Frederikshavn satser stort på Power-to-X

Del artiklen:
Frederikshavn Kommune har planer om at omlægge 1.000 hektarer til forskellige grønne energitiltag.
Frederikshavn Kommune har planer om at omlægge 1.000 hektarer til forskellige grønne energitiltag. - Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix (Arkiv)

Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har vedtaget en udviklingsplan, der samler grøn energi på et geografisk område: Recycling City skal rumme blandt andet solcelleanlæg, vindmøller, biogas og Power-to-X.

Af Jørn Sørensen, jorn@nb-medier.dk

Det er intet mindre end 1.000 hektar jord vest for Frederikshavn by.

En udviklingsplan for et samlet geografisk område er blevet godkendt i Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune – et område der fremover skal understøtte den grønne omstilling i kommunen – og samtidig lokke flere virksomheder til landets nordligste kommune med den grønne energi. Det skriver NB-Kommune.

Planen skal desuden bidrage til, at området udvikles i overensstemmelse med de visioner, Frederikshavn Kommune har for den grønne omstilling, FN’s verdensmål, nærhed for virksomhederne og jobskabelse.

Byrådet blev før sommerferien præsenteret for et forslag om udvikling af et samlet geografisk område for Recycling City med energiproduktion, solceller, vindmøller, biogas og Power-to-X. Økonomiudvalget har nu godkendt at der sættes gang i planlægningen for det samlede område.

null

“Med udsigt til et område udlagt, sikrer vi de bedste vækstvilkår for vores nuværende og kommende virksomheder, som danner grundlag for endnu flere arbejdspladser,” siger udvalgsmedlem John Lamp Henriksen (K).

Mette Hardam (V) stemmer i:

“Det er vigtigt, at vi får bragt forskellige indsigter og viden på banen, når vi igangsætter planlægningen af området. Det er derfor alfa og omega, at vi får inddraget både borgere, virksomheder, lodsejere, erhvervslivet, foreninger og samarbejdspartnere i planlægningen af området. Det skaber den bedste forudsætning for vækst og dermed nye arbejdspladser,” siger Mette Hardam.

Også borgmester Birgit S. Hansen (S) er begejstret:

“Vi skal tage klimaet alvorligt, og vi skal gå forrest og tage fælles ansvar for den grønne omstilling. Det er både til gavn for Danmark og hele verden, men det er også rigtig meget til gavn for os alle i kommunen – vi kommer til at skabe fremtidens arbejdspladser lokalt i vores kommune,” siger  Birgit S. Hansen.

Hvad er Recycling City
Recycling City handler om at genbruge affald til nye råvarer og produkter og derved reducere udvindingen af nye råstoffer og udledningen af CO2.

Planlægning frem mod sommeren 2023
Frederikshavn Kommune starter nu et arbejde i forhold til at realisere det ønskede sammenhængende og fremtidssikrede område, hvor nye og gamle energiproducerende og –forbrugende virksomheder kan etablere sig.

Kommuneplanlægningen, lokalplanlægningen, ejerskabsmodeller og bæredygtighedsprincipper forventes gennemført frem til sommeren 2023.

Involvering af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere
Der vil blive arbejdet med en konkret udviklingsproces, hvor inddragelse og dialog med lodsejere, virksomheder, energiselskaber, erhvervslivet, borgere, foreninger med flere skal sikre, at det nye samlede område vil blive etableret i fælleskab og i åben dialog mellem myndighed, borgere og virksomheder i Frederikshavn Kommune.