Skip to main content

Blandt sælgere tales der ofte om, hvem og hvad der har indflydelse på, at en kommune køber ind. Er det den personlige relation, det faglige aspekt af dit produkt eller handler det om den dominerende politiske farve i kommunen?

Med andre ord hvis du skal sælge til kommunerne, kan der så være en logik i, at du tilrettelægger dit salgsfremstød efter om borgmesteren har en blå eller rød partifarve?

Spørgsmålet er interessant fordi vi aktuelt har en såkaldt rød regering, der klart har signaleret nogle politiske og ideologiske holdninger til samarbejde med den private sektor. 

De private sociale tilbud skal hegnes inde så de ikke trække overskud ud, konsulentforbruget skal reduceres i den offentlige sektor og der skal ikke længere kunne oprettes private daginstitutioner.

Samtidig har regeringen stået for en næsten modsatrettet tendens under corona-krisen det seneste år.

Kommunernes anlægsloft er blevet hævet, økonomistyrelsen har meddelt, at det offentlige er forpligtet til at betale for varer og tjenesteydelser selvom det offentlige meddeler en leverandør, at en aftalt leverance ikke skal finde sted. Hertil kommer statens og kommunernes gigantisk store indkøb af værnemidler, test og vacciner.

Så hvad er lige op og ned?

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, hvorledes beregninger fra blandt andet Dansk Industri viste, at kommunernes samarbejde med private virksomheder, faldt med 0,2 procentpoint fra 2019 til 2020.

Borgmesterens partifarve er ikke afgørende

Ser man nærmere på det Private Leverandør Indeks (PLI), så kunne man have den antagelse at borgmesterens partifarve spillede ind, når kommunen købte ind eller konkurrenceudsatte, men det er ikke tilfældet.

null

Ser vi på fordelingen i forhold til borgmesterparti, så vil man se, at der er stor overvægt af blå borgmestre i Top-10 i det Private Leverandør Indeks, efterfulgt af en mere balanceret fordeling i Top-20 blandt de kommuner, som samarbejder mest med private leverandører, men i øvrigt lægger de blå og røde borgmestre relativt tæt på hinanden.

Det er først efter Top-50 at billedet domineres af røde borgmestre, men samlet set er de kommuner, som de røde og blå borgmestre står i spidsen for lige gode eller lige dårlige til at samarbejde med den private sektor.

De sjællandske kommuner samarbejder mest

Hvis man ser på regionsfordelingen i et Top-10 til Top-40 perspektiv, så er det kommuner fra Region Hovedstaden og Region Sjælland der dominere billedet, som dem der arbejder mest sammen med private leverandører. (Ud fra PLI)

null

Man kunne i et salgsperspektiv have den tanke, at du så skulle søge mod Sjælland fordi kommunerne her generelt samarbejder mest med den private sektor. Du kunne også have det perspektiv, at der ligger et større uforløst potentiale på Fyn og i Jylland i forhold til det offentlige-private samarbejde.

København og Aarhus har lav PLI-procent

Ser man på et udvalg af de største kommuner, falder man hurtigt over at kommuner som København og Aarhus har en PLI-procent på under landsgennemsnittet, som er 26,2. 

København har 22,6 og Århus har 21,3. De to største kommuner befinder sig hermed i gruppen fra Top-80 til Top-98. Altså blandt de 18 kommuner, som har den laveste PLI-procent.

Lidt bedre står det til for Odense og Aalborg kommuner de er henholdsvis nummer 23 og 24 og dermed inden for Top-30.

Over 50 kommuner trækker PLI-tal ned

I 2020 falder kommunernes samarbejde med private virksomheder med 0,2 procentpoint, men hvem og hvilke kommuner er det lige som tækker ned?Neden for en liste over kommuner, hvis PLI-tal alle har en negativ udvikling.

null

Liste over Top-20 kommunerMen hvilke kommuner er det så lige der ligger i henholdsvis Top-10 og Top-20?Neden for en liste hvor  den store Højdespringer er Høje-Tåstrup, der med en stigning på 1 pct point rykker sig fra en plads som nr 34 til en plads som nr. 19. Ellers er der tale om mindre forskydninger med ,men ellers er billedet stor set det samme som i 2019.

null

Kilder: Dansk Industri, Indenrigs- og boligministeriet og egen dataindsamling

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply