Skip to main content

Hjemtagninger er igen kommet på dagsordenen, fordi Aarhus Kommune i sit sparekatalog lægger op til at foretage en række hjemtagelser i forbindelse med en større omlægning af det specialiserede socialområde, da kommunen som så mange andre er økonomisk presset på området.

Men der er flere situationer, hvor det faktisk giver mening at hjemtage.Helt overordnet er det myndigheden, der skal udrede borgerens behov og matche det med et tilbud, der dækker borgerens behov.Her er det vigtigt at holde sig for øje, at serviceloven fastslår, økonomi er en del af den faglige vurdering, men økonomiske hensyn ikke kan stå alene.Vælger myndigheden et tilbud, der ikke matcher borgerens behov, og borgeren klager, kan Ankestyrelsen pålægge kommunen enten at ansætte det nødvendige personale til borgeren  – for eksempel en nattevagt – eller afsøge et andet tilbud, der indeholder ydelser, der dækker borgerens behov.

Når kommunen har valgt et tilbud, er der en opfølgning og et tilsyn med borgeren, så kommunen kan holde øje med, om indsatsen stadig opfylder sit formål, og om borgeren får den rette hjælp.Det betyder, at i alle sager skal en sagsbehandler ud løbende og følge op. Her spørger sagsbehandleren både tilbuddet og borgeren om, hvordan det går og om indsatsen virker efter hensigten.Konstaterer sagsbehandleren så, at borgeren pludselig har fået det meget bedre og har et andet behov, så må kommunen gerne flytte borgeren til et mindre indgribende tilbud. Eller hvis sagsbehandleren konstaterer, at eksempelvis en borger i et §107-tilbud, der er et midlertidigt botilbudsophold, kun oplever tilbageskridt, så må kommunen også flytte borgeren, da tilbuddet ikke lever op til den forventning, der var i visitationen.Bemærk: En afgørelse om botilbud er gældende, indtil myndigheden træffer en ny afgørelse baseret på et oplysningsgrundlag. Der kan kun træffes afgørelse om ophør eller ændring af en indsats, hvis borgerens situation har ændret sig. Den nye visitation skal matche de nye behov, der fremgår af den nye afgørelse.En god tommelfingerregel er dog, at der skal dobbelt så meget dokumentation til at flytte en borger, som til at vælge et tilbud i første omgang.Skal ske i samarbejde med borgenAlt kommunerne laver med serviceloven skal ske i samarbejde med borgeren – men det er myndigheden, der har ansvaret for og retten til at vælge tilbud.Men foretager en kommunen en hjemtagning, så skal den være fagligt begrundet, og der skal komme en ny afgørelse. Her kan man som borger påklage den nye afgørelse til Ankestyrelsen. Klager en borger til Ankestyrelsen kan borgeren også anmode om opsættende virkning, hvor Ankestyrelsen så tager stilling til, om borgeren kan få lov til at blive boende, hvis der er tale om hjemtagning fra et botilbud.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply