Skip to main content

I flere år har Region Nordjylland anvendt private vagtvirksomheder i forbindelse med magtanvendelse over for borgere på et bosted. Det skriver Altinget på basis af en aktindsigt.

Der er ganske enkelt tale om en delegation af magtanvendelsesbeføjelsen fra en offentligt drevet institution til en privat virksomhed.

Anvendelsen af vagtmandskab skal bl.a. ses i perspektiv af, at der på blot ti år er der sket mere end en fordobling af politianmeldt personfarlige hændelser. Det viser en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der udkom i 2019 og som for første gang nogensinde gav et samlet nationalt overblik over antallet af voldsanmeldelser på botilbud ift beboerne.

Med det får ikke eksperterne til at mene noget andet.

For et er hvad der sker, noget andet er jura.

I følge professor i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen, er det ikke lovligt at overlade beføjelserne til at anvende magt til en ekstern virksomhed, som det er sket i Region Nordjylland.

”Brugen af magt er myndighedsudøvelse i den strengeste kategori. Og nogle af kontrakterne og beskrivelserne har karakter af, at man ulovligt delegerer de magtbeføjelser til eksterne vagter,” siger han.

Professor i socialret ved Københavns Universitet Stine Jørgensen sætter også spørgsmålstegn ved lovligheden af at bruge private vagtfirmaer, som kan deltage i magtanvendelser.

Mener ikke at man har overtrådt loven

I Region Nordjylland ser man dog anderledes på sagen.

Her understreger socialdirektør Ann-Britt Wetche, at vagterne ikke deltager i magtanvendelserne. De skal blot være til stede i farlige situationer, hvor de eksempelvis kan være med til skærme for voldsomme situationer ved at danne en mur.

“Jeg mener ikke, vi har overskredet loven, fordi vi uddelegerer ikke magt. Jeg er faktisk enig med professorerne. Fuldstændig enig. At der kan ske en fejl og man kan finde eksempler, hvor vi har begået en fejl konkret, vil jeg ikke afvise,” siger Ann-Britt Wetche.

Hun mener ikke at det er ulovligt at bruge eksterne vagter i farlige situationer.

Skal træne personalet i konflikthåndtering

I Region Nordjylland har man en ambition om, at regionen på sigt skal gøre sig uafhængig af de eksterne mandskaber fra de private virksomheder.

Det skal blandt andet sikres ved mere træning og uddannelse af det faste personale for at kunne undgå og håndtere situationer med konfliktoptrapning.

Men indtil det er sket, vil regionen stadig have et behov for at trække på de eksterne kompetencer for sammen at kunne håndtere nogle af de borgere, hvor der er størst sandsynlighed for konflikter.

OPS-Indsigt har tilbage i 2020 netop skrevet om, hvorledes en af disse virksomheder arbejder med at træne de offentligt ansatte til kritiske situationer.

Ifølge Altinget har Region Midtjylland har på tre år brugt i alt 13,6 millioner kroner på det som regionen har beskrevet som sikkerhedspersonale. Her skulle det efter sigende været et kriterium for at få opgaverne, at de private virksomheder er autoriseret som vagtvirksomheder af Rigspolitiet./sho/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply