Skip to main content

”Frisættelse af ældreplejen med borgeren i centrum,” det er titlen på et frisættelsesudspil fra Danske Erhverv, som indeholder 14 forslag til, hvordan regeringens fem pejlemærker for frisættelse på ældreområdet kan realiseres.

Dansk Erhverv er den seneste organisation, der spiller deres bud på frisættelse ud i offentligheden i kølvandet på regeringsgrundlaget som udkom i december 2022. Tidligere har både KL og en række fagforbund, samt Dansk Industri givet deres besyv.

Tankerne hos Dansk Erhverv er interessante, fordi Dansk Erhverv er den største ikke-offentlige arbejdsgiverorganisation på ældreområdet og repræsenterer mere end 100 private- og selvejende leverandører af hjemmepleje og plejehjemsydelser med over 20.000 ansatte.

Frisættelse i et tæt samarbejde på tværs

Dansk Erhverv byder i udspillet regeringens kurs for frisættelse af ældreområdet velkommen, for der er ifølge erhvervsorganisationen behov for en grundlæggende forandring af den måde, som velfærden fungerer på i dag, så man kan frisætte borgeren. 

En del af argumentationen for de 14 forslag bygger Dansk Erhverv på egne undersøgelser, som vi tidligere har omtalt her på OPS-Indsigt.

Men hvad er det så, at Dansk Erhverv bringer til bordet.

”Med det her udspil præsenterer vi en række konkrete forslag til, hvordan regeringens fem pejlemærker på ældreområdet kan realiseres i et tæt og stærkt samarbejde mellem kommuner og ikke-kommunale leverandører,” siger markedschef for velfærd og samfund Tony Bech.

Udspillet har udgangspunkt i, at borgerne skal sættes i centrum for frisættelsen, og med blik for, at alle ressourcer skal bringes i spil på tværs af den offentlige, private og civilsamfundssektoren.

Sigtet er afskaffelse af unødvendigt bureaukrati og kontrol.

Tre forslag som bør bemærkes

De 14 forslag er fordelt jævnt under regeringens fem pejlemærker og bygger i bredt omfang på en række analyser og undersøgelser, som Dansk Erhverv har foretaget i andet halvår af 2022. 

Flere af forslagene er desuden gamle kendinge, blandt andet ønsket om en uafhængig kontrol- og vejledningsenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ligesom man ønsker Det statslige og kommunale ældretilsyn samles i et enkelt tilsyn.

Blandt de øvrige tolv forslag er der tre som er særligt værd at bemærke.  Det handler om en uvildig ældrevejlederfunktion, en udvidelse af det frie valg på hjemmeplejeområdet, samt at alle leverandører skal udarbejde årsregnskab, uanset om de er kommunale eller ej. 

Informationen til de ældre skal nytænkes

Giver det ikke mere bureaukrati og administration med en uvildig ældrevejlederfunktion, der skal styrke de ældres viden om deres rettigheder, efter en afgørelse om visitation af hjælp set i lyset af at kommunerne allerede har en borgerrådgiverfunktion, som i princippet burde varetage den type vejledninger?

Tony Bech mener ikke, at der bliver tale om mere bureaukrati og administration, men at det er en bunden opgave, når så få borgere rent faktisk kender til det frie valg.

”Vi har en velfærdsudfordring, når fire ud af ti ikke kender til fritvalgsordningen. Vi bliver nødt til at nytænke adgangen til information, så flere ældre – også de ældre uden ressourcestærke pårørende – får viden om helt basale rettigheder. Der er ikke tale om en ny ekstra funktion, som kommunerne skal udfylde. Vi peger ikke på, præcis hvor og hvordan ældrevejlederen skal forankres. Men vi peger på, at vi i samarbejde skal finde en løsningsmodel der sikrer, at borgerne får den vejledning de har krav på ifølge lovgivningen. For det er en bunden opgave at sætte borgerne helt i centrum for frisættelsen,” siger Tony Bech til OPS-Indsigt.  

 

 

Udvidelse af det frie valg

Det frie valg skal, hvis det står til Dansk Erhverv, udvides til flere områder. Det gælder rehabilitering og genoptræning efter serviceloven samt hjemmesygepleje efter sundhedsloven.

Men er det overhovedet realistisk, set i lyset af at antallet af leverandører der søger om godkendelse til frit valg er dalet, og stadig flere kommuner har svært ved at leve til lovens krav om mindst to leverandører at vælge imellem?

 

”Det frie valg på hjemmeplejeområdet rimer ikke på helhedspleje, som det er nu. Vi tror det er nødvendigt at tænke helhedspleje ind i det frie valg og en udvidelse med genoptræning og hjemmesygepleje vil give den gevinst af, at borgerens hjem ikke bliver til en banegård af besøgende fra forskellige leverandører. Når vi ved, at kontinuitet og selvbestemmelse er vigtige parametre for de ældre, så er det sund fornuft at bruge de greb, der kan tilvejebringe netop det,” siger Tony Bech.” siger Tony Bech til OPS-Indsigt.

Han peger på, at tendensen går i retning af mindre, men fagligt mere sammensatte teams, der i et helhedsperspektiv bistår borgeren og her er den nuværende organisering omkring frit valg en hæmsko.

Tony Bech mener, at en udvidelse af det frie valg samtidig vil skabe et anderledes solidt grundlag for leverandørerne og dermed tiltrække leverandørerne frem for det modsatte.

”Vi ved, at de er derude,” siger han.

Årsregnskab også for den kommunale leverandør

Dansk Erhverv foreslå, at man indfører det man beskriver som ”Level playing field”, hvor man har samme krav for samme tilbud. 

Det betyder at også de kommunale leverandører skal udarbejde årsregnskab. Spørgsmålet er om det ikke bare tilføre den kommunale organisation en ekstra bureaukratisk opgave?

”Mange steder funger samarbejdet med kommunerne fint, men de sidste års debat ift omkostninger og prissætning viser, at der er behov for at forbedret og sammenligneligt grundlag og her er et krav om år regnskab et af midlerne. Et andet er etableringen af en uafhængig kontrol- og vejledningsenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelse,” siger Tony Bech.

Han mener, at det ekstra bureaukrati, der kan ligge ved indførelsen af et årsregnskabskrav og en kontrolenhed opvejes i forhold til, at man får en gennemsigtighed og et reduceret forbrug af ressourcer, når man ser tilbage på de seneste års sager om prissætning.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply