Skip to main content

Mange kommuner har i lyset af den stigende ældrebefolkning fået lavet en befolkningsprognose og holdt den op mod behovet for flere plejeboliger. Det kan man læse ud en analyse fra Dansk Industri, hvor man blandt andet har gennemgået alle budgetaftalerne i perspektiv af kommunernes interesse for friplejehjem.

Analysen er interessant, blandt andet fordi den er let tilgængelig og gennemgår kommunerne region, for region, hvilket giver et ganske godt indblik i kommunernes tanker på det her niveau.

Flere vil foretage analyser

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om selve væksten af friplejehjem ud fra de friplejehjem, som faktisk er blevet certificerede af Sundhedsstyrelsen og her kunne man se at væksten de seneste år havde været størst hos kommunerne i Region Hovedstaden.

Vi kunne samtidig iagttage, at antallet af certificerede friplejehjem er faldet henover corona, men hvordan ser det ud hvis vi ser på kommunernes potentielle pipeline af friplejehjem?

Det har Dansk Industri som sagt analyseret på. Her udtrykker hele 13 kommuner i deres budgetaftale en interesse for friplejehjem eller som flere skriver, andre driftsformer. Nogle har allerede konkrete planer om samarbejde om et friplejehjem, mens andre kommuner mere tilkendegiver en interesse for friplejehjem. 

Interessen kommer til udtryk ved, at flere af de interesserede kommuner vil foretage en analyse af fordele og ulemper ved friplejeboliger forud for en nærmere beslutningstagning. 

Jakob Scharff der er branchedirektør i Dansk Industri, glæder sig over interessen for friplejehjem, men ser gerne at der kommer noget handling bag.

 ”Jeg ser frem til, at der kommer handling bag ordene,” siger branchedirektøren og tilføjer: ”Det er nødvendigt, at tænkte i alternativer til de kommunale tilbud for at imødekomme den demografiske udvikling, og ikke mindst opfylde borgernes ønsker.”

Interessen er størst i Region Sjælland

Kommunernes cirklen omkring analyseafdækning af fordele og ulemper ved friplejehjem indikerer en vis træghed i kommunernes eksekvering ift, at få bygget nye plejehjem, hvad enten de drives privat som friplejehjem eller kommunalt. Det har vi skrevet om i en selvstændig analyse, hvor vi konkludere, at plejehjemsektoren vokser for langsomt.

Men hvor finder vi så de mest interesserede kommuner?

Målt ud fra antal er interessen størst blandt kommunerne i Region Sjælland, her har hele 6 kommuner skrevet deres interesse ind i budgetaftalerne (Se skema neden for) Herefter følger kommunerne i Hovedstaden og i Region Syd.

Som det fremgår af ovenstående skema, er der ikke konkret interesse eller tanker om nye friplejehjem i to regioner i Jylland.Det kan skyldes flere ting bl.a. at man tidligere har etableret samarbejde om et friplejehjem.Det skal afslutningsvis bemærkes, at blot fordi en kommune ikke har skrevet om muligheden af at etablere et friplejehjem i budgetaftalen, er det ikke det samme som, at man ikke i eksempelvis den kommunale administration er ved at afdække perspektiverne ved et friplejehjem.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply