Skip to main content

Situationen med coronavirus betyder, at både indkøber og levrandør skal overveje, hvordan man håndterer kontrakter mellem det offentlige og private leverandører.Økonomistyrelsen der ligger under Finansministeriet slår fast i en meddelelse på deres hjemmeside, at der som situationen er nu ikke foreligger en tilstand, hvor staten og den offentlige sektor kan påberåbe sig force majeure.Betingelse for, at en aftalepart kan påberåbe sig force majeure er, at parten er forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til den indgåede aftale. Det reguleres typisk via den enkelte kontrakt, hvordan force majeure skal håndteres.Økonomistyrelsen vurderer således, at der ikke er grundlag for at staten (det offentlige) kan påberåbe sig force majeure. Denne vurdering deles også af kammeradvokaten, der på sin hjemmeside bl.a. skriver.”Vi deler Økonomistyrelsens vurdering af, at der ikke foreligger en situation, hvor man generelt og pr. automatik kan påberåbe sig force majeure.”

Det offentlige kan ikke påberåbe sig force majeureBaggrunden for at den offentlige indkøber ikke kan påberåbe sig force majeure hænger ifølge økonomistyrelsen sammen med, at statens forpligtelse ved de fleste indkøb hovedsageligt er at betale for varer og tjenesteydelser. Dette er staten ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i staten skal arbejde hjemmefra. Det betyder, at det offentlige derfor i udgangspunktet er forpligtet til at opfylde sine forpligtelser, selv om det offentlige meddeler en leverandør, at en aftalt leverance ikke skal finde sted, eller anmoder om, at den udskydes til et senere tidspunkt. Udskydelse af leveringstidspunktet på det offentliges foranledning indebærer ikke i sig selv, at det offentliges ikke skal betale. Fremgår det af økonomistyrelsens hjemmeside.Visse leverandører kan påberåbe sig force majeureDet er samtidig økonomistyrelsens vurderingen, at visse leverandører til staten og dermed det offentlige vil kunne påberåbe sig, at manglende eller forsinket levering skyldes force majeure, hvilket vil betyde, at de ikke kan gøres ansvarlige for den misligholdelse, som dette kan føre til.Det er som det fremgår langt fra alle leverandører til det offentlige, der kan påberåbe sig force majeure. Det vil afhænge af den specifikke leverance og forholdene i den forbindelse.Der er for eksempel forskel på, om aftalen vedrører levering af værnemidler, så som handsker fra Kina eller grus fra en dansk leverandør.Hvad hvis leverandøren ikke kan levere en vare eller ydelse?Økonomistyrelsen henviser til at regeringen har meldt ud, at den ønsker at understøtte virksomheder og lønmodtagere i den ekstraordinære situation, der foreligger på grund af coronavirus. Derfor opfordrer man til, at statslige institutioner udviser fleksibilitet, hvis leverandøren fx leverer forsinket.DI: Meddelelsen fra Økonomistyrelsen er kærkommenHos Dansk Industri modtages økonomistyrelsens udmeldinger meget positivt.”Det er en ekstrem vigtig udtalelse. Mange virksomheder bokser i disse dage med netop overvejelser om, hvorvidt deres kunder i den offentlige sektor kan påberåbe sig force majeure for at komme ud af kontrakter. Meddelelsen fra Økonomistyrelsen er meget kærkommen,” siger Jakob Scharff, branchedirektør, DI.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply