Skip to main content

Kommunernes beregning af afregningspriser af private leverandører af hjemmehjælp er meget forskellig og spændet mellem de højeste og laveste priser for de samme ydelser er vokset betragteligt inden for det sidste år. Det viser en analyse foretaget af Dansk Industri (DI).

”Det er meget påfaldende, at der er så stor forskel mellem timepriserne, hvad enten vi taler praktisk bistand eller personlig pleje. Det nye er her, at forskellene stiger og det gør sig særligt gældende i nogle landsdele, men samlet set er det et spejl på den udfordring vi står med, hvor mange virksomheder reelt er underbetalt i strid med lovgivningen,” siger branchedirektør Jakob Scharff i Dansk Industri.Analysen kommer i slipstrømmen af en domsafsigelse fra Vestre Landsret mandag, hvor branche- og arbejdsgiverorganisationen KA pleje vandt en sag mod Brønderslev Kommune om underbetaling af en privat leverandør. Her blev kommunen dømt til at betale over 5 millioner kroner.

Prisspændet er blevet større

Det er anden gang, at Dansk Industri indsamler prisdata, hvor man spørger de 98 kommuner om priserne på hjemmeplejeområdet. Analysen fra Dansk Industri er interessant fordi, den bygger på prisdata indsamlet blandt de 62 kommuner, der benytter sig af den såkaldte godkendelsesmodel. Her har 57 kommuner svaret på DI`s henvendelse.

Kommunernes timepriser skal ifølge reglerne være beregnet, så de afspejler de gennemsnitlige, langsigtede kommunale omkostninger ved at producere og levere ydelserne. Dette inkluderer både de direkte og indirekte omkostninger.

Alligevel varierer kommunernes afregningspriser med flere hundrede kroner og spændet er som sagt blevet større det sidste år. Og pris er ikke uden betydning for om de private leverandører, trækker sig fra opgaven. Senest har vi set det ske i Gribskov Kommune.

Socioøkonomiske indeks spiller ikke ind

DI’s opgørelse viser, at forskellene mellem den laveste og højeste afregningspris nu har rundet 240 kr. for praktisk hjælp. Det svarer til en stigning i variationen på ca. 9 pct. på blot et år.

Variationen i de forskellige afregningspriser er bemærkelsesværdig, for det ser heller ikke ud til at have begrundelse i kommunernes forskellighed, når man ser på socioøkonomiske indeks, som antal ældre pr. 1.000 indbyggere eller den geografiske størrelse eller beliggenhed.

Praktisk hjælp er for de fleste leverandører den største serviceydelse inden for hjemmepleje. Det er samtidig også den langt de fleste borgere først får visiteret og derfor er prisniveauet interessant, set i perspektiv af at tiltrække private leverandører.

Et højt prisniveau burde gøre det let for leverandørerne at etablere sig på markedet, medens et lavt prisniveau gør det vanskeligere og her bliver det særligt interessant, at selv hvis man sammenligner kommuner inden for samme geografiske område er forskellene betydelige på den samme ydelse. 

”De lave priser kan være med til, at fjerne det frie valg for borgeren. Et frit valg kræver jo, at der er noget at vælge imellem og det sker kun, hvis private leverandører kan etablere sig på området til de priser kommunerne tilbyder,” siger Jakob Scharff.

Prisforskelle på praktisk hjælp vokser på Sjælland

Særligt blandt de østdanske kommuner på Sjælland og i Hovedstadsområdet er der stor afstand mellem højeste og laveste afregningspris, fremgår det af analysen.

”De her tal dokumenterer ikke, at der sker en underbetaling, men det er højst mærkværdigt, at der er nogle kommuner som har omkostninger, der er markant under gennemsnittet og meget langt fra dem der har de højeste omkostninger,” siger Jakob Scharff.

Prisforskellene på praktisk hjælp ser desuden ud til at være vokset inden for de sidste år særligt blandt de sjællandske kommuner og det er ikke til, at sige om det skyldes om kommunerne har op- eller nedreguleret priserne.

null

Ser man på afregningsprisen for personlig pleje er der nu knapt 250 kr. i forskel på landets laveste og landets højeste pris, hvilket er en stigning på 10 pct inden for et år.

For fire ud af de seks landsdele, som DI har inddelt analysen i er forskellene blevet større i forhold til sidste års opgørelse. Kun på Sjælland og Fyn er der i år et mindre spænd mellem den højeste og laveste kommunale afregningspris for private leverandører af personlig pleje

DI: Priserne er sat som vinden blæser

For Jakob Scharff er variationen i priser på de samme ydelser en monumental udfordring på sundheds- og ældreområdet.  Han opfordrer kommunalpolitikerne til under årets budgetlægning og den kommende valgkamp til byråd og kommunalbestyrelser, at få sat et servicetjek af de kommunale priser på dagsordenen.

”Man må bare sige, at hvis vi havde en situation, hvor nogle kommuner var meget mere effektive med hensyn til kvalitet og pris end særligt de kommuner, der ligger i den høje ende af prisspekteret, så ville vi jo normalt se en intens kommunalpolitisk diskussion om, hvad forskellen kan skyldes. – Når vi ikke har den diskussion, er det en nærliggende tanke og bekymring, at priserne er sat som vinden blæser,” siger han.

Med den nye dom fra landsretten, hvor Brønderslev Kommune er idømt at betale over 5 millioner til en privat leverandør, stiller han spørgsmålet om hvorvidt vi reelt befinder os i en situation, hvor kommunerne systematisk underbetaler de private leverandører på ældreområdet.

Han understreger, at det ikke er noget, han mener gælder alle kommuner, men en udfordring DI kender til fra virksomheder som de har været i dialog med, hvor virksomhederne i årevis har rejst de samme klager som i Brønderslevsagen.

Læs hele analysen fra DI  her:

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply