Skip to main content

Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og De Radikale har besluttet at forbyde opstart af nye privatejede børnehaver i Danmark. Og vi, der ejer børnehaver, skal omlægges til selvejende institutioner eller sættes under en form for offentlig administration, så vi ikke længere selv kan styre vores økonomi.

Og det på trods af, at både Socialdemokraterne og SF i 2014 stemte imod et lignende forslag fra Enhedslisten, fordi der ikke er nogen private børnehaver i Danmark, der tager overskud ud på bekostning af børnene. Vi yder god pasning for pengene, sagde man dengang.

Men nu har piben fået en anden lyd. Børneordfører Jens Joel og kommunalordfører Birgitte Vind fra Socialdemokraterne begrunder kovendingen i socialdemokraternes politik i en stribe lokale dagblade: “Formålet er udelukkende at forhindre profitjægere i at udnytte børneområdet.”

Og SF’s leder Pia Olsen Dyhr i Folketinget udtaler fra Folketingets talerstol, at det eneste man vil er at forhindre daginstitutioner i at udtage profit på bekostning af børnene.

Den gode nyhed til begge er, at det ikke sker i Danmark. Det gjorde det ikke i 2014, og det gør det stadig ikke, da vi er så velreguleret fra kommunernes side, at den form for misbrug ikke kan opstå.

Udskammes i medierne

Så hvorfor lave en så vidtgående lovgivning, der rammer os: Vi, der har grundlagt og leder steinerbørnehaver, skovbørnehaver og landbørnehaver landet over, fordi vi elsker at passe børn og skabe gode rammer om et godt børneliv? Og hvorfor skal vi udskammes i medierne som “profitjægere”, når en RUC-undersøgelse fra 2020 netop viser, at vores kvalitet er højere end i de offentlige institutioner, og at forældre og børn er glade for vores tilbud.

Jens Joel (S) og Birgitte Vind (S) skriver i blandt andet Dagbladet Holstebro-Struer, at det er vildledning at sige, at forældrene mister et frit valg mellem private og kommunale institutioner, som følge af den del af minimumsnormeringsaftalen om regulering af de privatejede institutioner, man haft indskrevet i regeringsgrundlaget efter ønske fra Enhedslisten:

”Det er glædeligt, når private sætter sig for at udvikle pædagogiske tilbud af høj kvalitet, og selvfølgelig skal folkene bag disse private tilbud kunne gøre det til en levevej at drive vuggestue eller børnehave, udbetale løn til deres ansatte, købe nyt legetøj og renovere legepladsen. Det kan man i dag, og det vil man fortsat kunne.”

Det lyder smukt, men man udelader at skrive, at det kun gælder private, der har rigtig mange penge, og som er villige til at investere dem uden at have indflydelse på ledelsen og udviklingen af institutionen.

Ikke plads til pædagogiske ildsjæle

Med politikkens udformning vil en pædagogisk ildsjæl ikke i fremtiden kunne etablere sin drøm om en steiner-børnehave, en skovbørnehave eller en lille landbørnehave, hvis de ikke har millionerne til at bygge den for og en kreds af forældre, der med hurtig udskiftning udgør den ledende bestyrelse i den selvejende institution.

Daginstitutionernes Landsorganisation, DLO, der samler de private og selvejende institutioner, advarer politikerne mod forbuddet, som de vurderer, vil skabe monopol og ensretning på institutionsområdet. De oplever ofte, at forældregrupper kommer til dem, frustrerede over, at bankerne ikke vil låne pengene til en selvejende institution.

Jens Joel (S), Birgitte Munk (S), Jakob Sølvhøj (Ø), Jacob Mark (SF) og Lotte Rod (R):

Lad der være plads til os alle, vær stolt af, at vi har en skøn mangfoldighed af dagtilbud i Danmark og tro på, at vi private aktører ikke jager profit: Alle midler i vores børnehaver bruges faktisk på det gode trygge, nærværende børnehaveliv.

Om debattørerne:

Anne Mette Kjærulff Rasmussen, Malene Krogh og Rikke Rosengren er en del af et løst organiseret netværk af privatejede dagtilbud, som har været med til at stille borgerforslaget “Bevar de private børnehaver”. Netværket har desuden startet gruppen “Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger” på Facebook med pt 3.600 aktive medlemmer.Malene Krogh kommer fra Landlykke i Aabybro,  Anne Mette Kjærulff Rasmussen, komer fra Naturligvis Troldbjerg i Gjern, og Rikke Rosengren kommer fra Børneøen Bonsai i København

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply