af velfærdsteknologi og flere frivillige og bedre partnerskaber mellem offentlige og ikke-offentlige aktører.

Det sidste er interessant for ved stort set hver præsentation, blev behovet for bedre offentligt-privat samarbejde nævnt ikke under tre gange. 

”Vi er glade og stolte over vores velfærdssamfund, men for at bevare det, har vi brug for et stærkere samarbejde mellem det offentlige, private og civilsamfundet, så vi sammen kan løse fremtidens opgaver,” lyder det fra borgmester i Helsingør kommune Benedikte Kiær.

Hun peger på, at vi allerede i dag har hverken medarbejdere eller penge nok til at møde såvel behov som borgernes stigende forventninger. ”Denne udfordring bliver kun større, hvis der ikke sættes ind. Og her er det vigtigt at holde sig for øje, at vi ikke bare kan gøre, som vi plejer og fremskrive de velfærdstilbud, der eksisterer i dag,” sagde hun.

Erfaringerne er ved at trænge ind

Men hvad er det, der skal til for at håndtere de her udfordringer, spurgte facilitator og politisk kommentator Noa Redington?

”Det som mangler lokalt, er ofte initialinvesteringen i samarbejdet og forståelse mellem det offentlige og private, således som vi har gjort i Velfærdsrådet,” sagde direktør for Mødrehjælpen Ninna Thomsen.

For direktør i PensionDanmark Torben Möger Pedersen handlede det om læring af de fejl man begår.

”En af udfordringerne har været, at det offentlige i mange år har troet, at de var de bedste til at bygge. Nu tror jeg, at erfaringerne fra de kaotiske byggerier af de fem super sygehuse har givet læring i det offentlige helt ind i finansministeriet, så man nu har erkendt, at OPP er vejen frem i forhold til byggerier, hvor man giver ansvar, risiko og opgave til den private sektor,” lyder det fra Torben Möger Pedersen.Læs også artiklen: Kort om de 12 anbefalinger fra Velfærdsrådet

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply