Skip to main content

Forestil dig, at du holder dig for næsen og kun trækker vejret gennem et sugerør. Forestil dig så, at du med sugerøret som eneste luftvej tager på arbejde eller går ud og handler. ‘Sådan er hverdagen for mange af de godt 300.000 danskere, som lider af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom – forkortet KOL.

Den korrekte mængde ilt er normalt umulig at dosere

Mange KOL-patienter er afhængige af at få tilskud af ilt, når de er indlagt på grund af forværring. Ilten er hidtil blevet doseret manuelt af sygeplejersker op mod 50 gange i døgnet.

Det tager meget af personalets tid, og flere nye studier viser, at i mere end halvdelen af tilfældene lykkes det ikke at tilføre patienten den rette mængde ilt.

Men det har en dansk virksomhed lavet om på.  

Med en sensor måler iltrobotten ’O2matic’ kontinuerligt og automatisk ilt-niveauet hos patienten og regulerer løbende ilttilførslen, så den passer til den enkeltes behov. Patientens helbred, levetid og livskvalitet bliver dermed stærkt forbedret.

”Det er en selvforstærkende proces. Hvis du får den korrekte mængde ilt, mindsker du risikoen for tilbagefald, bliver mere klar og nærværende, og derved bliver du hurtigere udskrevet fra hospitalet,” siger Okan Ilker Görgen, CEO i O2matic.

Udviklingen af iltrobotten, som er den første af sin slags i verden, er grunden til, at O2matic netop er blevet tildelt årets Grand Solutions Pris fra Innovationsfonden.

Maskinen er langt mere præcis end mennesketKOL står i dag for cirka 10 procent af de samlede omkostninger i den danske sundhedssektor, og KOL-patienter er kendetegnede ved, at de har mange og lange indlæggelser på typisk 5-10 dage. Ifølge Lungeforeningen bruger samfundet årligt otte milliarder kroner på behandling af lungesygdomme.

”Hyppig indlæggelse er meget udbredt blandt kroniske lungepatienter, og det er dyrt for samfundet. O2matic reducerer indlæggelsestiden på hospitalet og hjælper til, at patienterne har det bedre, når de bliver udskrevet,” siger Farzad Saber, CPO i O2matic.

Han er sammen med kollegaen Okan Ilker Görgen og Ejvind Frausing, der er overlæge på Hvidovre Hospital, de tre vindere af Grand Solutions Prisen 2020.

Det er helt essentielt, at KOL-patienterne får den korrekte mængde ilt i forhold til, hvordan de har det på det givne tidspunkt. Halvdelen af tiden lykkes det ikke med de manuelle kontroller, fordi patienternes tilstand kan svinge så pludseligt, at de kan få det bedre eller værre mellem personalets besøg.

”Det indledende kliniske studie (på Hvidovre Hospital) har vist, at ilt-doseringen med robotten var korrekt 85 procent af tiden. Det betyder, at O2matic er i stand til at forebygge de farlige situationer, som kan opstå, hvis patienten får for meget eller for lidt ilt, langt bedre end ved den manuelle rutine, der bruges i dag, siger Ejvind Frausing.

Forud for deres tid, men ikke uden bumb på vejen

Arbejdet og udviklingen af O2matic startede allerede i 2010. Og det hele begyndte med en undren.

”Der var så mange ting på hospitalet, som blev gjort analogt. Det undrede mig, fordi teknologien allerede på det tidspunkt var klar til meget mere,” siger Farzad Saber.

Startskuddet blev en workshop for kollegerne, hvor de tværfagligt brain-stormede ideer og forslag til, hvordan teknologi kunne bruges til gavn for patienterne.

Automatisk iltstyring var ét af de projekter, de to innovatører kastede sig over. Men det var ikke uden udfordringer.

”I 2013 søgte vi midler til at begynde egentlig forskning ved et dansk universitet, men overlægen, som skulle bedømme projektet, gav os afslag og fortalte, at han end ikke havde læst vores ansøgning, fordi ”robotter ikke skal behandle mennesker”, fortæller Okan Ilker Görgen.

I løbet af de følgende år ændrede holdningerne til brug af teknologi i branchen sig, og i de seneste år har flere undersøgelser påvist, at for meget ilt også kan være farligt.

I 2016 modtog O2matic en investering på godt syv millioner fra Innovationsfonden, og siden er det gået stærkt. 

Allerede i udlandet

O2matic har i dag været på markedet i mindre end ét år, og alligevel har virksomheden allerede solgt mere end 100 apparater i en lang række europæiske lande. 

I Danmark er der solgt omtrent 20, og O2matic bliver anvendt på en række danske hospitaler. Anvendelsesmulighederne er udvidet til også at gælde blandt andet akutmodtagelser.

Virksomheden har derudover indledt et samarbejde med verdens største iltproducent, Linde Health, som distribuerer iltrobotten i udlandet. 

I første omgang i Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien. Linde Health forventer at kunne sælge op mod 1.000 apparater i 2021.Ny iltrobot til hjemmebrug på vej

O2matic har i øvrigt fået endnu en investering fra Innovationsfonden. Den nye investering skal være med til at gøre O2matics iltrobot egnet til hjemmebrug.

”Vi har en teknologi, som kan forlænge og forbedre livet hos patienter med vejrtrækningsproblemer. Ved at flytte behandlingen hjem til patienterne selv, kan den i højere grad virke forebyggende, og det vil være til gavn for både patienterne og samfundet, som kan spare mange penge på indlæggelser,” siger Farzad Saber.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply