Skip to main content

Kun hver fjerde udbudsegnede opgave blev konkurrenceudsat i 2020. Det er samme niveau som tidligere år. Det viser en gennemgang af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye rapport om den offentlige konkurrence. 

Her viser de såkaldte IKU-tal, som er indikator for konkurrenceudsættelse, at graden af konkurrenceudsættelse ikke har flyttet sig de seneste år.

”Grundlæggende er tallene et udtryk for, at vi ikke har rykket os en millimeter sammenlignet med sidste år. Vi bør ikke stille os tilfredse med, at kun hver fjerde udbudsegnede opgave konkurrenceudsættes. Vi ved, at konkurrenceudsættelse er en garant for bedste kvalitet og pris til gavn for dig og mig, og det skal afspejles i tallene,” siger Morten Jung, der er markedschef i Dansk Erhverv i en kommentar til styrelsens rapport.

Hans indstilling ligger på linje med branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff, som konstaterer, at de små og mellemstore virksomheder vinder en mindre andel af de offentlige kontrakter end året forinden.

SMV´er tabte 6 procentpoint under corona

”Det er bekymrende, at det tilsyneladende går den forkerte vej med at sikre udbud, som er tilgængelige for SMV’erne. For en mindre virksomhed kan det være vanskeligt at finde tid og midler til den ofte ressourcetunge og bureaukratiske udbudsproces. Derfor har vi i DI kæmpet for at styrke SMV’ernes adgang til de offentlige kontrakter i forbindelse med den igangværende revision af udbudsloven,” siger Jakob Scharff i en kommentar.

COVID-19 satte som bekendt sit præg på 2020 og pandemien havde stor betydning og stillede løbende store krav til hurtig omstilling i store dele af samfundet. På udbudsområdet opstod der fx akutte behov for indkøb af bl.a. værnemidler, testudstyr og vacciner og der var ligesom et tempo, som krævede en trænet tilbuds-muskel hos tilbudsgivere.

Måske derfor vandt de små og mellemstore virksomheder betydeligt færre offentlige udbud i 2020 sammenlignet med 2019. Andelen af SMV’er som vandt offentlige kontrakter, er nemlig fra 2019-2020 faldet med seks procentpoint. I 2019 vandt SMV’erne 36,9 procent af de offentlige kontrakter, mens de blot vandt 30,9 pct. af de udbudte kontrakter i 2020.

Potentiale for yderligere 335 milliarder kroner

Men hvor mange milliarder er det vi taler om som kunne være konkurrenceudsat, men som ikke er blevet det?

Den offentlige sektor indkøbet for ca. 380 milliarder kroner i 2020 og det er udbudsreglerne, der sætter rammerne for de lidt større offentlige konkurrenceudsatte indkøb.

I 2020 udgjorde andelen af konkurrenceudsatte tjenesteydelser 25,1 pct. målt med indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). Det betyder, at ca. en fjerdedel af de tjenesteydelser, til en værdi af 112 milliarder kroner som vurderes at kunne løses af både private leverandører og det offentlige selv, har været konkurrenceudsat. 

Det skal her bemærkes at IKU’en vedrører i udgangspunktet kun konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser og dermed ikke større bygge- og anlægsarbejder eller varekøb, 

Opgaver for 112 milliarder kroner som er konkurrenceudsat er et stort tal, men når erhvervsorganisationerne klager, skal man se det i perspektiv af, at Danmark i virkeligheden havde potentiale for at kunne konkurrenceudsætte opgaver for 334,9 milliarder kroner yderligere.

 

Fortsat mange annulleringer

Rapporten viser samtidig, at antallet af udbud, der bliver annulleret fortsat, ligger på et højt niveau, selvom det er faldet lidt i forhold til 2019, hvor knap 26 pct af de udbudte opgaver blev annulleret. I 2020 er det så faldet til at knap hvert fjerde udbud bliver annulleret. 

Selvom tre ud af fire af de annullerede udbud gennemføres, leder annullationer og genudbud til høje transaktionsomkostninger for både ordre- og tilbudsgivere og det finder Jakob Scharff finder utilfredsstillende. 

”Det er meget, når 25 procent af de offentlige udbud annulleres. Det er jo ikke uden konsekvenser bare at trykke ”reset” og udbyde en opgave på ny. Virksomheder afholder omkostninger i forbindelse med udbudsproceduren i form af både tid og ressourcer brugt på at tilrettelægge og afgive tilbud. Hvis udbuddet efterfølgende ikke bliver genudbudt efter en annullation, har det været et stort spild for virksomheden,” siger han.

 

Mindre fokus på pris end resten af EU

En gammel traver når man taler konkurrenceudsættelse er begrebet pris. Her lyder det ofte fra markedets forskellige tilbudsgiver at det offentlige alene gik efter pris, men det er ikke helt tilfældet, fremgår det af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport.

I 2020 anvendte to tredjedele af de 2700 EU-udbud, der var det år tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor tilbuddet evalueres på både pris og kvalitet. Tildelingskriteriet ”laveste pris” anvendes dermed i den resterende tredjedel af de danske EU-udbud, hvilket er forholdsvist lavt i en europæisk sammenhæng. 

Til sammenligning anvendes ”laveste pris” på tværs af 31 europæiske lande i 58 pct. af EU-udbuddene, men i Danmark er det altså ”kun” 33 pct.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply