Skip to main content

Konstruktionen af Nordhavnstunnellen under Svanemøllebugten i København skulle ifølge udbuddet koste 2 mia. kr. Men den ramme kan ende med at skulle udvides.For de prækvalificerede aktører, som har afgivet tilbud, vil alle have langt mere for opgaven, viser priserne, som Licitationen – Byggeriets Dagblad har efterspurgt og fået tilsendt.Billigst er således et bud på på 2.585 mio. kr. – næsten 30 pct. over den anslåede pris i udbuddet.Herefter følger de tre øvrige bud, der er endnu højere, og som ligger mellem 50 og 75 pct. over den anslåede værdi.Følger markedsudviklingenVejdirektoratet fik priserne i juni, og de kommer fra et felt af både store danske og udenlandske entreprenører og rådgivere, som blev prækvalificeret i februar.Tilbuddene er dog ikke hugget i sten.Vejdirektoratet, som er bygherre på projektet, kan nu beslutte, om der skal indgås entreprisekontrakt ud fra tilbuddene, eller om de vil gå i forhandling med entreprenørerne. Det kan for eksempel ske med henblik på at få prisen ned.Det er imidlertid ikke besluttet, hvad næste skridt er. Det er Vejdirektoratet stadig ved at vurdere, oplyser projektchef hos Vejdirektoratet for Større Anlæg Silas Christian Nørager i en mail til Licitationen – Byggeriets Dagblad.Han peger på markedssituationen som årsag til, at priserne er højere end værdien i udbuddet. Og set i det lys er niveauet ikke helt overraskende, mener Vejdirektoratet.- Siden det oprindelige overslag og selve offentliggørelsen af udbuddet er priserne i bygge- og anlægssektoren steget ganske voldsomt både som følge af covid-pandemien og senest krigen i Ukraine, skriver Silas Christian Nørager.- Vejdirektoratet følger løbende markedsudviklingen meget nøje, hvorfor resultatet ligger på niveau med vores forventninger, skriver han videre til Licitationen.Hvis det ender i forhandlinger, er forventningen, at en kontrakt kan blive indgået i begyndelsen af 2023, har Vejdirektoratet meldt ud tidligere på året.Skal åbne i 2027Hele omgangen er tidligere blevet anslået til 3,4 mia. kr. Nordhavnstunnellen konstrueres som en 1,4 km lang cut-n-cover tunnel, og etableres som en fortsættelse af den eksisterende Nordhavnsvejstunnel.Den vil forbinde Østerbro med Nordhavn ved at krydse under vandet i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet. Ved Nordhavn skal ramper forbinde tunnelen med vejnettet, mens selve tunnelen vil fortsætte forbi ramperne og ende blindt for at give mulighed for at lave en fremtidig tunneludvidelse til Lynetteholm.Ifølge planen kan tunnelen åbne i slutningen 2027.

Leave a Reply