Skip to main content

Mange kommuner er løbet ind i en række uventede problemer på anlægsområdet under coronakrisen. Stigende priser har flere steder enten medført, at projekter er blevet dyrere eller har måttet nedskaleres for at holde budgetterne, og kommunernes eksekveringskraft på anlægsområdet er udfordret.Lige nu har mange kommuner naturligt fokus på at få gennemført de mange anlægsprojekter, som er sat i gang på grund af coronakrisen. Men derefter bør kommunerne tage ved lære af problemerne under coronakrisen og sætte gang i en mere strategisk styring af anlægsområdet, siger Carsten Frandsen, der er director i BDO Advisory, og som rådgiver en lang række kommuner på ejendomsområdet.”Der har de seneste år været meget fokus på styring af kommunernes driftsøkonomi. Når vi ser på anlægsstyringen, så virker området mange steder styringsmæssigt mere umodent,” siger han.De billigste byggerier er dem, som aldrig bliver sat i gangIfølge Carsten Frandsen bør kommunerne især have fokus på udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse og træffe bevidste valg om udbudsstrategien – herunder ikke mindst med hvilken entrepriseform, projekterne skal gennemføres. Og endeligt skabe en klarere forståelse for, hvordan klimarigtige og bæredygtige byggerier påvirker kommunens udgiftsniveau på kort og lang sigt.”De billigste byggerier, er de byggerier, som man aldrig bygger,” siger Carsten Frandsen og peger på, at kommunerne ofte kan spare store anlægsudgifter ved at udnytte den eksisterende bygningsmasse bedre.”Der er stadig mange kommuner, hvor hvert forvaltningsområde ”ejer” sine egne bygninger, og det kan betyde, at for mange kvadratmeter kun bruges få gange om ugen eller få timer pr. dag,” siger Carsten Frandsen. Han mener derfor, at mange kommuner i princippet kunne reducere behovet for anlægsprojekter ved at arbejde målrettet med arealoptimering og sikre, at der altid bliver set på kommunens kapacitet i den samlede portefølje af ejendomme.Vælger ofte fagentrepriser for at sikre lokale budDet er i mange kommuner populært at udbyde byggeopgaver i såkaldte fagentrepriser. Det skyldes ikke mindst, at det gør det lettere for mindre lokale håndværkere at byde på opgaverne.Men det giver til gengæld en anden udfordring, som det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, siger Carsten Frandsen.”Fagentrepriser stiller større krav til kommunens egen byggeorganisation, og lige nu oplever mange kommuner at det er svært at fastholde og tiltrække dygtige interne byggerådgivere” siger han.Årsagen til, at fagentrepriser stiller store krav til kommunens byggeorganisation er, at det her er bygherren, som skal koordinere adgang til byggepladsen og forsinkelser mellem de forskellige fagentrepriser. Det er en opgave, som ellers ligger hos hoved- eller totalentreprenøren.Han peger samtidig på, at en kommune skal have et relativt stort antal byggerier, hvis den kompetence- og ressourcemæssigt skal kunne opretholde en byggeafdeling, som kan styre fagentrepriser uden at risikere at projekternes tidsplan eller budget skrider.Super-grønne materialer vil ofte være dyrereI mange byråd er der et stort ønske om, at kommunen skal bygge med bæredygtige materialer. Ifølge Carsten Frandsen kan det give anledning til nogle spændende politiske prioriteringer, da valg af bæredygtige eller super-grønne løsninger ofte vil medføre nogle ekstraudgifter ”her-og-nu”, hvorfor projekterne vil lægge beslag på en større del af anlægsrammen, og reducere antallet af projekter, der kan realiseres. Ønsker politikerne at prioritere et bæredygtigt materialevalg, så er det vigtigt, at den ekstraudgift er indregnet i de overslag, som politikerne får forelagt, ligesom det er vigtigt at indtænke en livscyklus-tilgang, hvor der eksempelvis også kigges på potentielle energibesparelser.Det overophedede bygge- og anlægsmarked betyder, at mange kommuner lige nu har travlt med at få gennemført de anlægsprojekter, som de rykkedede frem for at afbøde et forventet fald i byggeaktiviteten under coronakrisen. Derfor vil opgaven med at få skabt en stærkere styring af anlægsområdet være en opgave, som ligger til de nye byråd, der træder ind ad døren den første januar 2022.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply