Skip to main content

Langt de fleste kommuner har haft et markant fald i andelen af kommunens ældre, som bor i en plejelignende bolig. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik over antallet af ældre, der er visiteret til en boligTallene er interessante, da vi aktuelt har en debat om friplejehjem, samtidig med at vi har udsigt til en voldsom vækst i antallet af ældre inden for de næste 9 år..Tallene siger ikke noget om, i hvilket omfang faldet skyldes at de ældre er blevet sundere, og i hvilket omfang det skyldes, at kommunerne har strammet kravene for at få en plejebolig.Der er dog en klar tendens til, at kommuner som har haft en relativt stort fald havde en relativ høj andel af ældre i plejeboliger i 2010, mens de kommuner som oplever en lille stigning i andelen i plejeboliger kom fra et relativt lavt niveau.

Sådan har vi gjort:

Bemærk indledningsvist, at begrebet plejebolig ikke er en ensartet størrelse, der kan direkte oversættes til kategorien “Plejehjem”Vi har i tabel “RESI01: Indskrevne i pleje- og ældreboliger efter område, alder og foranstaltningsart” i Statistikbanken taget antallet af ældre i følgende kategorier: Plejehjem, Beskyttede boliger, plejeboliger fortrinsvis til ældre, plejeboliger til fortrinsvis fysisk/psykisk handicappede samt i friplejeboliger og sammenholdt med antallet af borgere i aldersgruppen for henholdsvis 2010, 2019 og 2020.

Vi har herefter beregnet andelen i de enkelte aldersgruppe for hvert år samt ændringen i procentpoint mellem de enkelte år.

Bemærk: Danmarks Statistik advarer om, at der for enkelte kommuner kan være udsving på grund af fejl i data fra kommunerne.

“Nogle kommuner indberetter betydelige udsving mellem boligkategorier fra år til år og opgørelsen er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Antal boliger og antal indskrevne kan ikke uden videre sammenlignes, da antal boliger omfatter boliger kommunen driver eller har aftale med, mens antal indskrevne er de beboere kommunen visiterer til.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply