Skip to main content

”Når man lærer at tackle misbruget, har man en langt bedre chance for at komme godt på vej i livet,” siger socialsygeplejerske Jette Thomsen.Det tager cirka 5 sekunder at falde i snak med Jette Thomsen og føle sig godt tilpas i hendes selskab. Det nye job hos behandlingstilbuddene Søbæk hviler naturligvis på faglighed, men oprigtig omsorg og nærvær er også en del af pakken, når man arbejder med udsatte børn og unge, og sidstnævnte stråler ud af den erfarne sygeplejerske, da hun byder velkommen og går i gang med at fortælle om sit nye arbejde. Fra misbrug til mod på livetDer står koordinerende socialsygeplejerske på hendes dør, og der er flere ben i det nye job. Men vi starter med misbrugsdelen. Her bliver Jette Thomsen en del af et nyt team, som på tværs af Søbæks mange afdelinger skal hjælpe, hvis en ung har problemer med stoffer eller alkohol, har misbrugsforældre eller færdes i kredse, hvor misbrug er normalt.Med mange års erfaring fra et misbrugscenter, har Jette Thomsen stor erfaring med at arbejde med netop denne type børn og unge.”Noget af det allerførste, man skal kunne rumme, er barnets store loyalitet. Det kræver en særlig tilgang at møde barnet helt uden fordomme og komme om på den anden side og tale om de ting, der er svære. For når man vokser op med, at tingene er på en bestemt måde, kræver det hjælp at se tingene lidt udefra, at lære at sige fra og at undgå selv at ryge ud på et skråplan,” siger Jette Thomsen. Derfor skal det nye team støtte op om Søbæks børn og unge med de udfordringer, og de medarbejdere som er tætte med børnene i hverdagen. Vejen til det er også sommetider at vende tingene helt på hovedet. “Det er er for eksempel vigtigt i forhold til de unge, som selv misbruger, at man både får talt om det, der er svært, og det som er rigtig fedt. For problemet er jo, at et misbrug også dulmer så dejligt, og det skal vi som fagpersoner forstå, når vi gerne vil hjælpe den unge godt på vej,” siger Jette Thomsen, som også skal hjælpe sine kollegaer med at spotte symptomer på misbrug eller abstinenser. Medicin med måde og meningDet andet ben i det nye job er det overordnede ansvar for brugen af medicin, som Jette Thomsen også har indgående kendskab til. En del af de børn og unge, som bor på Søbæk, har en diagnose, for eksempel ADHD, svær angst, autisme eller skizofreni. For dem er en god hverdag også afhængig af, at de får den rette medicinske hjælp.Der er mange fordomme om det at medicinere, men når medicin gives med måde og omtanke, kan det gøre hele forskellen for et barns trivsel, fastslår Jette Thomsen. “Vi kan jo i dag langt mere medicinsk, og der kommer hele tiden nye og bedre produkter. Så jeg kommer til at forholde mig kritisk til, om et præparat har den ønskede effekt, eller om det er bedre at prøve noget andet, i god dialog med dem der ordinerer medicinen. Samtidig kan jeg være med til at sikre, at personalet ved, hvilke virkninger og bivirkninger de skal holde øje med, så barnet får den rette støtte og samtidig også en ordentlig forklaring på sin egen behandling.”At rumme alleEt højt fagligt niveau kan på den måde også være med til at forebygge magtanvendelse og give en mere rolig og rar hverdag på Søbæk. De anbragte børn og unge har vidt forskellige udfordringer og sommetider reagerer de meget voldsomt på livet, og den bagage de har med. Men Jette Thomsen er her for at gøre en forskel. “Jeg er selv vokset op med, at normal er et vidt begreb. Min far arbejdede på det psykiatriske hospital Sct. Hans i Roskilde, hvor han arrangerede positive oplevelser for patienterne. Jeg kom tit forbi og fandt allerede dengang ud af, at jeg er rigtig god til at tale med folk, der har det svært. Uanset hvor jeg senere har arbejdet, har jeg altid være draget af de skæve og de skøre og de anderledes. Jeg har altid haft et stort socialt engagement, og jeg kan rumme alle, uanset udfordring og alder”, siger Jette Thomsen med et stort smil.Videre rammer i privat regiDen nye stilling kommer som det sidste ben også til at handle om, at de 12 såkaldt sundhedsfaglige målepunkter bliver brugt mere effektivt til at dokumentere barnets udvikling  i journalerne. At kunne se fremgangen er meget vigtigt for alle parter. Det samme er muligheden for at skræddersy et tilbud, og det er bestemt ikke tilfældigt, at Jette Thomsen nu har valgt det private tilbud. “Det er så tydeligt her på Søbæk, at man virkelig bare vil de her børn og nørder sig ned i fagligheden. Og det er jo det fedeste. At få lov til at grave sig ned i noget af det, man synes, er allermest berigende, og kunne prøve ting af og fejre de små sejre i et barns liv. Der var gået alt for meget DJØF i mit tidligere job, og mange i det offentlige mister den faglige gejst pga. topstyring. Nu er jeg tilbage i den tætte kontakt, hvor jeg har det allerbedst og kan bidrage til, at børnene får et godt liv.” En del af dette arbejde består også i at sætte målrettet fokus på det positive frem for det negative. “Jeg vil gerne være med til at indgyde håb. For eksempel kan en skizofreni-diagnose jo lyde meget voldsom, men mange skizofrene lever et helt almindelige liv med job og familie, fordi de jo ikke er skizofrene hele tiden. Sådan er det også med mange andre diagnoser og udfordringer, så det er utrolig vigtigt at sætte tingene i perspektiv, så barnet tør se fremad og lægge planer for sit liv. Noget kan helbredes, andet kan ikke. Men man skal turde drømme, også selv om man har en svær barndom,” slutter Jette Thomsen. CV for Jette Thomsen

  • 55 år, mor til to voksne børn og bosat i Roskilde med sin mangeårige samlever. 
  • Tidligere plejemor til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og tidl. frivillig rådgivning hos Autismeforeningen. 
  • Uddannet sygeplejerske i 1988 med erfaring fra både medicinske, psykiatriske og kirurgiske afdelinger samt akutenheden og intensivafsnittet.
  • ·Senere videreuddannet indenfor blandt andet psykiatri, hjerneskader samt misbrugsområdet. 
  • I den senere årrække blandt andet arbejdet som sygeplejerske hos Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde og hos Ældrepsykiatrien i Roskilde samt patientsikkerhedskoordinator og forbedrings- og kvalitetskonsulent hos Psykiatrisk Center Sct. Hans.   

FAKTA om Søbæk

  • Opholdsstederne Søbæk består af 14 specialiserede afdelinger, der varetager målrettet omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 3-30 år.
  • Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer – og derfor meget forskellige behov for støtte og omsorg. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.
  • En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, hvilket kan indebære, at de reagerer voldsomt, har svært ved at koncentrere sig og har svært ved at indgå i sociale relationer. De har derfor meget svært at klare sig i en almindelig folkeskole og trives ofte bedre i meget små klasser, hvor rammerne på Søbæk bliver sat efter den enkelte elevs formåen. 
  • Behandlingsstederne Søbæk blev etableret i 1985 og beskæftiger i dag 200 medarbejdere, heriblandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale som sygeplejersker og autoriseret psykolog.
  • Søbæk er ejet af Team Olivia, der er blandt landets største private aktører inden for tilbud til psykisk sårbare og fysisk handicappede personer. Virksomheden beskæftiger over 1.500 medarbejdere alene i Danmark.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply