Nye tal: Offentlige arbejdsgivere er markant dårligere til at opfylde ønske om fuldtid

Del artiklen:
Ud af de 2024 ledige SOSU job på hjemmesiden SOSU.dk er næsten hver fjerde et deltidsjob.
Ud af de 2024 ledige SOSU job på hjemmesiden SOSU.dk er næsten hver fjerde et deltidsjob. - Foto: Screenshot fra SOSU.dk

Mere end hver tiende deltidsmedarbejder i det offentlige vil gerne på fuld tid. I den private sektor er tallet lavere. Fælles er dog, at på trods af akut mangel på arbejdskraft kan deltidsansatte ikke få lov af deres arbejdsgiver.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk

De offentligt arbejdsgivere er markant dårligere til at imødekomme deltidsansattes ønske om at komme på fuld tid end de private arbejdsgivere. Mens det kun er 7,4 procent af de deltidsansatte i den private sektor, som gerne ville på fuld tid, så er det hele 11,4 procent i den offentlige sektor. Det skriver NB-Økonomi.

Det viser nye beregninger baseret på den store arbejdskraftundersøgelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort  her onsdag.

De nye tal er bemærkelsesværdige set i lyset af, at ikke mindst kommuner og regioner jævnligt udråber manglen på arbejdskraft som den største udfordring. Tallene vil formentligt skærpe kritikken af, at især kommuner og regioner ikke er bedre til at få de deltidsansatte op i tid.

Skjult reserve blandt delttidsansatte

Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, mener, at de deltidsansatte kan være med til at lette manglen på arbejdskraft.

“Arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft, men tallene viser, at der er rigtig mange på deltid, som gerne vil arbejde fuldtid.”

“Arbejdsgiverne kunne jo starte med at opnormere nogle af de 60.000 fra deltid til fuldtid. Det ville rykke rigtig meget,” siger Sofie Holme Andersen.

Det bekræfter FOA, som i en rundspørge i efteråret 2021 afdækkede, at 18 procent af de adspurgte medlemmer ønskede at gå op i tid. Hvis de fik opfyldt det ønske, vil det svare til mere end 2.100 stillinger på ældreområdet.

Færrest på ufrivillig deltid i det private

Danmarks Statistik undersøger løbende via interviews, hvilken tilknytning danskerne har til arbejdsmarkedet. Et særligt spørgsmål handler om, hvorfor deltidsbeskæftigede ikke er på fuld tid.

Tallene viser et fald siden starten af 2020 af deltidsansatte som svarer, at de er såkaldt ufrivilligt deltidsansatte – altså at de gerne ville op på fuld tid, hvis det var muligt.

null

Danmark Statistik har undersøgt, hvordan tallene for fjerde kvartal fordeler sig mellem offentligt og private deltidsansatte. Og her viser det sig, at det i den private sektor kun er 7,4 procent af de deltidsbeskæftigede, som er ufrivilligt på deltid, så er det 11,4 procent blandt de offentligt ansatte deltidsbeskæftigede.

Danmarks Statistik har ikke offentliggjort de historiske tal for fordelingen, og derfor er det uklart, om det samlede fald i antallet af ufrivilligt deltidsbeskæftigede fra 12 til 9 procent er drevet af den private eller offentlige sektor.