Skip to main content

En dansk produktion af grønne brændstoffer i den helt store stil rykkede i denne uge flere skridt tættere på målet.For en god måned siden kom Danmarks Grønne Investeringsfond med et løfte om en medfinansiering på 400 millioner kroner til et kommende Power-to-X-anlæg (PTX-anlæg) i Kassø Aabenraa, som skal bygges og drives af den danske energivirksomhed European Energy.  

I onsdags vedtog Aabenraa Kommunes byråd så den lokalplan, der gør anlægget muligt. Det fremgår af en pressemeddelelse.

”Vi ser et stort potentiale i anlægget, som er et skridt i retning mod skalering af PtX-teknologier. Hele værdikæden er indtænkt ved blandt andet at tage CO2 i brug, når e-metanolen skal forædles – og det kan være med til at imødekomme den massive efterspørgsel, der er på elektrobrændstoffer,” siger Michael Zöllner, der er Managing Partner i DGIF (Danmarks Grønne Investeringsfond) i en meddelelse fra European Energy.

Anlægget bliver verdens største e-metanolanlæg og vil blive forsynet med vedvarende energi fra den nærliggende Kassø Solpark, som European Energy allerede har udviklet og bygget. En solpark der i dag er den største solpark i Nordeuropa med en kapacitet på 300 MW. Det svarer til, at solparken kan forsyne 75.000 danske husstande med grøn strøm.

Aabenraa Kommune på landkortet

Hos European Energy er man godt tilfreds med at det går fremad.

”Vi er meget glade for, at DGIF ser samme potentiale i grønne brændstoffer, herunder e-metanol, som vi gør,” siger administrerende direktør Knud Erik Andersen.

I Aabenraa Kommuner har man været i gang med lokalplanen siden maj, hvor Bolig- og Planstyrelsen gav kommunen tilladelse til at fortsætte arbejdet, med at udlægge området til erhverv.

Borgmesteren ser det som begyndelsen til noget stort, og meget ambitiøst, der for ham at se flugter med den målsætning og tilgang kommunen har på den grønne omstilling.,

”Planerne om et PtX-anlæg i den størrelsesorden som et af verdens absolut største er en måde at få Aabenraa Kommune på landkortet – også når det kommer til den grønne omstilling,” siger en godt tilfreds borgmester Jan Riber Jakobsen.

Anlægget vil overgå kommunens ambition Co2 reduktion inden 2030. 

Formanden for det politiske fagudvalg er enig med borgmesteren.

”Det er et stort skridt i den grønne omstilling, at vi i dag har vedtaget lokalplanen, der giver mulighed for et PtX-anlæg. Det er en ambition i vores udviklingsplan 2035 – Det Gode Liv – at vi er med til at skabe den grønne udvikling, blandt andet gennem nye, grønne teknologier som PtX-anlæg. Vi vil være frontløbere for grøn energi, og det mener jeg, at vi tager et skridt på vejen til med vedtagelsen i dag,” siger Dorte Soll, der er formand for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

Hun peger på, at kommunen med dette anlæg vil overgå sin egen ambition om at reducere kommunens Co2-aftryk med 70 procent inden 2030. 

PtX-anlægget skal som sagt, når det er i drift producere grøn metanol ved hjælp af strøm fra nærliggende solenergianlæg, vand og Co2. 

Power-to-X – kort fortalt

Power-to-X – forkortet PtX 

Teknologien bag PtX er baseret på elektrolyse, som er en gammelkendt teknologi, der laver brint ved hjælp af vand og strøm.

Det sker ved at man sender strøm direkte fra solceller eller vindmøller gennem et elektrolysekar fyldt med vand (H2O). Processen skiller ilt (O) fra brint (H), som er en gasart, der kan lagres.

På den måde kan man teknisk set lagre den grønne strøm som ”gas”. Det sker ikke i dag, her er man nødt til at sætte vindmøller i stå, hvis energinettet er fyldt op af grøn strøm.

Tilsætter du så kulstof (CO2) til den brint du har udvundet, bliver det til flydende brændstoffer, som kan bruges i industrien, til skibe, lastbiler og fly. CO2 kan man bl.a. indfange i forbrændingsanlæg og biogasanlæg.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply