Skip to main content

Det gav mandag en række reaktioner i branchen, hvor blandt andet Dansk industris administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen kaldte det et fejlskud af dimensioner og påpegede at regeringen ikke havde blik for at velfærdsstaten befandt sig på en brændende platform, hvor man havde brug for alle.

Hos Dansk Erhverv konstaterede velfærdspolitisk chef Troels Yde Toftdahl tørt, at regeringens aftale med støttepartierne mere lignede en hensigtserklæring, hvor rød blok blot endnu engang bekræfter hinanden i, hvad man gerne vil. 

Han undrede sig i stedet over, at regeringen stadig 18 måneder efter man skrev løftet ind i forståelsespapiret ikke har en konkret model, for hvordan man vil gennemføre det. ”Det viser hvor svært, det her er. For var der en måde, så havde det stået i aftalen,” siger velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Troels Yde Toftdahl til OPS-Indsigt.

Kort overblik

Hvad enten der er tale om, at regeringen ikke har blik for, at velfærdsstaten befinder sig på en brændende platform, ikke formår at beskrive en model for forbud mod profit eller noget helt tredje, så bringer vi nedenfor et kort overblik. Her beskriver vi ganske kort, hvad det er regeringen indtil nu har skrevet i aftaleform om forbud mod profit på blandt andet dagtilbudsområdet. 

I juni 2019 udarbejder regeringen sammen med det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten det såkaldte forståelsespapir, hvor man om profit på velfærd skriver:

En ny regering vil føre en aktiv og ambitiøs socialpolitik, og vil blandt andet fremlægge forslag, der:

  • Undersøger hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på privatedaginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler.

I december 2020 Omkring 18 måneder efter at være trådt ind i regeringskontorerne laver regeringen en aftale med det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om minimumsnormeringer, hvor der i forhold til dagtilbudsområdet blandt andet står:

Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner.

  • Aftalepartierne er enige om, at der, ligesom det er gældende for fri- og privatskolerne, ikke skal kunne trækkes overskud ud i privatinstitutioner på daginstitutionsområdet. Det er derfor aftalt, at nyoprettede privatinstitutioner skal være organiseret som selvejende institutioner. 
  • For eksisterende privatinstitutioner er aftalepartierne enige om, at der i samarbejde med de relevante parter skal udarbejdes en model, der sikrer, at der ikke kan trækkes overskud ud. Eksisterende privatinstitutioner kan vælge at omlægge sig til en selvejende institution, eller forblive i sin nuværende ejerform ved, at der fastsættes anden lovgivning, der sikrer, at der ikke trækkes overskud ud. Aftalepartierne drøfter status herpå frem mod den endelige lovfremsættelse, herunder eventuelle tilbagemeldinger fra parterne om bl.a. rammerne for låntagning for selvejende institutioner. 
  • For eksisterende privatinstitutioner er aftalepartierne endvidere enige om, at overgangsperioden skal være så nænsom som mulig, og der etableres derfor et samarbejde med de relevante parter på området om en model for en overgangsordning, som efterfølgende forelægges for aftalekredsen.
  • Det gøres endvidere muligt for kommunerne at stille krav om, at løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner er på niveau med de kommunale vuggestuer og børnehaver. Det drøftes desuden med arbejdsmarkedets parter, om der er behov for eventuelle initiativer til at understøtte løn- og arbejdsvilkår for privatdrevne dagtilbud og pasningsordninger inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel. 
  • Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til tilsyn med privatinstitutioner, der bl.a. skal sikre, at der ikke udbetales unormalt høje lønninger, er påfaldende huslejeforhold, er ekstraordinært høje udgifter til vikarbureauer mv. 
  • ·Aftalepartierne er herudover enige om, at det fremadrettet skal sikres, at alle institutionstyper er af samme høje kvalitet og bl.a. lever op til den pædagogiske læreplan. De gældende regler giver i dag mulighed for, at der kan etableres og drives institutionslignende private pasningsordninger, der ikke har samme standarder som daginstitutioner. 

Link til hele aftalen her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply