Skip to main content

Sæt en klemme på din næse, så du ikke kan trække vejret og stik herefter et sugerør i munden og brug det som eneste luftvej. Tag dit overtøj på og gå herefter på arbejde eller indkøb.Den oplevelse du får, svarer til den virkelighed mange af de ca. 300.000 lungepatienter oplever hver dag.Det kan nu potentielt afhjælpes med en ny iltrobot, som kan bruges i eget hjem. Robotten slår i følge en pressemeddelelse to fluer med ét smæk – patienten får bedre behandling, og samfundet sparer ressourcer.

De fleste lungepatienter har i mange år oplevet lettelsen ved at være indlagt og få rigeligt med ilt via hospitalets systemer, men bag den virkelighed ligger også en faglig praksis, hvor sygeplejersker op til 50 gange om dagen har justeret iltniveauet til iltkrævende patienter. 

Det har taget tid, og flere undersøgelser viser, at patienterne ofte ikke fik den korrekte mængde ilt, men det har Iltrobotten O2matic PRO har de seneste år afhjulpet og dermed sparet tid på sygehuse og gjort hospitalsopholdet kortere og nemmere for patienterne.

OPS-Indsigt har tidligere beskrevet, hvordan en dansk virksomhed har udviklet iltrobotten ’O2matic’, som via en sensor kontinuerligt og automatisk måler ilt-niveauet hos patienten og regulerer ilttilførslen, så den passer til den enkeltes behov.

Robotstyring af ´hjemmeilt´

Nu har den lille virksomhed O2matic i Herlev udviklet en ilt-robot til patienter, der er i iltbehandling i hjemmet.Iltrobotten overvåger løbende iltmætningen i blodet og sørger for, at patienten får den korrekte iltbehandling. Det sker i takt med, at patienternes behov for ilt ændrer sig hen over døgnet, uanset om de bevæger sig eller ligger i sengen.

Netop det apparat kan få stor betydning for sygehuse og hjemmepatienter, lyder det fra, Jan Dalberg, specialeansvarlig overlæge på lungemedicinsk afdeling på Kolding Sygehus.

Han indførte iltrobotter på Kolding Sygehus under COVID-19. Effekten kom med det samme: Færre iltafhængige patienter blev overflyttet til intensiv, og aflastningen af sygeplejerskerne lettede presset på lungemedicinsk afdeling markant.

”KOL-patienter og andre patienter, der kræver iltbehandling i hjemmet, kan nu behandles i eget hjem med iltrobotten. Det krævede tidligere et besøg af en hjemmesygeplejerske, og derfor mener jeg, at perspektivet for patienter, der skal have hjemmeilt, er stort,” siger Jan Dalberg i en pressemeddelelse

Han peger dermed på, det mange taler om i forhold til, at vi skal arbejde meget mere på at udnytte robotteknologi for at afhjælpe den stigende mangel på arbejdskraft.

Jan Dalberg tilføjer dog, at der kræves forskning på området for at teste hjemmeapparatet og for at opnå evidens for behandlingen i eget hjem.

Et større privatmarked

Kolding Sygehus råder i dag over 16 iltrobotter, og i det meste af det offentlige sygehusvæsen er iltrobotterne taget i brug. O2matic-apparatet bruges på sygehuse i fire af fem regioner.

Okan Ilker Görgen, der er direktør i O2matic håber på et salgseventyr:

“Markedet for iltapparater til patienter i hjemmet er endnu større end hospitalsmarkedet, og vi mærker en efterspørgsel på en hjemme-iltrobot i flere lande,”  siger han.Teknologien åbner op for nye behandlingsformer i det nære sundhedsvæsen, og der er derfor planlagt en række kliniske studier i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Afgørende hjælp fra EU-projekt

O2matic blev færdige med udviklingen af hjemme-iltrobotten i 2021. Undervejs har Herlev-virksomheden trukket på EU-projektet Data- og designdreven sundhedsinnovation (DDSI) mht til at skabe innovationssamarbejder og netværk og inddrage eksperter i udviklingen.

Okan Ilker Görgen mener, at hjælpen fra DDSI har været afgørende:

“Vi var dengang en to år gammel startup-virksomhed, som havde svært ved at skaffe midler til hele udviklingsprocessen. Desuden møder innovative teknologier som regel også faglig modstand, og det gælder også i sundhedsvæsenet. Nogle kunne straks se perspektivet, mens andre læger følte, at den nuværende behandling er tilstrækkelig. Derfor var det vigtigt at inddrage iltpatienter, lungelæger samt iltleverandører under designprocessen, og her ydede DDSI os afgørende hjælp,” siger han.

Innovationssamarbejdet om iltrobotten er et af mange i DDSI, hvor virksomheder på Sjælland og det offentlige sundhedsvæsen har fundet hinanden i innovationssamarbejder. 

Leave a Reply