Skip to main content

Selvom regeringens varslede nedskæringer i de kommunale anlægsrammer først rammer budgetterne i 2023, så er en række kommuner allerede gået i gang med at skære anlægsprojekter i 2022-budgettet. Det sker fordi de stigende priser truer med at udløse store budgetoverskridelser.Problemstillingen er interessant i et offentlig- privat perspektiv, for hvad er det lige politikerne vil vælge i mellem, når der skal investeres/indkøbes?Både i Holbæk og Svendborg er der lagt op til, at byrådet i de kommende uger skal skære i de planlagte anlægsopgaver præcis som det allerede er sket i Helsingør. Og her peger alt på, at politikerne vil friholde kerneservice som daginstitutioner, skoler og ældrepleje, mens det i høj grad bliver eksempelvis sport og kultur, som må holde for.”I øjeblikket bygger vi børnehaver og vuggestuer på livet løs. Vi bliver nødt til at forholde os til den demografi, vi har. Vi bliver flere børn og flere ældre. Det tænker jeg også, at kommunalbestyrelsen i første omgang vil prioritere,” siger Bo Hansen (S), der er borgmester i Svendborg Kommune til NB-Økonomi. Det betyder, at der på grund af pris- og lønstigninger i bygge- og anlægsbranchen ikke er råd til andre områder. Politikerne er med andre ord tvunget til at vælge og prioriterer. 

“Derfor bliver det jo nogle af de projekter, hvor der ligger drømme og visioner bag, som man formodentlig kommer til at skubbe til engang i fremtiden,” forklarer Bo Hansen. Private plejehjem og daginstitutionerDet kender man også i Helsingør Kommune. Her fortæller borgmester Benedikte Kiær (K), at de også har været igennem den øvelse. Her har de måtte udskyde flere mindre projekter. Men de har også måtte lave om i planerne for forskellige idrætsfaciliteter, så det blev billigere. Derudover har de stigende priser på anlæg tvunget kommunen til at privatisere mere på den nære velfærd. “Der er ikke nogen tvivl om, at vi står i en situation, hvor vi skal have bygget et plejehjem og en daginstitution,” siger Benedikte Kiær. “Det ene bliver et friplejehjem, det må så være nogle private, der står for den. Med hensyn til private daginstitioner, der kan jeg forstå, at deres ønske om at forbyde det er lagt lidt ned.”Her henviser hun til, at regeringens støttepartier har ønsket, at private ikke må tjene på velfærd som at drive daginstitutioner. Men det forslag nu taget af bordet.Helsingør Kommune planlægger derfor at få bygget en daginstitution og et friplejehjem, som kunne ligge i forlængelse af hinanden, så begge bygges af en privat udbyder.  Det kunne være en måde at slippe udenom anlægsrammen.

Byråd og borgere bliver inddraget i anlægsaflysningerAnlægsudfordringer er noget, der giver de fleste kommuner hovedpine. Men der er ikke nogen vej udenom. Anlæg skal enten aflyses eller udskydes. Det tackler kommunerne på forskellig vis.Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) fra Holbæk Kommune har meldt ud, at der ikke er anden vej, end at få rettet anlægsbudgettet til. Her inviterer hun borgere til at komme med input til de uundgåelige prioriteringer og besparelser på anlæg.   “Stort set alt på anlægsområdet er blevet dyrere. Markant dyrere. Det er noget skidt, for det betyder også, at det budget vi lagde for et år siden ikke længere er det samme som i dag,” skriver Christina Krzyrosiak Hansen på sin Facebookvæg. “Og når budgettet ikke længere holder, så er vi nødt til at rette det til. Den øvelse kender I derhjemme fra. Det er den samme øvelse vi skal til at lave i Holbæk kommune i dag med vores nye anlægsprojekter.”

Borgmesteren i Holbæk spørger derfor sine følgere, om de har nogle gode idéer til, hvad der kan udskydes. Det samme vil hun gøre med byrådet, selvom hendes parti har flertal i byrådet. Hun lægger dog op til, at hun selv synes, at nær velfærd som daginstitutioner og plejehjem skal skånes. Nu er det ikke til at se, hvor mange af Christina Krzyrosiak Hansens følgere, der er partifæller, men hun får umiddelbar stor opbakning i de over 100 kommentarer, der i øjeblikket er på hendes Facebookopslag om besparelser. En borger er enig i både hendes, Svendborg og Helsingørs prioritering omkring den nære velfærd. Borgeren har således følgende kommentar til Holbækborgmesteren:”Tænk jer rigtig godt om og sørg for at fornøjelser, kultur og lignende, der ikke er bydende nødvendigt, som får lov at vente til der er bedre råd.”I Svendborg Kommune har de mindre virtuelt end på Facebook valgt at invitere hele byrådet til et anlægsseminar. “Vi har planlagt et anlægsseminar i næste måned, hvor kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for hele anlægsprogrammet, hvor vi så skal gennemgå det,” siger Bo Hansen fra Svendborg Kommune. “Der skal vi træffe nogle valg om, hvad det så er, vi går med. Det vi er enormt udfordret af, er, at alene i 2021 blev vi 600 flere borgere i kommunen.”Faldende anlægsramme kan sætte turbo på anlægsaflysningerKommunerne er udfordret af især højere priser på bygge- og anlæg. De får næppe en forhøjet anlægsramme, der matcher prisstigninger i byggebranchen til de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Tværtimod ser det ud til, at anlægsrammen kan blive mindre end normalt på grund af blandt andet flere investeringer i forsvar og klima. Både forsvar og klima kan betyde, at priserne på materialer og energi vil stige endnu mere på kort sigt, hvilket vil presse anlægsbyggerier endnu mere. Derudover peger Benedikte Kiær på, at manglende mandskab et lige så stort problem, som vil skabe højere lønstigninger i byggebranchen. “Der er mangel på materialer og mangel på mandskab. Når vi så alle sammen skal speede op på denne her klimaproces, så vil det her problem, vi har nu, det bliver jo bare større,” siger Benedikte Kiær. “Jeg ved godt, at nogle står og siger, at vi skal hurtigt i gang (med klimainvesteringer, red.). Men vi skal jo lige have det mandskab, der kan grave, lægge rør og så videre”. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply