Skip to main content

Venstres børneordfører i Folketinget, Ellen Trane Nørby, har indledt en kamp for de private børnepasningsordninger, som hun mener er på vej til at blive reduceret kraftigt på grund af den måde, som regeringen og dens støttepartier vil gennemføre mindstenormeringer.”Grundlæggende er regeringen lykkedes med at pløje sit ideologiske korstog henover hele det private initiativ på børneområdet,” siger Ellen Trane Nørby til NB-Økonomi og fortsætter:”Jeg frygter grundlæggende, at den klare politiske favorisering af kommunale vuggestuer ikke bare svækker, men direkte stækker det frie valg, så børn, der måske ikke trives i kommunale vuggestuer, men ville have haft bedre af en dagpleje, lades i stikken, fordi de ildsjæle, der bliver private passere, mister lysten. Det er problematisk.”Ifølge Ellen Trane Nørby bliver den private børnepasning svækket af tre forhold:

  • Regeringen vil ifølge aftalen kræve, at nye private børneinstitutioner drives som selvejende institutioner, hvor det ikke er tilladt at udbetale udbytte.

“Regeringen og dens støttepartier fjerner en hel virksomhedskonstruktion ved at udskrive den etableringsret, som dagtilbudslovens §19 stk. 5 giver uden først at have undersøgt, om det går imod grundlovens §73 om ejendomsretten,” siger hun og varsler nye spørgsmål om den del.

  • “Regeringen ønsker ikke at finde ’nye’ penge til de private institutioner, og dermed sker de højere normeringer altså som følge af den lovmæssige kobling, der findes mellem de private og kommunale dagtilbud gennem bruttodriftsomkostningerne. De pynter sig med andre ord med lånte fjer, når de mener, at de private dagtilbud er omfattede af aftalen, for det er de ikke,” siger Trane Nørby.
  • Ifølge aftalen er ”Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner og puljeordninger. Privatinstitutioner modtager tilskuddet indirekte”. Det betyder ifølge Ellen Trane Nørby, “at tildelingen fortsat er skæv, så kommuner med andelsmæssigt mange dagplejere, private passere og private daginstitutioner i forhold til antallet af børn i kommunen ikke får glæde af midlerne. Hvis det stod til Venstre, så havde vi indført højere normeringer i alle landets dagtilbud ved at sikre en fordeling, der følger barnet.”

Ellen Trane Nørby oplyser, at hun vil stille nye spørgsmål til regeringen i forhold til private daginstitutioners retsstilling samt mulighed for at blive stillet lige med de øvrige institutioner.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply