Skip to main content

Diakonissestiftelsen udvider med sit første friplejehjem uden for sin eksisterende pleje- og omsorgsvirksomhed. Det nye friplejehjem kommer til at ligge i Vallensbæk Kommune og skal bygges af udviklingsselskabet GreenLiving. Det fremgår af en pressemeddelelse.

OPS-Indsigt har tidligere afdækket, hvor relativ få plejehjem – kommunale som ikke kommunale, der var på vej, set i forhold til den forventede stigning i efterspørgslen. Ligesom vi tidligere har konstateret, at de nuværende friplejeleverandører ikke kan løfte opgaven alene.

Det er derfor interessant, at Diakonissestiftelsen med det nye friplejehjem melder sig rigtigt ind på markedet, som en af de leverandører der mere end blot ønsker at være en del af væksten i friplejeboligsektoren. 

Stiftelsen har nemlig for flere år siden annonceret, at de var stærkt interesserede i at vokse. Dengang var intentionen, at det skulle ske i samarbejde med PensionDanmark, men nu har man altså taget skridtet med udviklingsselskabet GreenLiving og indledt et samarbejde med Vallensbæk Kommune.

”Vi har valgt et samarbejde med Diakonissestiftelsen, fordi de er en nonprofit organisation med et stærkt, menneskeligt værdigrundlag og et godt brand. Vallensbæk Kommune får en erfaren leverandør af pleje med høj faglighed uden selv at skulle bygge og drive plejehjemmet, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Grundig tilgang til omkostningskalkulation

Kommunen høster en usædvanlig ros for det nye samarbejde fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv i forhold til takstberegningerne for det nye friplejehjem. Det fremgår af at opslag fra markedschef Morten Jung på LinkedIn med henvisning til bl.a. et notat kommunen har fået udarbejdet med bl.a. bistand fra revisionsvirksomheden BDO.

”I Vallensbæk er afregningsprisen 1822 kr. i døgnet – det forekommer at være et beløb, hvor kommunen har lagt sig i selen for at få alle omkostninger med. Stor ros fra Dansk Erhverv – den grundige tilgang til omkostningskalkulation i Vallensbæk indikerer god økonomistyring med styr på tallene,” skriver Morten Jung. (se opslaget i bunden af artiklen)

Den helt usædvanlige ros er interessant, fordi branchen de sidste par år har været præget af mismod, utilfredshed og angreb på kommunerne for, at lægge ikke-transparente beregninger til grund for deres takst- og prisberegninger på velfærdsområderne. Ikke mindst materialiseret ved, at brancheorganisationen KA Pleje trak Brønderslev Kommune i retten for underbetaling.

Skal også levere sygeplejeydelser

Det nye friplejehjem er også interessant på et par andre områder. Af dagsordenen til byrådet fremgår det, at kommunen foruden den genberegnede centertakst på 1822. kr. også har genberegnet en særskilt sygeplejetakst på 112 kr. pr døgn. ”Ved opførelse af et friplejecenter vil Vallensbæk kommune være forpligtet til at afholde udgifter til sygeplejeydelser for de borgere, der vælger en friplejebolig. Af samme årsag, er der behov for at beregne en døgntakst som friplejeleverandøren kan opkræve kommunen for leverede sygeplejeydelser,” står der i notatet.

Samlet set betyder det en døgntakst for det nye friplejehjem på 1.934 kr. pr. beboer pr.

Dette er særligt interessant, fordi det langt fra er alle friplejehjem, der selv leverer sygepleje til deres beboere. Her er det mere reglen, at kommunens sygeplejersker kommer forbi ved behov, hvilket beskrives som bøvlet af flere i branchen. Dette bøvl har Vallensbæk Kommune og Diakonissestiftelsen altså planer om ikke at blive en del af.

Borgerne i Vallensbæk skal prioriteres

Ud over sygeplejetaksten, så fremgår det også af aftalekomplekset, at man har en hensigtserklæring i forhold til samarbejdet. Den er særlig interessant i forhold til anvisningen af borgere til det nye friplejehjem.

En af gevinsterne kommunerne har ved et friplejehjem er, at deres anlægsramme ikke belastes ved byggeriet af et nyt friplejehjem. Kommunens anlægsøkonomi belastes i den sammenhæng kun, hvis kommunen laver en aftale om en anvisningsret til hele eller dele af friplejehjemmet, så træder reglerne om deponering nemlig i kraft.

I hensigtserklæringen mellem Diakonissestiftelsen og Vallensbæk Kommune står der: ”Diakonissestiftelsen har endvidere til hensigt som udgangspunkt at prioritere at tage imod borgere, der henvises fra Vallensbæk Kommune. Friplejecenteret vil dermed bidrage til at løse det kommende behov for plejeboliger i Vallensbæk Kommune.”

Hensigtserklæringen er ikke en klar aftale om anvisningsret, men som en ud af to uafhængige jurister siger til baggrund. ”den er så tæt på, som den kan komme.” – Ingen af juristerne vil dog udtale sig mere konkret om, hvorvidt, der i virkeligheden er tale om en aftale om anvisningsret. 

Men uanset, hvad så binder hensigtserklæringen på en eller anden vis Diakonissestiftelsens nye friplejehjem til en enkelt kommunes plejeboligbehov mere end det oprindeligt har været tanken med friplejehjem. Omvendt så vil kommunen med hensigtserklæringen være med til at understøtte, at friplejecenteret opretholder en økonomi med mindst mulig tomgang, fremgår det af hensigtserklæringen.

Det nye friplejehjem får 48 boliger og kommer til at ligge i et helt nyt bymiljø, fremgår det af lokalplanen for Egeskov Byhave, som politikerne i Vallensbæk netop har vedtaget. Læs i øvrigt vores anden artikel om det nye friplejehjem.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply